Ti, kdo toto umění ovládli, se nazývají KAHUNOVÉ. Můžeme na ně pohlížet jako na šamany, kněze či léčitele. Zdraví se slůvkem ALOHA, což v překladu znamená „S láskou zdravím životní sílu, která je v tobě“.

Nejmocnější technikou Huny je ŽEHNÁNÍ. To není něco, co by bylo vyhrazeno jenom kněžím nebo vyvoleným; je to schopnost, kterou můžeme v sobě rozvinout všichni.

Žehnejte všemu, co představuje to, po čem toužíte!

Žehnejte každému, kdo představuje to, co sami chcete!

 

Jak posílit svoji schopnost žehnat

Sílu žehnat můžete umocnit tím, že si po zklidňujícím nádechu a výdechu začnete nadechovat jakoby korunní čakrou a vydechovat čakrou srdeční. To několikrát zopakujte.

Až budete zklidněni, soustředěni a připraveni, představte si, že jste obklopeni světelným obláčkem (nebo elektromagnetickým polem) a že vaše dýchání jeho energii dále umocňuje.
Při vlastním žehnání si vizualizujte to, čemu žehnáte, že je obklopeno stejnou energií, která obklopuje nyní vás.
(Podle dr. Serge Kinga)

Naše tři já musejí spolupracovat

Podle Huny se naše Já skládá ze tří složek:
KU – vládne pozemskému fungování, instinktivní reakce, podvědomí, emoce, vnitřní dítě
LONO – mysl, mentální tělo, bdělé vědomí, ego (tj. s čím se identifikujeme)
AUMAKUA – Vyšší Já, duše

Abychom s Hunou dosáhli dobrých výsledků, musejí být tato tři naše já v souladu, jinak některé (nebo dokonce obě) mohou naše snahy bojkotovat. Osvoboďte se od komplexů, nefunkčních a zastaralých přesvědčení a omezujících či srážejících názorů.

Udělejte si meditaci, v níž navážete kontakt s každým svým já. Zeptejte se každého, čeho se bojí, zda by se toho strachu chtělo zbavit, a potom vyciťte, po čem touží a jak byste mu v tom mohli pomoci. Na závěr meditace se všichni obejměte, čímž spolu splynete v jedno velké Já.

Proces odpouštění

Huna učí, že jediný hřích, který existuje, je ublížení druhému. Každý z nás někdy někomu ublížil, vědomě i nevědomě. To je prostě život. Důležité je nevyčítat si to, co jsme komu provedli, ani nevyčítat druhým, že ublížili nám. Odpusťte sobě i druhým a jděte dál, jinak uvíznete v pasti sebelítosti, která sice může být velmi rafinovaně maskovaná rolí ušlechtilého trpitele, oběti pro blaho druhých nebo diagnózou neřešitelného karmického dluhu, ale nikomu tím neprospíváte; ba spíše naopak.

Mělo by se spíše hovořit o odpouštění, než jenom o jednorázovém odpuštění. Odpouštění je totiž cyklický proces, který se z nás svléká jako slupky cibule. Pozor také na pastičku lidové rady typu „Nemysli na to“ – tím se dosáhne jenom potlačení tíživé emoce, nikoli vyřešení problému.

Nástrahou se také může stát rezolutní prohlášení, že „…já jsem to ale všechno odpustil/a!“ Prověřte si v soukromí, je-li tomu skutečně tak. Když se nám povede odpustit, nemáme už nejmenší pocit křivdy nebo výčitek svědomí. Pokud jsou ještě přítomny, odpouštějte tutéž záležitost třeba stokrát, dokud nedosáhnete pocitu úlevy a osvobození.

Revize a náprava přesvědčení

Huna dále učí, že myšlenky jsou jako semínka, neboť vytvářejí realitu. Svoje prožitky si tvoříme tím, o čem jsme přesvědčeni, že je skutečnost či pravda, dále tím, po čem v nitru toužíme, čeho se bojíme, co očekáváme a jak reagujeme.

Už jenom tím, že si své slabší stránky uvědomíme a pojmenujeme je, se jejich řešení dává do pohybu. Odpovězte si upřímně na následující otázky:
– Co mám rád/a?
– Co rád/a dělám, čím se zabývám?
– Co mi přináší největší potěšení?
– Po čem nejvíce toužím? Po čem ještě? A co ještě bych chtěl/a?
– Z čeho mám největší strach? Čeho se ještě bojím? Co nejhoršího by mě mohlo potkat? Co by bylo nepříjemné?
– Jaká nejlepší budoucnost by mě mohla čekat?
– Co mě se vší pravděpodobností potká v nejbližší budoucnosti? (A proč?)
– Jak reaguji v následujících situacích:
a) když se mi něco nepovede nebo neproběhne podle mého vroucího očekávání
b) když se mnou někdo nesouhlasí
c) když mě někdo pochválí
d) když po mně někdo chce něco, do čeho se mi nechce
e) v dalších situacích, které vás samy napadnou

