V přehledu rostlin nebezpečných pro člověka i zvířata, jsou zahrnuty u nás volně rostoucí nebo kulturně pěstované druhy. Jedná se především o druhy vytrvalé, protože mezi jednoletými a dvouletými rostlinami je jedovatých druhů, s výjimkou čeledi lilkovitých (Solanaceae), podstatně méně.

Ve výčtu se zaměřujeme na rostliny se kterými se můžete snadno setkat nejen v přírodě, ale jsou často používány i k výsadbám veřejné zeleně, najdete je i v zámeckých a městských parcích, nebo ve veřejných i soukromých zahradách. Uvádíme taxony jejichž jedovatost je nebezpečná, ale i ty u nichž je prognóza vyléčení otravy pro člověka příznivá. Dále zařazujeme všechny rostliny, které mohou díky svým plodům zlákat zejména malé děti ke konzumu. Navíc je i mnoho dalších rostlin, které vzhledem k obsahu látek řadíme mezi tzv. problematické.

Mnoho rostlin je pro vás neznámých a zejména úzkostlivější čtenáře můžeme tímto výčtem vyděsit – to ale není smyslem tohoto článku. Dětem je přirozené poznávání světa všemi smysly, mají tendenci vše strčit do pusy, ty větší často v zápalu poznání skutečně ověřují i chuť různých plodů, které v zahradě najdou. Lízají šťávy a vaří „mlíčka“ z rozmačkaných plodů a mnohdy si v zápětí sáhnou i potřísněnou rukou do oka. Často se dotýkají rostlin, které způsobují dermatitidy zejména při slunečním záření.

U dětí je nejlepší ochranou trpělivé vysvětlování při procházení volnou přírodou a zahradou. Pokud své dítě naučíte, že se žádné bobule ani jiné plody v zahradě nesmí jíst a budete důslední, nemáte se čeho obávat i když je sami neumíte pojmenovat. Nebezpečné rostliny je nejlépe na zahradě nepěstovat.

Otravy těmito rostlinami se projevují v zásadě nejprve poruchami trávicího ústrojí a provází je typické příznaky – nevolnost, zvracení a průjem. Dále následují další specifické poruchy podle obsahu jedovatých látek. Vždy pamatujte, že otrava, která se u dospělého člověka projeví „jen bolestmi v břiše a zvracením“, které přestanou po několika hodinách, může mít pro dítě tragické nebo celoživotní následky!

Možné alergické reakce kůže způsobené dotykem se projevují od mírných zarudnutím kůže, případně vyrážek. U vážnějších případů zarudnutí kůže přechází do stadia bolestivých puchýřů, kdy je nutné vyhledat lékařskou pomoc podobně jako u popálenin!

Ve výčtu upozorňujeme zvláště na části rostlin, které děti nejvíce lákají

JEHLIČNANY

Cypřišek Chamaecyparis – jedovaté všechny druhy

Jalovec chvojka Juniperus sabina (a ostatní druhy) – prudce jedovaté všechny části rostliny (zasahují krev, ledviny, dělohu), mohou vyvolat zánět ledvin při použití k samoléčení močových potíží, dotykové dermatitidy

Tis Taxus – všechny druhy prudce jedovaté, jedovatá celá rostlina mimo červených míšků kolem semene

Zerav Thuja – jedovaté všechny druhy, při dotyku u citlivých osob vyrážka

LISTNÁČE

Jírovec žlutý Aesculus flava – konzum plodů!

Kyhanka bažinná Andromeda polifolia – jedovatá celá rostlina, konzum! (i pro zvířata), nebezpečný i dotek!

Medvědice lékařská Arctostaphylos uva-ursi – slabě jedovaté listy i plody, konzum!

Dřišťál Berberis – jedovatá celá rostlina s výjimkou plodů, které se upravují na kompoty s vysokým obsahem přírodního vitamínu C

Zimostráz Buxus – jedovatá celá rostlina

Trubač kořenující Campsis radicans – květy mohou při dotyku způsobit vyrážku

Ruj vlasatáCotinus coggygria – jedovaté listy a plody s nebezpečím především pro děti

Lýkovec vonný Daphne cneorum, (L. vavřínový D. laureola; L. obecný – D. mezerum)- celá rostlina, hlavně plody červené peckovice (smrtelná dávka = 12 plodů pro dospělého člověka)

Brslen evropský Euonymus europaeus, i další druhy – celá rostlina, hlavně plody červené „kvadrátky“

Kručinka Genista, (vš. druhy) – celá rostlina včetně semen, konzum! (i pro zvířata)

Břečťan obecný Hedera helix – celá rostlina, alergická vyrážka, konzum plodů dětmi!

