Kmín je koření vyráběné ze semen rostliny z čeledi Miříkovité, která se jmenuje Šabrej kmínovitý (Cuminum cyminum). Používá se jako kořenící přísada do řady pokrmů, zejména v oblastech kolem Středozemního moře a v jihovýchodní Asii, odkud pochází.

Jedinečnou chuť kmínu si můžete vychutnat v jídlech, jako jsou například chilli, tamales (mexické placky z kukuřičného těsta) nebo různé druhy indického kari (curry). Lidé chuť kmínu popisují jako zemitou, ořechovou a pálivou.

Kromě kuchyně se kmín také dlouhou dobu používá jako léčivo v tradiční přírodní medicíně.

I klinické studie provedené v posledních letech potvrzují, že kmín skutečně může účinně pomáhat při podpoře trávení a v prevenci otravy jídlem.

Výzkum také odhalil některé nové léčivé účinky kmínu, mezi které patří snižování hladiny cukru i cholesterolu v krvi a pomoc při hubnutí.

V tomto článku se podíváme na 9 vědecky ověřených účinků kmínu na vaše zdraví.

Zlepšuje trávení

Nejčastějším způsobem, jak se kmín v přírodní medicíně používá je na podporu trávení a léčbu nechutenství.

A nové výzkumy potvrzují, že kmín opravdu pomáhá zlepšovat trávení (1).

Například zvyšuje uvolňování trávicích šťáv v ústech, žaludku i tenkém střevě, což může přispívat ke zrychlení trávení (2).

Kmín má řadu léčivých účinků na vaše zdraví

Kmín také zvyšuje uvolňování žluče ze žlučníku. Žluč pomáhá při trávení tuků a některých dalších látek v tenkém střevě (1).

Výsledky jedné studie, které se zúčastnilo 57 pacientů se syndromem dráždivého tračníku, potvrdily, že po dvou týdnech užívání kmínového koncentrátu, došlo ke zmírnění projevů onemocnění (3).

Shrnutí:

Kmín zlepšuje trávení, protože podporuje uvolňování trávicích šťáv s látkami důležitými pro štěpení některých živin. Může také zmírňovat projevy syndromu dráždivého tračníku.

Kmín je bohatým zdrojem železa

Semínka kmínu obsahují hodně železa (4).

Jedna kávová lžička drceného kmínu obsahuje 1,4 mg železa, což představuje 17,5% denní doporučené dávky železa pro dospělé (5).

Nedostatkem železa trpí až 20% lidí na celém světě, přičemž ve vyspělých zemích trpí tímto problémem až 10 lidí z tisíce (6, 7).

Železo je zejména důležité pro děti, kvůli růstu a také pro ženy, aby nahradily ztráty železa v důsledku menstruačního krvácení (6).

A jenom velmi málo potravin je tak bohatým zdrojem železa jako kmín. Proto je dobré toto koření pravidelně používat, alespoň v malém množství jako přísadu do jídel.

Shrnutí:

Nedostatkem železa trpí v celosvětovém měřítku hodně lidí. Kmín obsahuje hodně železa, v jedné kávové lžičce drceného kmínu najdete téměř 20% denní doporučené dávky železa.

Kmín obsahuje zdraví prospěšné rostlinné látky

Kmín obsahuje řadu zdraví prospěšných rostlinných látek, jako jsou terpeny, fenoly, flavonoidy (vitamín P nebo též bioflavonoidy) a alkaloidy (8, 9, 10, 11).

Některé z těchto látek fungují jako antioxidanty, což jsou chemické látky, které snižují poškození organizmu volnými radikály (12).

Volné radikály jsou v zásadě „osamocené“ volné elektrony. Ty se v organizmu a chemických látkách vyskytují nejčastěji v párech (takzvané elektronové páry) a v takové podobě jsou velmi stabilní. Pokud se však z páru uvolní a vzniknou z nich volné elektrony, stanou se nestabilními.

Tyto nestabilní volné elektrony pak „kradou“ elektrony z ostatních chemických látek ve vašem organizmu. Tomuto procesu se říká oxidace a může organizmus velmi poškodit.