Ptejte se tak dlouho, dokud vám budou z vašeho nitra chodit odpovědi. Nejlepší je zapisovat si to, a doporučuji aspoň deset položek od každého tématu. Nemusíte pak tento kompromitující materiál nikde přechovávat, můžete ho rituálně spálit, jako že se svých starých chyb tímto zbavujete (pozor – i když je to „jen“ papír, obsahuje energii, již jsme popsali, takže nejlépe palte venku, abyste si nezamořili byt nepříjemným zápachem).

A hlavně – neodsuzujte se! Jste jedineční a nástroje nápravy minulých chyb máte ve svých rukách!

 

Pěstování sebedůvěry

Při práci s Hunou je také důležité pracovat na posílení své sebejistoty. Nemyslí se tím namyšlenost nebo povyšování se nad ostatní, ale přirozená sebedůvěra.

Žádná prohlášení, modlitby ani vizualizace nebudou fungovat, pokud jsou vyslovovány laxně, s pochybami a nejistou nadějí, či s degradujícími pocity, že se nám to stejně nepovede, že si to koneckonců nezasloužíme, že bychom to stejně nezvládli apod. Důvěra svému vnitřnímu já je klíčem k veškerému vědomému tvoření a manifestaci.

Všechno, o čem přemýšlíte, všechno, co tvrdíte a všechno, čím se zabýváte vás buď přibližuje k vašemu vysněnému životu, nebo vás od něj naopak vzdaluje. Tím, že si vytvoříte dokonalý svět, vytváříte energetickou stopu, s jejíž pomocí si i druzí budou moci vytvořit svůj vlastní dokonalý svět.

Sedm principů Huny:

Předkládám zde sedm principů Huny tak, jak je vnímám já. Berte je jako inspiraci a najděte si pro jejich vyjádření vlastní slova, která budou nejlépe vystihovat vaši přirozenost.

1) IKE: “Svět je takový, jaký si myslíme, že je.”
Pokud si myslíte, že je nebezpečný, pak tak na vás bude reagovat. Pokud se domníváte, že se světem žijete v míru, pak se vám bude vracet mírumilovné energie.
Jinými slovy: To, jak se cítíte, je na vás. Ať si kdo chce co chce říká, vy buďte sami sebou a spokojení.

2) KALA: “Neexistuje žádné omezení.”
Vesmír je nekonečný, všechno je možné a všechno, co učiníte, ovlivňuje svět okolo vás. Spadá sem také odložení pocitů viny, odporu, nenávisti, hněvu, napětí a vůbec všech energií nízkých vibrací, které vás od vašeho cíle odrazují nebo vám v jeho dosažení brání.
Jinými slovy: Země a celý vesmír jsou vaší součástí a vy jste součástí jejich. Vy je chráníte, a oni chrání vás. Pocit, že jsme šťastní, ne nejlepší ochranou pro všechny.

3) MAKIA: “Energie plyne tam, na co se soustředíte.”

Všechno, čemu svoji pozornost věnujete, je k vám přitahováno a čím víc se na něco soustředíte, tím silněji to k sobě přitahujete. Platí to pochopitelně i v případě negativních emocí a strachu.
Jinými slovy: Přemýšlejte pouze o tom, co chcete, a ne o tom, co nechcete.

4) MANAWA: “Okamžik síly spočívá v současném okamžiku.”

Ohlížení se zpět vám brání v pohybu vpřed a může posilovat přesvědčení, kterého se chcete zbavit. Obavy o budoucnost vytvářejí totéž. Svých snů můžete dosáhnout pouze tady a teď, a tím, že budete jednat tady a teď. Včerejšek nezměníte a budoucnost se může ve zlomku vteřiny změnit.
Jinými slovy: Včerejšek a zítřek existuje pouze ve vaší hlavě. Záleží pouze na přítomnosti.

 

5) ALOHA: “Mít něco rádi znamená být s tím šťastni.”
Toto v podstatě znamená, že čím více jste spokojeni s tím, co jste dokázali a co máte, tím snáze to můžete změnit. A také že čím více svůj sen milujete (neboli čím větším elánem vás naplňuje) tím snáze si ho dokážete zmaterializovat.
Mnoho lidí má sny, které pocházejí z jejich strachu. Chtějí si zmaterializovat prosperitu, protože se bojí nedostatku peněz. Chtějí mír, protože se bojí, že by mohla vypuknout válka. Ovšem pátý princip nám praví, že abychom prosperovali, musíme prosperitu milovat, a abychom žili v míru, musíme milovat mír. A to nejenom tím, co veřejně prohlašujeme, ale tím, co cítíme ve svém nitru a o čem jsme tedy vnitřně přesvědčeni.
Jinými slovy: Čím jste spokojenější a šťastnější, tím snáze toho dosahujete…

6) MANA: “Veškerá síla pochází z nitra.”