Cesmína Ilex (všechny druhy) – jedovaté listy, plody, konzum!

Mamota úzkolistá Kalmia angustifolia (M. širokolistá – K. latifolia)- listy, konzum! (i pro zvířata)

Štědřenec Laburnum (vš. druhy) – jedovatá celá rostlina vč. kořenů, zejména lusky s nebezpečnými semeny pro konzum!

Rojovník bahenní Ledum palustre – větévky, konzum!

Ptačí zob Ligustrum – listy, kůra, plody – konzum!

Zimolez černý Lonicera nigra,(Z. obecný – L. xylostemum) – plody, konzum!

Kustovnice obecná Lycium halimifolium (i další druhy) – celá rostlina, konzum!

Lyonie ptačí zob Lyonie ligustrina – jedovatá celá rostlina, konzum (hlavně pro koně)

Maklura jablkovitá Maclura pomifera listy, dotek u citlivých lidí

Mahonie Mahonia, většina druhů – jedovatá celá rostlina, plody – konzum!

Pieris japonský Pieris japonica hlavně mladé výhony, konzum (i pro zvířata)

Bobkovišeň lékařská Prunus laurocerasus – (střemcha pozdní – Prunus serotina,s. virginská – P. virginiana) – mladé výhony a plody, konzum!

Střemcha vonná Prunus padus – celá rostlina

Hlohyně šarlatová – Pyracantha coccinea – zaznamenáno několik případů velkých obtíží až otrav po požití plodů dětmi! – přesto stále hojně vysazována

Řešetlák počistivýRhamnus cathartica, Krušina obecná Rhamnus frangula – jedovatá kůra, listy a plody, celá rostlina – konzum! (i u zvířat)

Pěnišník americký Rhododendron catawbiense, (p. převeliký R. maximum, p. černomořský R. ponticum) – listy, pro dobytek smrtelné!

Pěnišníky a azalky Rhododendron, Azalea – jedovaté listy, květy a plody, ! přechází do medu za snůšky při velkém výskytu!

Škumpa lysá Rhus glabra, š. ocetná – R. typhyna – jedovaté listy a plody s nebezpečím především pro děti, dermatitidy jen u citlivých lidí

Škumpa různolaločná Rhus diversifolia, š. jedovatá R. radicans, š. lakodárná R. verniciflua, š. laková R. vernix – listy, záněty kůže již při dotyku, konzum!, nesázet!!!

Trnovník akát Robinia pseudoacacia – celá rostlina, konzum! (i pro zvířata)

Bez červený Sambucus racemosa – plody a listy, konzum!

Lilek potměchuť – Solanum dulcamara plody prudce jedovaté, konzum!

Janovec metlatý Sarothamnus scoparius – jedovatá celá rostlina, konzum – ochrnutí!

Pámelník Symphoricarpos – zejména bílé bobule, konzum!

Jedovatec Toxikodendon celá rostlina obsahuje jedovatou mléčnou šťávu – poškozuje kůži

Kalina tušalaj Viburnum lantana, k. obecná – V. opulus kůra, listy, plody, konzum většího množství plodů!, u jedovatých květů možná záměna s černým bezem!

Barvínek – Vinca – celá rostlina

Vistarie čínská Wisteria sinensis – větve a silně jedovatá semena, konzum!

hořká jádra meruněk – pro těžké poškození organismu dospělého člověka postačí 6-8 ks. Vyhněte se z podobných důvodů i jádrům broskví, hořkým mandlím a švestkám, i když početně jich organismus snese větší množství.

JEDOVATÉ BYLINY A TRVALKY– jedovaté bývají celé rostliny

Hlaváček jarní Adonis vernalis – květy

Hlaváčkovec Adonanthe – obsah glykosidů – srdečních jedů. Silné podráždění očních spojivek pokud si děti sáhnou po jejich trhání do oka.