Například oxidace mastných kyselin v tepnách vede k jejich ucpávání, což zvyšuje riziko vzniku srdečních onemocnění. Oxidace také způsobuje zánět, který stojí za vznikem cukrovky a oxidace deoxyribonukleové kyseliny (DNA) pak zvyšuje riziko vzniku rakoviny (13).

Antioxidanty z kmínu či jiných zdrojů fungují tak, že poskytnout jeden volný elektron volnému radikálu (tedy „osamocenému“ elektronu), čímž z něj vytvoří stabilní elektronový pár a zneutralizují jeho negativní účinky (14).

Takhle antioxidanty neutralizují volné radikály

Za většinou léčivých účinků kmínu pravděpodobně stojí antioxidanty, které se v něm nachází (15).

Shrnutí:

Volné radikály jsou osamocené elektrony, které vyvolávají zánět a poškozují DNA. Kmín obsahuje antioxidanty, které tyto volné radikály stabilizují.

Kmín může pomáhat v léčbě a prevenci diabetu

Některé látky obsažené v kmínu mohou pomáhat v léčbě diabetu.

Jedna klinická studie potvrdila, že užívání doplňku stravy s vysokým obsahem výtažků z kmínu, zlepšuje – v porovnání s placebem – časné známky diabetu u pacientů s nadváhou (16).

Kmín také obsahuje složky, které kladně působí na dlouhodobé následky cukrovky.

Jedním ze způsobů jak diabetes poškozuje buňky vašeho těla je prostřednictvím látek nazývaných konečné produkty pokročilé glykace (AGE) (17).

Potřeby při cukrovce – užívání kmínu může pomoci v prevenci i léčbě diabetu

Tyto látky vznikají v krvi, pokud je v ní dlouhodobě vysoká hladina cukrů (jako například při cukrovce). Konečné produkty pokročilé glykace vznikají navázáním sacharidů na bílkoviny, což narušuje jejich normální funkci.

Konečné produkty pokročilé glykace (AGE) jsou s největší pravděpodobností odpovědné za komplikace diabetu, včetně poškození očí (diabetická retinopatie), ledvin (diabetická nefropatie), nervů a drobných cév (diabetická neuropatie) (17).

Kmín obsahuje několik látek, které snižují hladinu konečných produktů pokročilé glykace v krvi, i když to zatím bylo potvrzeno pouze laboratorními studiemi (18).

A i když se při těchto studiích používaly doplňky stravy s vysokou koncentrací kmínového extraktu, může i pravidelné používání kmínu jako koření, pomáhat v léčbě a prevenci diabetu (19, 20).

Zatím ale přesně nevíme, co za těmito účinky kmínu stojí, ani kolik kmínu je potřeba konzumovat k tomu, aby se jeho účinky na cukrovku projevily.

Shrnutí:

Doplňky stravy s kmínem mohou snižovat hladinu cukrů v krvi a také koncentraci konečných produktů pokročilé glykace. Zatím ale nevíme, co tyto účinky kmínu způsobuje ani množství kmínu, které bychom měli jíst, aby se tento vliv projevil. Je zapotřebí provést další studie.

Kmín může snižovat cholesterol v krvi

Některé studie naznačují, že kmín může snižovat hladinu cholesterolu v krvi.

Jedna studie potvrdila, že konzumace 75 mg kmínu dvakrát denně po dobu osmi týdnů, dokáže snížit hladinu nezdravých triglyceridů v krvi (21).

V další studii došlo ke snížení hladiny oxidovaného „zlého“ cholesterolu o téměř 10% poté, co účastníci užívali kmínový extrakt po dobu šesti týdnů (22).

Studie provedená na 88 ženách zkoumala, zda kmín ovlivňuje také hladinu „hodného“ HDL cholesterolu.

Ženy, které užívaly 3 gramy kmínu (nasypaného do jogurtu) 2x týdně po dobu 3 měsíců měly vyšší hladiny HDL cholesterolu v krvi než ženy, které užívaly samotný jogurt bez kmínu (23).

Nicméně nevíme, zda kmín, který doma používáme jako koření, bude mít na cholesterol stejné účinky jako doplňky stravy s kmínovým extraktem, které byly při těchto studiích používány.

