Už i u novorozence se dají používat rozpuštěné homeopatické léky, pokud je potřeba zasahovat při akutním stavu nemoci. U starších dětí můžeme klasickou homeopatií pracovat na ošetření jejich porodních nebo poporodních traumat (dušení při porodu, omotaná pupeční šňůra kolem krku, odloučení od maminky po porodu, pobyt v inkubátoru apod.), příp.emočních zranění vzniklých již v době těhotenství jejich maminek (odběr plodové vody, amniocentéza). Léčba dokáže odblokovat, rozpustit, smazat tato traumata u dětí, stejně jako u dospělých. Dítě se pak lépe dokáže vyrovnávat s běžnými životními situacemi, dokáže si dobře poradit ve školce či škole bez toho, aby bylo omezováno výše jmenovanými traumaty z minulosti. Také jeho celkový zdravotní stav je díky léčbě klasickou homeopatií výrazně lepší v porovnání s běžným vzorkem dětí. 

   Během prvního roku života dítěte se mohou objevit potíže, které sice nejsou nemocí, ale dokáží znepříjemnit život dítěti i mamince. Mezi ně patří větry, časté noční buzení nebo obtížné prořezávání zoubků. Druhý a třetí rok bývá obvykle bez výraznějších nemocí, pokud dítě nenavštěvuje jesle nebo nemá staršího sourozence. Potíže obvykle nastanou při vstupu do dětského kolektivu. Najednou se u dosud zdravého dítěte objeví opakované rýmy, po nich dlouhotrvající kašel nebo opakované záněty středouší. Často se setkávám s rodiči extrémně nemocných dětí, které plynule přecházejí z jedné nemoci do druhé a jsou po imunitní stránce velmi oslabené. Není výjimkou, že 5ti leté dítě má za sebou deset zánětů středouší. Velkým problémem pro rodiče některých dětí bývá obtížné přivykání kolektivu dětí. Může se projevit různými způsoby – pláčem ve školce, úzkostí z odloučení, tiky, koktáním, špatným usínáním, nočním pomočováním, nočními děsy. Další velkou změnou v životě dítěte je vstup do školy. Někdy se objeví nesoustředěnost, hyperaktivita, nevyzrálost, dyslexie, dysgrafie. Všechny výše uvedené potíže jsou klasickou homeopatií dobře řešitelné a léčba dokáže při těchto problémech výrazně pomoci. Také u dětí, které jsou v porovnání se svými vrstevníky pomalejší, jakoby opožděnější, umožňuje homeopatická léčba tento handicap dohnat. V pubertě se objevují tělesné symptomy, které doprovázejí hormonální vývoj: rychlý růst, akné, první menstruace. Pokud vnímá dítě nebo rodiče tento stav jako problém, doporučuji homeopatické vyšetření. Léčba klasickou homeopatií čistí kůži, dokáže upravit menstruační potíže, odstraňuje růstové bolesti.Velkou kapitolou u dnešních dětí jsou alergie. Cílem homeopatické léčby je pracovat na odstraňování příčiny alergických projevů a postupně vysadit chemické preparáty. Za jak dlouho se to podaří je věc velmi individuální. U někoho postupuje léčba rychle, u jiného trvá i několik let.

   Je důležité si uvědomit, že homeopatickou léčbu musí provádět zkušený klasický homeopat, protože jen ten dokáže dobře zhodnotit danou situaci. Vždy je nutné vstupní vyšetření, při kterém je potřeby si vytvořit celkový obrázek o dítěti, jeho povaze, náladách, nemocech, a samozřejmě o situaci v celé rodině. Protože jakýkoli problém, které dítě má, je odrazem nevyřešených situací nás, rodičů a dospělých. Proto je tak důležité při léčbě dětí navázat dobrý kontakt s rodiči. Když se jedná o akutní nemoc, pak stačí poznat pouze jednoho z rodičů. Pokud se však potřebujeme věnovat léčbě chronických nemocí, je velmi vhodné, může-li homeopat poznat celou rodinu. Pak teprve může objektivněji posoudit, jaké požadavky a nároky rodiče na dítě kladou, jaké představy o něm mají. Jejich názory na chování a potíže dítěte se mohou také značně různit. Velmi často doporučuji léčbu také rodičům, protože zpracování jejich vlastních problémů má vliv na celkovou atmosféru v rodině a pomáhá řešit potíže dítěte.

Příčiny nemocí u dětí:

 • dítě utíká do nemoci kvůli přetažení, přetížení
 • dítě si nemocí přitahuje, vyžaduje pozornost
 • dítě řeší problémy ve škole, se sourozenci, a k tomu potřebuje oddechový čas – nemoc
 • nemoc jako odraz celkové situace, problémů v rodině 
 • Specifika homeopatické léčby dětí:

 • děti nic netrápí, trápí to jen rodiče
 • děti dobře reagují na léky, není tam tolik patologie jako u dospělých, výběr léků je i omezenější, kompaktnější
 • malé dítě nám o sobě moc neřekne, musíme se spolehnout na výpověď maminky, ale to je trochu problém, protože maminky často přehánějí – každá chce mít dítě nejzdravější, nejchytřejší, …
 • tatínkové bývají v tomto směru objektivnější, babičky mnohem méně objektivní 
 •  

   ing. Barbora Mašková

  Komentáře