Andělika lékařská – Angelica officinalis – alergické dotekové dermatitidy

Sasanka Anemone – při potřísnění puchýře a záněty kůže

Oměj Aconitum – plody!!!, obsah prudce jedovatých alkaloidů, smrtelná dávka 2-4 mg akonitinu – nejprve postižen zažívací trakt a dále mravenčení po celém těle s následným celkovým znecitlivením těla. Porucha srdce vyústí v zástavu dechu a to při plném vědomí!

Tetlucha – Aethusa – pozor možná záměna s natí petržele! Postihuje zažívací trakt

Orlíček Aquilegia – po požití křečové stavy, dušnost, srdeční slabost

čeleď miříkovité – Apiaceae problémové obsahem alkaloidů, polyacetylénů a furokumarinů

Áron plamatý Arum maculatum – bobule

Rulík zlomocný – Atropa bella-dona + pablen – Scopolia – konzum bobulí!, poruchy CNS, (centrální nervové soustavy), kóma a zástava dechu, pro děti smrtelnou dávkou 4 bobule, pro dospělé asi trojnásobek. Pro obsah atropinu – pokud se šťáva dostane do oka, poruchy vidění.

Andělské trubky + durman Brugmansia, Datura (vš. druhy) – nebezpečné! – květy, plody, viz rulík!!!

Posed dvoudomý Bryonia dioica – celá rostlina, hlavně plody a kořeny

Blatouch – Caltha + pryskyřník Ranunculus – postižení trávicího traktu, dermatitidy

Rozpuk – Cicuta – křeče zažívacího traktu

Bolehlav – Conium – obsah alkaloidů s následným ochrnutím kosterního svalstva a poté zástavou dechu!

Konvalinka Convallaria – srdeční selhání, bobule

Čičorka – Coronilla – jedovatá hlavně semena, kardioaktivní glykosidy postihující srdeční sval

Dymnivka Corydalis – CNS, při potřísnění šťávou dermatitidy, květy jedovaté jako u ostrožky

Ostrožka stračka Delphinium belladona – velice oblíbená trvalka!, květy mohou způsobit prudkou otravu

Srdcovka Dicentra – zasažení CNS, při potřísnění šťávou dermatitidy

Třemdava Dictamnus – dotykové dermatitidy

Pryšec (vš. druhy) – Euphorbia – listy, mléčná šťáva poškozuje oči

Talovín Eranthis – glykosidy – srdeční jedy

Čemeřice Helleborus – při potřísnění šťávou dermatitidy

Bolševník Heracleum – dotyková těžká poškození kůže s puchýři (nebezpečné zejména u dětí), obdobně i kulturně pěstovaný H. mantegazzianumjako solitera v parcích a zahradách pro krásnou stavbu a vzrůst

Krabilice Chaerophyllum – glykosidy dráždící CNS, srdeční slabost

VlaštovičníkChelidonium – latex způsobující dermatitidy, u dětí navíc ještě i vážné poškození očí

Vlčí bob Lupinus – lusky a semena, poruchy zažívaní s postižením jater

Pivoňka Paeonia – zažívací obtíže, při potřísnění šťávou dermatitidy

Kokořík lékařský – Polygonatum odoratum,k. mnohokvětý P. multiflorum – plody

Koniklec Pulsatilla – při potřísnění šťávou dermatitidy

Listnatec bodlinatý Ruscus aculeatus – plody (bobule)

Starček Senecio – alkaloidy s poškozením jaterní tkáně (nebezpečí pro zvířata)

Vratič obecný Tanacetum vulgare – jedovatý thujon s následkem obrny a křečí, příp. srdeční slabost, dotykové dermatitidy – puchýře a špatně se hojící vyrážky

Pryšec Tithymalus (Euphorbia) – jedovatý latex, dermatitidy

Úpolín Trollius – dotykové dermatitidy

Kýchavice černá Veratrum album – silnější přivonění ke květům nebo drceným sušeným listům způsobuje nepotlačitelné intenzivní kýchání do mdlob a člověk je ohrožen srdeční slabostí a nedostatečným dýcháním

KAPRADINY

Kapraď samec – Dryopteris filix-mas – jedovatý oddenek a listové báze, poškození očí šťávou

Hasivka Pteridium – obsah látek způsobující rakovinu

CIBULOVINY A HLÍZNATÉ

U většiny cibulovin obsahují podzemní orgány jedovaté látky – hlavně alkaloidy. Nadzemní orgány bývají těmito jedovatými látkami chudší – proto i otrav je méně.

