K prodloužení mateřské péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout ženě, která o to požádá, další mateřskou dovolenou až do tří let věku dítěte. Tato dovolená se poskytuje v rozsahu, o jaký matka požádá, zpravidla však vždy nejméně na dobu jednoho měsíce.
Po dobu mateřské dovolené a další mateřské dovolené nemá zaměstnankyně nárok na mzdu. Hmotné zabezpečení po dobu mateřské dovolené upravují předpisy o nemocenském pojištění.

Zákoník práce § 158 stanoví, že mateřskou dovolenou žena nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů, protože porod nastal dříve, než určil lékař, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí doby stanovené v § 157, tj. 28 týdnů.
Vyčerpá-li však žena z mateřské dovolené před porodem méně než 6 týdnů z jiného důvodu, poskytne se jí mateřská dovolená ode dne porodu jen do uplynutí 22 týdnů, popřípadě 31 týdnů, jde-li o ženu, která porodila dvě a více dětí, nebo jde-li o ženu osamělou.

Podle § 159 se řeší situace, bylo-li dítě ze zdravotních důvodů převzato do kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu po uplynutí 6 týdnů ode dne porodu: nastoupí-li zaměstnankyně do práce, přerušuje se tímto dnem její mateřská dovolená. Její nevyčerpaná část se poskytne pracovnici ode dne, kdy převzala dítě z ústavu opět do své péče, ale přestala proto pracovat. Toto ustanovení platí pouze do 3 let věku dítěte.

Podle § 161 Zákoníku práce má matka, která kojí své dítě, nárok na zvláštní přestávky na kojení kromě normálních přestávek v práci. Matce, která pracuje na stanovenou týdenní dobu, přísluší na každé dítě do konce šestého měsíce jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících jedna půlhodinová přestávka za směnu. Pracuje-li na kratší úvazek, ale alespoň polovinu stanovené týdenní pracovní doby, přísluší jí pouze jedna půlhodinová přestávka, a to na každé dítě do konce šestého měsíce věku. Přestávky na kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015