Potom můžeme okolní dostupnou a ochotnou hmotu uspořádat k jakémusi obrazu svému. (Zvyšováním uspořádanosti a organizace vzniká ve vaší i řízené hmotě odpadní teplo, tak pozor na přehřátí, horečku nebo zapálení, fyzické či duchovní vyhoření… Takže přiměřeně… (vtip: neberte se tak důležitě, jak si myslíte, že vypadáte – bez ohledu na váš názor existuje nepochybně i jiný názor…))

Každý tvořivý proces je vždy doprovázen podle vašeho životního nastavení, Řádu a záměru nějakou intenzitou prožitku. Změnou uspořádání hmoty na všech úrovních do ní vkládáme množství bioenergie a ta funguje jako podpis a otisk, či kopie. Tento bioenergetický otisk dokáže v mysli člověka v programu jeho Řádu indukovat další bioenegii, nebo ji odebírat. Záleží na vyhodnocení, zda se jedná o tvoření v člověku jeho Řád podporující, nebo mu odporující, destabilizující až ubližující. Vyhodnocení je snadné: buďto má z produktů tvorby radost, nebo strach a bioenergii mu to přidá, nebo bere.

Bioenergetický potenciál stanovuje náš Řád

Takto tedy může dle jakéhosi programu a Řádu určitá hmota vyvolávat pohodu až euforii a tatáž v jiném uspořádání či programu hrůzu a děs. Hmota to v přírodní podobě umí někdy i sama, například romantický východ slunce na moři a protipól totéž plus tsunami. Ovšem z bezpečného místa jako přírodní úkaz je tsunami nádhera… Podobně pyroklastický mrak sopky valící se ze svahu stopadesátkou jako lavina, lavina sněhu také. Nezapomenutelný je pohled i na velký meteorit z místa očekávaného dopadu atv. (a tak vůbec)

Jako uspořádanou hmotu lze chápat i nemateriální produkt, jako například tento text, zprávy, náboženství, vědu, hudbu nebo počítačový program. A znáte sami radost z pohledu na dobře vykonanou práci a žalost z dobře vykonané destrukce. Zamysleme se, zda ale primární destrukce není nezbytná pro další konstrukci, a v meditaci pochopíme, že její význam a bioenergetický potenciál vůči nám (pozitivní a nabíjecí i negativní a vybíjecí) vždy stanovuje náš Řád.
Protože destrukce i konstrukce jsou základním vzájemně se prolínajícím vztahem k oživování hmoty, je pro nás určující výsledek. Zda tedy produkt našeho snažení a úsilí je nabíjející a pozitivní, nebo naopak, je definováno naším Řádem (repríza z předchozího odstavce), dle dosažené úrovně moudrosti. Indukce tvorby další bioenergie v souvislosti s úspěšným oživováním hmoty či produktu, za přiměřené radosti a chuti do dalšího života a oživování závisí výhradně na úrovni našeho Řádu, našich informačních a technických možnostech, času a úsilí.

Prostě skromnému stačí k radosti málo a někoho nenabijete; i kdybyste ho zabili… (vtip)
Z toho vychází dobrá rada, že když nemáte dost bioenergie na konkrétní změnu oživované hmoty, přizpůsobte tomu svůj Řád a ušetříte přinejmenším bioenergii. Někdy ale změna Řádu spotřebuje více bioenergie než oživování hmoty. Úkolem moudrosti je toto rozpoznat včas a případně hledat kompromisy a možnosti přizpůsobení se, či nezbytné odevzdávání problému jakémusi vašemu Bohu, Univerzu či čemu nelpěním.

Zdrojem bioenergie jsou tvořivé aktivity hmoty spirálovitě se násobící Řádem

Z předchozího vyplývá, že hmota, do níž byla vložena množina úsilí podobných Řádů, je plna bioenergie a každý, kdo ji s radostí užívá, si z tohoto vědomí svůj bioenergetický potenciál dobíjí (i naopak). Kde se tedy bioenergie vlastně bere?
Je to dáno tvořivostí vyplývající z vašeho Řádu bytí. Čím jste tvořivější, tím více bioenergie vkládáte do hmoty, kterou máte k dispozici, a ta se pak chová přiměřeně podle obrazu vašeho a bioenergii ve vás zpětně indukuje a ta se sečítá s bioenergií, která je samovolně generována vaším organizmem na základě pudového řízení a umožňuje nám tak svým přebytkem duchovní nadhled chápání v nastavení našeho Řádu.
Necháme-li se nabíjet a inspirovat bioenergií vloženou do hmoty kýmkoliv včetně nás samých nebo nabráním bioenergie vzniklé tvůrčí aktivitou jakéhokoliv typu (i učení je forma tvořivosti), zjišťujeme energetický přebytek, schopnost i chuť oživovat okolí na vyšší duchovní úrovni našeho Řádu a převzetí odpovědnosti za tento proces. Lze tedy definovat, že bioenergetický potenciál k oživování hmoty roste s tvůrčí aktivitou a průvodní radostí či spokojeností. Kromě toho se standardně doplňuje běžným odpočinkem. Bioenergetický potenciál klesá smířením (i se), ztrátou tužeb, přání, záměrů a perspektiv, netvořivým a primitivním Řádem s potřebou vedení, pasivitou, přidušením, intoxikací (i JONem), omezením funkce mozku, nespokojeností, chaosem (vyšší entropií), nepříznivými mikroklimatickými a životními podmínkami.