A ne všechny studie jsou také zajedno co se kladných účinků kmínu na cholesterol týče. Jedna studie totiž nezjistila u pacientů užívajících doplněk stravy s kmínovým extraktem žádnou změnu hladiny HDL cholesterolu (24).

Shrnutí:

Několik studií potvrdilo, že doplňky stravy s kmínem mohou snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Nicméně není jasné, zda stejné účinky bude mít i kmín, který doma v malém množství používáme jako kořenící přísadu do jídel.

Kmín pomáhá při hubnutí a odbourávání tuku

Potravinové doplňky s koncentrovaným kmínovým extraktem pomáhají při hubnutí.

Alespoň to potvrzuje několik klinických studií.

Jedna studie, které se zúčastnilo 88 žen s nadváhou, potvrdila, že jogurt s obsahem 3 gramů kmínu, podporuje, v porovnání s jogurtem bez kmínu, hubnutí (23).


Žena na váze aneb kmín může pomoci při hubnutí
 

Další studie potvrdila, že účastníci, kteří denně užívali 75 mg výtažku z kmínu ve formě doplňku stravy zhubli o 1,4 kg více než lidé, kteří namísto toho užívali placebo (21).

Třetí klinická studie pak zkoumala účinky koncentrovaného kmínového výtažku na hubnutí u 78 dospělých žen a mužů. Ti, kteří doplněk stravy s kmínovým výtažkem užívali, zhubli za osm týdnů o 1 kg více než ti, kdo žádný kmín neužívali (16).

Ale ne všechny studie se shodnou. Jedna studie, ve které účastníci užívali nižší dávky (25 mg kmínového výtažku) nezjistila v porovnání s placebem žádnou změnu hmotnosti (23, 24).

Shrnutí:

Několik studií potvrzuje, že doplňky stravy s koncentrovaným výtažkem z kmínu pomáhají při hubnutí. Nicméně ne všechny studie kladný vliv kmínu na hubnutí potvrzují a k tomu, aby se tyto účinky na tělesno hmotnost projevily, by bylo nutné užívat kmín ve velkém množství.

Kmín může chránit před otravou jídlem

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé začali kmín jako koření používat, je ochrana před otravami z jídla.

Některé druhy koření, včetně kmínu, mají antimikrobiální účinky (tedy zabíjí škodlivé mikroorganizmy, které kontaminují jídlo). Díky tomu vás chrání před otravami jídlem (25).

Kmín obsahuje několik látek, které brání růstu baktérií a některých druhů plísní v jídle (26, 27).

Při trávení se z kmínu uvolňuje látka zvaná megalomicin, která působí jako antibiotikum a ničí baktérie a plísně (8).

Laboratorní studie dokonce potvrdily, že kmín snižuje riziko rezistence vzniku rezistence baktérií na některé druhy antibiotik (28).

Shrnutí:

Naši předkové kmín používali jako koření hlavně proto, že může bránit růstu a množení baktérií a plísní, které se vyskytují v jídle. Kmín tak může být účinnou prevencí otrav jídlem.

Kmín pomáhá předcházet vzniku závislostí na některých léčivech

Závislost na lécích proti bolesti a prášcích na spaní a uklidnění (například benzodiazepiny č podobná léčiva) alarmujícím způsobem celosvětově roste.

Opioidní analgetika (velmi silné léky proti bolesti) vytváří závislost tím, že v mozku narušují normální fungování systému touhy (bažení) a odměny. To vede k silné závislosti, která se projevuje nutností užívat stále vyšší množství příslušných léků pro dosažení stejného účinku.

Studie na laboratorních myších potvrdily, že kmín obsahuje látky, které snižují závislost a odvykací příznaky (29).

To je samozřejmě velmi nadějné, ale musíme provést ještě další výzkum a nové studie, které by potvrdily, zda kmín dokáže pomoci v léčbě závislostí i u lidí.

Nyní tedy musíme najít konkrétní účinnou látku ve kmínu, která tyto účinky má, a pak je ověřit na studiích na lidech (30).

Shrnutí:

Doplňky stravy s výtažky z kmínu snižují známky závislosti na lécích proti bolesti u myší. Ovšem zatím nevíme, zda to bude stejně fungovat i u lidí.

