Ještěrčí dech (j1):
Pro dlouhověkost je dechové cvičení nezbytností a proto doporučuji během dne podle možností a schopnosti si na to vzpomenout a provádět dechové cvičení, kterému říkám ještěrčí dech.

Maximální výdech, maximální nádech, uvolnit svaly a ono to samo vydechne část vzduchu. Chvíli počkáte. Až vznikne nutkání k novému nádechu, tak začnete další cyklus opět maximálním výdechem. Zjednodušeně: výdech, nádech, povolit, počkat… a stále znovu.

Toto je klidová situace. Pakliže ale z jakékoliv příčiny organizmus potřebuje více kyslíku (stres, detoxikace, výkon, meditace, řízená regenerace), lze tento cyklus zkrátit. Ono „počkat“ se prostě zkrátí na polovinu i méně. Je to dáno tím, že v první polovině čekání je kyslíku v oběhu dostatek, ale ve druhé půli tkáně pracují z rezerv, jak jsem si u mozku ověřil na zařízení EEG-Biofeedback.

Prostě čekat na dechovou automatiku znamená v podstatě vždy přidušení, takže je lépe dávat dechové povely vůlí. Je to těžké a nepohodlné, kdo na to má pořád myslet…

Povšimněte si ale vyrovnanosti a důstojnosti lidí s dostatkem kyslíku, kteří mají díky dechovým cvičením vypěstovaný návyk dýchat dříve, než si tělo začne stěžovat a zařídí si to v podstatě samo i bez vás.

Tento návyk můžete získat se sifonem také, záleží jen na vás.

Jako bonus vám ještě prozradím modifikaci ještěrčího dechu – j2 pro vysokohorské dýchání zředěného vzduchu nebo při otoku plic blokujícím pravou srdeční komoru, na což většina lidí nakonec umírá s diagnózou oběhového selhání (jak jsem se již zmínil): Výdech, nádech, počkat, povolit, počkat a znovu…

První „počkat“ je takové zaseknutí v nádechu blokádou výdechu svalovinou hrtanu, při kterém i povolíte dýchací svaly. V tento čas přetlak vzduchu v plicích vytlačuje mechanicky otok do kapilár a lymfy.

U starších lidí s pomalu reagujícím vegetativním nervocévním systémem je vhodné alespoň několik minut takto preventivně dýchat v posteli po ulehnutí a případně před vstáváním.

Ten pomalý systém poznáte podle toho, že když se ráno zprudka po probuzení postavíte, tak nestáhnuvší se včas cévy nohou umožní odtok krve z mozku dolů. Začnou se dělat mžitky až černo před očima či mdloba s následujícím poklesnutím v laskavou postel. Těmto lidem doporučuji si postel upravit metrovou deskou šikmo pod matrací tak, aby trup byl výše než nohy, hruď výše než břicho a hlava výše než hruď, tedy asi o 20 – 25 cm výše u pelesti.

j2 není vhodné používat u mozkových příhod a aneurysmat (cévních výdutí), protože zvyšuje prokrvení hlavy. A pro jistotu bych ho nedoporučoval u srdečních vad, velmi vysokém krevním tlaku nebo tepu.

j2 výrazně zlepšuje prokrvení kapilár na oběhové periferii změnou množství rozpuštěného oxidu uhličitého při tomto dechovém cvičení.

Komentáře