Z toho plyne praktická rada do souboru návodu k použití hračky Život:

Berte život jako sport, hru a zábavu a žijte si pro radost. Tu si hledejte ve vhodném úhlu pohledu na životní události nebo v přístupu k nim. Naučte se radovat z úplně všeho, i z bolesti, která nám občas ukazuje dosažení jakési hranice poruchy normálních možností oživování hmoty vašeho organizmu, když cosi přeháníte, viz lidové – jiní jsou na tom ještě hůř… Definujte si odměny a změny vlastního nastavení, když vás neovlivnitelné události válcují.

Staňte se hercem života a hrajte to, co se od vás očekává, abyste si mohli občas za odměnu zahrát sami sebe. Najděte si vhodné herecké vzory, abyste si celou roli nemuseli vymýšlet sami, a používejte jejich cesty jako odrazové prostředky do dalších cest, vezměte z nich akceptovatelné a učiňte si z nich výuku tvorby vlastní cesty. Tu posléze nabídněte svým žákům, aby si i oni mohli nabrat poznání z vašeho pramene zkušeností a moudrosti.
Stále si opakujte, že život je jen takový, jaký si ho uděláte vy. Faktem je, že někdy vás rodiče toto nenaučili a vy stále naivně čekáte, až vám podmínky života nastaví někdo jiný. A on se najde. A začne vám viditelně i nenápadně velet, vymývat mozek a měnit priority ve prospěch prkotin, abyste na zásadní věci již neměli kapacitu (hlavně čas) pro změny. Neboť jen tak vám může být jako potřebný velitel zachován. Ale nehledejte jedince, je jich celá smečka.
A hned je na co nadávat. Blbé je ale to, že přijetím těchto pravidel se stáváte členem této smečky i vy, ale pak nemáte kapacitu na sebe a o své vlastní cestě si jen sníte a snažíte se ji dopřát alespoň vašim dětem. Děláte, co se má a od vás očekává; a s vyplazeným jazykem a utaženým páskem se ženete někam, kam jste nikdy nechtěli, protože vaše cesta už není vaše.
Takže jako ve stolní hře – přeskoč na předchozí nadpis… a znovu!

Věda si s bioenergií neví rady

Povýšením vašeho Duchovního řádu převzetím odpovědnosti přijímáte riziko změny vztahů ve všem, čeho se změna vámi oživované hmoty týká. Potom vaše vůle dokáže provádět za přiměřeného úsilí i změny, které si zatím vědecky neumíme vysvětlit. Jakoby bioenergie získala vyšší status účinnosti. Zákonitosti této hermetické úrovně nejsou přesně definovány a tak vzbuzují nejistotu, strach. A právě obavy ze zneužití vedly vládnoucí a mocné k preventivní fyzické likvidaci nositelů těchto schopností ve všech společenských systémech, kde je upřednostňována nevědomost a řízení stádového typu (o tom je v podstatě dějepis).

Bioenergetický dluh

Do každé naší činnosti a aktivity, tedy jakékoliv změny, musíme vkládat úsilí záměru a potenciál bioenergie, jinak se nelze nadíti výsledku. Je-li výsledek určující a bioenergie málo, bereme ji z okolí, jak to jen jde, i za cenu, že po odběru energie vzniká původní chaos (destrukce, bordel, nepořádek, neuspořádanost). Bereme ji z jakékoliv uspořádanosti hmoty ve vašem okolí (a někdy ji i ničíme) a bereme ji i lidem dle vlastního výběru (nechají-li se dobře, naivně a snadno, bezbranně či závisle (jste-li nadřízený nebo nadřazený) naštvat a kde nehrozí nebezpečná odveta). Je-li přesto stále potřebné bioenergie nedostatek, bereme ze své budoucnosti nebo ve zvláštních případech i z cizí. Z minulosti na sebe necháváme bioenergeticky dýchat věky z informací stávajících, kolem dostupných, skrytých v knihách, muzeích, databázích a artefaktech.
I tento proces braní bioenergie z okolí nás stojí nějaký podíl vložené bioenergie do braní, podobně jako prvým zájmem exekutora je nám odebrat majetek v mnohem vyšší hodnotě, kterým zaplatíme jeho antislužbu odebírání majetku (ta může být i dražší než vymáhaný podíl) a tento snazší odprodej pod cenou.

I za získávání informací a učení většinou platíme značnou hodnotou bioenergie, aby nám potom některé informace bioenergii s přebytkem vrátily. Sbírání informací je často nejen koníčkem, ale mnohdy i drogou, takže jejich sběr v celkovém efektu může být i činností nabíjející a bioenergii dodávající spolu s radostí z procesu sběru samotného (viz třeba radosti filatelistů).
Sběr balastních a šokujících informací z médií, reklamy a spol. je ale proces bioenergii tlumící až vybíjející, ale i to může působit jako návyková droga a přes veškeré vaše ničení vám vyvolá závislost na dějových pastích pudové pozornosti. Normálně totiž nedůležité a nehrozící informace vypouštíte z krátkodobé paměti s minimální dodávkou bioenergie brzy, ale stresové (nebezpečí, destabilizace vaší existence), pudové (prsatky a pohodlí) a zvědavostní (dokoukat děj, epizodu) sledování okolí vás zastaví na cestě životem a s těmito informacemi protlačí i další reklamní podbízení se, kterého se hned tak nezbavíte. A bude vás to stát hodně bioenergie, meditací a času k odzapomínání. Také vám to mnohem více zanese zvýšeně namáhaný mozek metabolickým odpadem a to bude mít zase vedlejší účinky na vaše zdraví.

Autor: B. Nový


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 150 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
REKLAMA:
loading...

Komentáře