Kmín může pomáhat v boji se zánětem

Laboratorní studie potvrzují, že výtažek z kmínu může zmírnit zánět (31).

Kmín obsahuje řadu látek, které mají protizánětlivé účinky, ale lékaři zatím neví, která s z nich je nejdůležitější a má nejsilnější účinky (8, 9, 10, 11).

Rostlinné látky obsažené v různých druzích koření snižují hladinu důležitého zánětlivého markeru v krvi – NF-kappaB (32).

Zatím nemáme dostatek informací o tom, zda kmín, ať již ve formě koření nebo doplňku stravy, opravdu účinně působí v boji proti zánětu.

Shrnutí:

Kmín obsahuje řadu rostlinných látek, které mohou zmírňovat projevy zánětu. Alespoň to potvrzují laboratorní studie. Ovšem zatím nemáme k dispozici dostatek informací o tom, zda bude kmín možné využívat i v léčbě zánětlivých onemocnění u lidí.

Má smysl začít kmín používat?

Pokud budete kmín používat jako kořenící přísadu do pokrmů, má to řadu kladných účinků na vaše zdraví.

Například dostanete do těla antioxidanty, železo a účinné látky v kmínu vám také pomohou snížit hladinu cukru v krvi.

Pokud chcete využít účinků kmínu na hubnutí a snížení hladiny cholesterolu v krvi, které zatím ještě nejsou úplně ověřeny, budete potřebovat vyšší dávky, kterou z koření nelze získat a museli byste si koupit vhodné doplňky stravy s vysokým obsahem výtažků z kmínu.

Účinky doplňků stravy s kmínem v dávkování až 1 gram (zhruba 1 kávová lžička) denně byly zkoumány v řadě studií, jejichž účastníci nezaznamenali žádný problém.

Nicméně u některých účastníků se vzácně vyskytovaly závažné alergické reakce (33).

Léčivé účinky kmínu

Proto byste měli být velmi opatrní, pokud užíváte doplňky stravy, které obsahují mnohem vyšší dávku kmínu, než kolik běžně používáte jako koření.

Stejně jako u ostatních druhů koření a látek platí, že lidské tělo často nedokáže zpracovávat podstatně větší množství některých látek, než kolik jich běžně v rámci našich stravovacích návyků jíme. Pak se nadbytečné množství z těla buď bez užitku vyloučí nebo může dojít ke vzniku alergické reakce.

Pokud se rozhodnete užívat doplňky stravy s kmínovými výtažky, rozhodně se o tom nejprve poraďte s vaším lékařem a pamatujte si, že kmín v jakékoli podobě nenahrazuje řádnou a schválenou léčbu jakéhokoli onemocnění, ale lze jej – se souhlasem lékaře – používat jako léčbu doplňkovou nebo v rámci prevence.

Shrnutí:

Většinu účinků kmínu na vaše zdraví můžete využívat, když budete kmín používat jako kořenící přísadu při vaření. Pokud chcete vyzkoušet účinky kmínu na hubnutí a cholesterol, je nutné užívat vyšší dávky ve formě doplňků stravy. Předtím se o tom ale poraďte s vaším lékařem.

Co si z článku odnést?

Kmín má řadu kladných účinků na vaše zdraví, které byly potvrzeny řadou kvalitních klinických studií.

O některých léčivých účincích tohoto koření víme již dlouhou dobu, zatímco o dalších jsme se dozvěděli teprve nedávno a musíme je ještě podrobně prozkoumat a ověřit.

Pokud budete kmín používat jako koření do jídel, zvýšíte si příjem antioxidantů a železa, zlepšíte zažívání a pomůže vám to také upravit hladinu cukru v krvi a snížit riziko otravy jídlem.

Konzumace vyšších dávek kmínu (z potravinových doplňků) je spojována s kladným vlivem na hubnutí a může také snižovat hladinu cholesterolu v krvi. V tomto směru je ale potřeba provést další výzkum.

Nejlépe uděláte, když budete kmín pravidelně používat jako koření do jídel nebo si ho budete přidávat do jogurtů, salátů a dalších pokrmů. Díky své zvláštní chuti umí jídlo velmi obohatit.

Doplňky stravy s výtažky z kmínu užívejte pouze s předchozím souhlasem vašeho lékaře.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015