Rakovina prostaty

Jednotlivá stádia rakoviny prostaty a TNM klasifikace

Stanovení stádia nemoci má rozhodující hodnotu

v další léčbě. Je proto velmi důležité pokročilost choroby přesně určit. Klíčové především je, zda se nádor dostal "za hranici" prostaty, tedy zda ložisko opustily metastázy, které se někde uchytily (nejčastěji kosti a obratle páteře). Toto stanovení pokročilosti se nazývá odborně staging, tedy jakési "škatulkování".

Stádia

  • Stage 1 (A) – bez příznaků (asymptomatický), nádor je lokalizován uvnitř prostaty, neoupstil její hranice. Nemoc se diagnostikovala pomocí PSA z krve nebo biopticky.
  • Stage 2 (B) – lokalizované ložisko, je potvrzen biopticky. Biopsie byla provedena na pozitivity PSA z krve a nebo bylo zjištěné vyšetřením přes konečník (per rectum)
  • Stage 3 (C) -ložisko není lokalizováno na žlázu předstojnou, opouští její hranice a může se šířit na další orgány v těle.
  • Stage 4 (D) – metastázy jater, plic, kostí, mozku a pod. 

Pro určení stádia rakoviny se častěji používá Mezinárodní systém TNM klasifikace, kdy jednotlivá písmena znamenají:

  • T: Popisuje samotnou rakovinu číselným označením udávajícím velikost
  • N: Popisuje rozšíření na lymfatické uzliny
  • M: Informuje, zda se rakovina rozšířila a stala se metastatickou

Podle tohoto označení by Vaše diagnóza mohla znít T2N0M0.

Léčba rakoviny (karcinomu) prostaty

Výběr a rozhodnutí o léčbě závisí na mnoha faktorech. Pacient by měl být součástí rozhodovacího procesu. Lékař by měl s pacientem komunikovat a nastínit mu všechny možnosti a jejich důsledky. Je pravda, že lékař je člověk, který problému rozumí, ale pacient je ten, kdo bude muset s výsledky rozhodnutí žít.

Ozařování:

Paprsky o vysoké radiační energii jsou zaměřeny na cílovou oblast (nádor). Maligní (nádorové) buňky mají oproti normálním menší schopnost se po poranění ozářením regenerovat a jsou tak zničeny. Samozřejmě zemřou i některé z normálních buněk, ale ty dokáže tělo nahradit. Je možné mu pomoci i speciálními preparáty (pro radu můžete navšitvit on-line poradnu).

Ozařování zabere 6 a 1/2 až 7 týdnů od pondělí do pátku. Ozařování trvá 10 – 15 minut.
Hlavní cílem léčby je kontrola růstu rakoviny a prevence dalšího šíření.
Ozařování nebolí a moderní techniky nepoškozují kůži v takové míře jako dříve.

Jaké mohou být vedlejší účinky
– únava
– poranění močového měchýře (pálení při močení, časté nutkání k močení)
– problémy s erekcí (včetně úplné impotence)
– průjmy
– inkontinence
Několik týdnů po ukončení léčby vedlejší účinky obvykle zmizí.

Odstranění lymfatických uzlin

Provádí se před radikální prostatektomií a někdy i před ozařováním, aby se ověřila vhodnost léčby (pokud se rakovina rozšířila do lymfatických uzlin není radioterapie vhodná)
Odstranění se provádí laparoskopicky.

Operace – radikální prostatektomie

Chirurgický zákrok, při němž se odstraní celá žláza prostaty a žlázy k ní přilehlé. Operace není vhodná pro každého, její vhodnost musí zhodnostit lékař.
Cílem operace je odstranit rakovinu z těla před tím, než má možnost se rozšířit do dalších částí těla.
Rizika a komplikace radikální prostatektomie:
– krvácení během a po operaci
– kontraktura hrdla močového měchýře – zjizvená tkáň, která se vytvořila na hrdle močového měchýře v místě, kde je močová trubice přišita k močovému měchýři a může způsobovat potíže s močením

Hormonální terapie

Hormonální terapie je jedna ze standardních možností léčby rakoviny prostaty. Stejně jako předchozí léčebné postupy se hodí jen pro určité situace a pacienty.
Je to léčba, kdy jsou z těla odstraňovány mužské hormony. Nejběžnějším mužským hormonem je testosteron. Testosteron podporuje rakovinný růst. Je-li hormon z těla odstraněn, rakovina přestane růst a může se dostat i do nečinného stádia (něco jako hibernace).
Tato terapie může být použita u mužů, u nichž se objevují příznaky postupu rakoviny po ozařování nebo operaci. Hormonální terapie se považuje za správnou volbu, jestliže se rakovina rozšířila na lymfatické uzliny nebo kosti. Někdy se také nasazuje před operací nebo ozařováním, aby se zmenšila velikost prostaty.
Nebo se používá jako základní léčba pro starší muže, když chce lékař udělat více, než nemoc jen sledovat, a ozařování i operace jsou příliš náročné nebo nevhodné.
Odstraňování testosteronu hormonální terapií snižuje hlavní povzbuzující prostředek pro rakovinný růst – je účinnou kontrolou rakoviny, ale nevyléčí ji.

Jaké mohou být vedlejší účinky:
– návaly horka (10 – 15% pacientů)
– bolestivost prsou
– zvětšení prsou
– impotence
– snížený zájem o sexuální aktivity

Jak se hormonální terapie provádí:
– muž dostane tabletku ženského hormonu estrogenu (tato metoda dobře zastavuje rakovinný růst, ale má vážné vedlejší účinky) – dnes se již mnoho nepoužívá
– chirurgické odstranění varlat, jež jsou zdrojem testosteronu (Orchiektomie) – šourek zůstane nedotčen a odstraní se pouze varlata uvnitř šourku – považuje se to za relativně jednoduchý chirurgický zákrok
– injekce umělého hormonu, který "oklame" tělo a zastaví produkci testosteronu – tyto injekce stimulují krátkou explozi tvorby testosteronu, tělo si tuto explozi vyloží tak, že má testosteronu příliš a přestane ho vyrábět – na tyto injekce je nutné chodit každý měsíc do konce života

Chemoterapie

Ačkoliv se chemoterapie rutinně používá k léčbě většiny rakovin, při rakovině prostaty není hlavní výběrovou léčebnou metodou. Volí se až tehdy, byly-li ostatní postupy vyzkoušeny, ale rakovina stále pokračuje v růstu. Cílem je zlikvidovat rychle rostoucí rakovinnové buňky.

Sledování po léčbě

Pokud jste někdy byli léčeni s rakovinou prostaty, je nezbytné, abyste po zbytek života podrobovali pravidelným kontrolám. Nejlepším způsobem je test na PSA. Jak často budou tyto testy prováděny, záleží na konkrétním zdravotním stavu, absolvované léčbě a na stupni pravděpodobnosti, že rakovina byla vyléčena.
Menší změny na PSA nemusejí nic znamenat, ale pokud bude hladina PSA vzrůstat při každé další kontrole, znamená to, že se rakovina vrátila. Čím rychleji PSA roste, tím větší znepokojení vyvolává.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015