OSOBNÍ ÚDAJE

BODY

Jste muž

– 3

Jste žena

+ 4

Žijete ve městě s více než 500 000 obyvateli

– 2

Žijete ve městě s méně než 10 000 obyvateli

+ 2

Jeden z vašich prarodičů nebo rodičů se dožil 85 let

+ 2

Oba rodiče nebo všichni čtyři prarodiče se dožili 80 let

+ 6

Jeden z vašich prarodičů nebo rodičů zemřel na srdeční chorobu před padesátým rodem svého ž-4ivota

– 4

Jeden z vašich rodičů, prarodičů nebo sourozenců mladší padesáti let měl rakovinu, trpěl od dětství srdeční chorobou nebo cukrovkou

– 3

Dokončil(a) jste středoškolské vzdělání

+ 1

Dokončil(a) jste vysokoškolské vzdělání

+ 2

Je Vám přes 65 let a stále ještě pracujete

+ 3

Žijete se svou manželkou (manželem) nebo se svou přítelkyní(přítelem)

Jestli ne, odečtěte 1 bod za každých 10 let, kdy jste od svých 25 let žil/(a) sám(a)

+ 5

 

Celkem

 

….. bodů

 

ZPUSOB ŽIVOTA

 

Pracujete v kanceláři

– 3

Vaše zaměstnání vyžaduje značnou a pravidelnou fyzickou námahu

+ 3

Intenzivně sportujete-5 x týdně půl hodiny

+ 4

Sportujete dvakrát až třikrát týdně

+ 2

Spíte přes 10 hodin denně

– 4

Jste nervózní, agresivní, vznětlivý)á)

– 3

Jste klidný(á)

+ 3

Jste spokojený(á)

+ 1

Dopustil(a) jste se za poslední rok dopravního přestupku nedodržením předepsané rychlosti

– 1

Kouříte více než dva balíčky cigaret denně

– 8

Kouříte jeden až dva balíčky cigaret denně

– 6

Kouříte půl až jeden balíček cigaret denně

– 3

Pijete denně 75 centilitrů vína nebo ekvivalentní množství jiného alkoholu

– 1

Máte o 22,5 kilogramů nebo více nadváhu

– 8

Máte nadváhu od 13,5 do 22,5 kilogramů

– 4

Máte nadváhu od 4,5 do 13,5 kilogramů

– 2

Jste muž nad čtyřicet let a pravidelně chodíte každý rok na lékařskou prohlídku

+ 2

Jste žena a jednou za rok navštěvujete gynekologa

+ 2

Celkem

….. bodů

 

VÁŠ VĚK

 

Je vám mezi 30 a 40 lety

+ 2

Je vám mezi 40 až 50 lety

+ 3

Je vám mezi 50 až 70 lety

+ 4

Je vám přes 70 let

+ 5

Celkem

….. bodů

Nyní sečtěte všechny tři součty. Kladný výsledek přičtěte k číslu 72 a záporný od tohoto čísla odečtěte. Z výsledku se dozvíte, jakého věku se pravděpodobně dožijete.

Dosáhli jste výsledku, s nímž jste spokojeni?Pak je všechno v pořádku. Není tomu tak? Nezoufejte! Zamyslete se nad jednotlivými položkami v odstavci „ Způsob života „. Vždyť právě držíte v ruce návod, kterak dosáhnout příznivějšího bodového hodnocení a tím si předpokládanou délku života prodloužit. Dejte se do toho! Chce to však nejenom začít, ale hlavně vytrvat. Připomeňme si, že už legendární umělec Leonardo da Vinci napsal, že žádný člověk není takový hlupák, aby nedošel úspěchu v nějaké věci, pokud je v tomto ohledu vytrvalý. My vám upřímně přejeme, abyste byli úspěšní.

Iva Hédlová podle Harrisona M. Blacka, M.D., Ph.D. a Prof. MUDr. Pavla Jansy, Dr.Sc.

Komentáře