Zde se dozvídáme, že vně nás žádná síla není, čili že nikdo, nic ani žádná okolnost nad námi nemůže převzít vládu – pokud to ovšem sami nedovolíme. Sami se každým okamžikem rozhodujeme, zda nad naším životem budou mít větší sílu a moc druzí lidé, nebo my sami. Bůh či vesmírná inteligence nás neovládá, ale projevuje se naším prostřednictvím. Pokud máte nějaký sen, máte také sílu ho uskutečnit. Máte pochopitelně také sílu si ho bojkotovat, nebo si jeho dosažení zkomplikovat či naopak zjednodušit. Jste to vy, kdo má možnost volby!
Jinými slovy: Nikdo vás nemůže přesvědčit, jak se máte cítit. To je výhradně na vás a to, jak se cítíte, můžete kdykoli změnit.

7) PONO: “Platí to, co funguje.“

Pono je tedy to, co funguje. Pokud vám nějaká technika nefunguje, zkuste jinou! Tento princip znamená také, že podobné přitahuje podobné. Pokud tedy chcete dosáhnout radostného výsledku, pak budete muset k jeho dosažení použít nějakého radostného prostředku. Mírou zde je to, co cítíme, že je správné. To je takový pocit, kdy cítíme, že v našem životě je vše tak, jak má být, a všechno nám pak v něm také funguje.
Jinými slovy: Pokud to, co děláte, nepřináší žádoucí výsledky, začněte dělat něco jiného (nebo nějak jinak). Pokud to, na co myslíte, vám nepřináší štěstí, myslete na něco jiného.

Přehledný postup manifestace pomocí Huny

1) Uvědomte si, jaký máte cíl, co chcete manifestovat
2) Prohlašte, že se s tím dá něco dělat, že toho můžete dosáhnout
3) Soustřeďte se na svůj cíl, nabíjejte pozitivní energií
4) Buďte přesvědčeni, že toho můžete dosáhnout, že si to zasloužíte
5) Všímejte si znamení a příležitostí, kterých byste při dosahování svého cíle mohli využít
6) Požádejte o pomoc božstva podle své víry
7) Vybavujte si prožitek, který jste zakusili a který nese podobnou vibraci toho, po čem toužíte

Při manifestaci nehledáte způsoby, jak se k cíli dostat, ale soustředíte svoji vnitřní sílu na vychytávání znamení a využívání příležitostí, které vás k cíli samy dovedou.

Pokud vám některé body budou váznout, pročistěte energii pomocí techniky Ho´oponopono.

Řešení problémů technikou Ho´oponopono

Říkali jsme si, že základním stavebním kamenem Huny je myšlenka, která je tvůrčí. Problematické na celém procesu manifestace je však to, že všechny naše myšlenky jsou víceméně zabarvené našimi předchozími zkušenostmi a prožitky z minula, které jsou často velmi bolestné. Intelekt sám tudíž vyřešit všechny problémy nedokáže, protože intelekt je jenom jakýmsi manažerem.
Ovšem zvládnout problém není totéž, co ho vyřešit. Musíte to, co už nechcete, prostě odložit, odevzdat!

Technika Ho´oponopono spočívá v tom, že tíživý problém odevzdáte božstvům (Bohu, do bílého světla atd.), a ty jej zneutralizují a vyčistí. Nečistíte ovšem dotyčnou osobu, záležitost, předmět, prostor nebo místo – neutralizujete energii, kterou s tím máte spojenou.

Ovšem pozor, celý proces tím nekončí: vzniklé prázdno je zapotřebí zaplnit, jinak tam bude právě odstraněná vazba zcela přirozeně zpátky přitažena. Nejlépe toto prázdno zaplníte bílým světlem, Boží láskou, fialovým plamenem, podle toho, co cítíte, že je v dané situaci nejvhodnější.

Při práci s technikou Ho´oponopono nemusíte nutně vědět, v čem jádro problému konkrétně spočívá, protože pracujete na jiných než intelektuálních úrovních. Klíčovými slovy v tomto procesu jsou tato: „Je mi to moc líto. Prosím, odpusť mi. Miluji tě.“

Protože zodpovídáme za všechno, co se v našem životě vyskytuje, tak jedině vyléčením té naší části, která je zodpovědná za vznik problematického prvku, můžeme problém – a doslova celý svět – vyléčit.