Sněženka Galanthus – srdeční slabost

Bledule Leucojum, Narcis Narcissus, Šafrán Crocus – zažívací obtíže, překrvení pánevních orgánů a u žen potraty

Ocún Colchicum – semena!!!, ochrnutí CNS, těžké zažívací poruchy a smrt následkem celkové paralýzy až po několika hodinách nebo dnech (smrtelnou je dávka 20 mg kolchicinu,

tj. asi 50 g listů nebo 6 g semen)

Řebčík Fritillaria – atraktivní květy pro děti, srdeční selhání

Tulipán Tulipa – při potřísnění kůže možné dermatitidy. Zaznamenán případ velkých potíží při použití cibule tulipánu omylem v kuchyni místo běžné cibule.

JEDNOLETÉ A DVOULETÉ ROSTLINY

Samorostlík klasnatý Actea spicata plody

Náprstník (vš. druhy) – Digitalis – květy, obsahují glykosidy způsobující srdeční selhání

Sluncovka Eschscholtzia – obsah látek s narkotickým účinkem, nevolnost

Chejr vonný Cheiranthus cheiri – květy, šešule

Tabák (obecný i selský) – Nicotiana – obsah látek působících na srdce a cévy

Fazol (druhy) – Phaseolus – nezralé lusky, semena

Skočec – Ricinus nebezpečná semena pro děti, smrtelnou je pro děti dávka 6 semen, pro dospělého 20 i méně

POKOJOVÉ ROSTLINY

Kroton – Codiaeum – latexové mléko, při potřísnění dermatitidy

Řemenatka Clivia – poruchy zažívacího ůstrojí

Brambořík – Cyclamen – při potřísnění šťávou dermatitidy, jinak zažívací obtíže

Mramornatka – Dieffenbachia – obsah nebezpečných toxalbuminů, šťavelanů – oční a kožní záněty, při požití poškozuje sliznice dutiny ústní – platí i pro další rody Monstera, Anthurium, Philodendron, Zantedeschia, Aglaonema

Pryšec běložilný – Euphorbia leuconeura– obsah nebezpečného latexového mléka, při potřísnění dermatitidy a pokud se dostane do očí závažné oční problémy až oslepnutí!

Oleander Nerium – glykosidy s účinkem srdečního selhání

Vánoční hvězda – Poinsettia – mléko – při potřísnění dermatitidy, jinak poruchy zažívacího ústrojí

Prvosenka čínská – Primula sinensis , P. obconica – alergické dotykové dermatitidy,

Azalka Rhododendron indicum – zažívací poruchy

ROSTLINY ZVYŠUJÍCÍ CITLIVOST NA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Existuje skupina rostlin u kterých sluneční světlo zesiluje účinek jejich šťáv při potřísnění pokožky. Mohou se objevit vyrážky až puchýře, nebo pokud následně vystavíme pokožku slunečnímu záření, dochází velmi rychle k bolestivému spálení.

Zároveň – což také není zatím v obecném podvědomí, čaje z těchto bylin raději nepijeme. Pokud jsme nuceni nebo čajové směsi obsahují některou z níže uvedených bylin, vyhněme se slunění. Látkám, které zvyšují naši citlivost na světlo, říkáme fotosenzibilující. Připojujeme výčet rostlin, které tuto nepříjemnou vlastnost mají:

Andělika lékařská – Archangelika officinalis

Bolševník obecný – Heracleum spondylium

Kerblík třebule – Anthriscus cerefolium

Miřík celer – Apium graveolens

Pastinák setý – Pastinaca sativa

Pohanka střelovitá – Fagopyrum sagittatum

Rdesno hadí kořen – Polygonum bistorta

Rdesno peprník – Persicaria hydropiper

Routa vonná – Ruta graveolens

Třemdava bílá – Dictamnus albus

Třezalka tečkovaná – Hypericum perforatum

Všedobr horní – Imperatoria ostruthium

Zpracováno podle následujících zdrojů:
Zahradnický slovník naučný – ÚZPI Praha 1994
(NE)Bezpečné bylinkářství – Viktor Sekyt – GEMMA 89
Časopis Dům a byt – 2007 – Pavel Chobotský – Krásné, užitečné, ale nebezpečné
časopis Dům a zahrada 6 / 2000 – Ing. Hana Říhová – Rodiče vydržte, nepotrvá to tak dlouho

Ing. Ivana Kožešníková


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015