Proč hubíme květiny, které rostou samy a jsou léčivé, a vysazujeme jiné, které potřebují neustále naši péči a jsou nám k ničemu? Kdo rozhodl, že maceška je hezčí než pampeliška?

Většinu činností a postupů člověk provádí stereotypně. Mnohdy vůbec nepřemýšlíme proč, ale děláme to tak a ne jinak. Dělají to tak ostatní, dělalo se to tak vždycky, jinak to nejde … přesně to jsou důvody pro pravý a pohodlný stereotyp. My lidé máme stereotypy rádi, a každá otázka která ho zpochybní, je stejně nepříjemná, jako budík po ránu- zrovna když se nám něco hezkého zdá. Jenže spát nelze věčně, jednou je dobré se probudit a začít něco rozumného dělat.

Některé otázky narušují velmi efektivně zdánlivou logiku stereotypních činností a zvyklostí. Není proto ani tak důležité dávat odpovědi, jako klást ty správné otázky. Každá dobrá otázka už v sobě odpověď obsahuje, a je jen na člověku, aby si tuto odpověď sám pro sebe uvědomil. Určitě existuje mnoho odpovědí, některé z nich velmi dobré a záludné, odvolávající se na vyšší kriteria- ale ta nejvíce pravdivá je zrovna ta jedna, kterou si člověk hájící své stanovisko nikdy dobrovolně nepřipustí. Tato metoda funguje ve všech oborech lidské činnosti. Následující otázky budou určeny k probouzení tázacích center v hlavách nás zahrádkářů.

Proč hubíme květiny, které rostou samy a jsou léčivé, a vysazujeme jiné, které potřebují neustále naši péči a jsou nám k ničemu?

Kdo rozhodl, že maceška je hezčí než pampeliška?

Proč se do zahrad s neutrální a zásaditou půdou, ve které roste téměř cokoliv, navážejí tuny kyselé rašeliny pro výsadbu zbytečných vřesovištních rostlin, když se tím ničí vzácná rašeliniště a vřesoviště jinde?

Proč si na zahrádku vysazujeme z větší části neplodné kultivary keřů a kupujeme v obchodě drahé, chemicky ošetřené ovoce, dovezené přes polovinu světa?

Nepřímá odpověď na každou z otázek by mohla znít: „Byznys, jako obvykle.“

Je na každém z nás snažit se vrátit zacházení s přírodou do stavu, kdy nebudeme cítit závislost na regálech supermarketů. Příroda sama disponuje tak úžasným množstvím energie, že je naprosto směšné aplikovat člověkem vyrobené vodičky a granulky, abychom jí, chudince, pomohli. Aby k něčemu na té naší zahrádce vypadala.
Bohužel laikům je vnucován v zahradních centrech velmi nevhodný sortiment rostlin záměrně, jinak by totiž nemuseli mít chuť utrácet za nepotřebné a předražené doplňky, a to by se nějakému tlustému pánovi s doutníkem a mezinárodní zahradnickou firmou nemuselo vůbec líbit.
Přeji hezký den a příjemné myšlenky na neodvratně se blížící změnu.
 • Proč zahradu zaléváme chlorovanou pitnou vodou za kterou platíme, a dešťovou necháváme většinu času odtékat ze střechy do kanálu?
 • Proč jezdíme na výlety do divoké přírody a na vlastní zahrádce s ní bojujeme?
 • Proč každoročně pracně vysazujeme okrasné letničky, když existuje nepřeberné množství trvalek?
 • Proč supermarkety ve svém oddělení pro venkovní zahradu mezi jinými nabízejí i druhy, které v naší zemi obvykle nepřežívají zimu?
 • Proč ve volném čase sekáme, stříháme a postřikujeme zahrady, když nám už nezbývá další čas je nějak využít?
 • Proč jsou trávníky „vyspělých“ zemí třetím největším zemědělským odvětvím na světě, když milióny lidí a dětí v rozvojových zemích trpí hladem?
 • Jaký má smysl opečovávat cizokrajné rostliny na vlastní zahradě a současně lhostejně přihlížet ničení vlastní okolní přírody?
 • Proč my máme právo dělat si co chceme a slimák ne?
 • Proč se v parcích a veřejných prostranstvích už nesázejí stromy a keře s jedlými plody pro lidi a ptactvo?
 • Působí mšice, housenky, mandelinky, hryzci a ostatní „škůdci“ větší škody na této planetě než člověk?
 • Proč myslíme, že keře se musí stříhat, když v přírodě je nikdo nestříhá?
 • Dáme svému dítěti raději červivé jablko, nebo jedovaté jablko?
 • Chceme jíst zdravě pěstované plodiny, nebo plodiny úplně zbytečně geneticky manipulované, u kterých nikdo neví, co se z toho vyklube?
 • Chceme být každodenně pokusnými zvířátky nadnárodních zemědělských firem, které se zajímají jen o své miliardové zisky?
 • Proč se ničí poslední zbytky přírody kvůli zemědělství, a na většině zahrad se nepěstuje ani to, co by rostlo a plodilo úplně bezpracně?
 • Je dnešní převládající zahradní styl více o lásce k přírodě, nebo o lásce k motorové technice, chemickému průmyslu a konzumnímu nakupování „věcí“?

Komentáře