• Posaďte se zpříma a uvolněte svaly, které nepotřebujete k zachování této pozice. Tělo je lehké a uvolněné, dech plyne přirozeně.
  • Myšlenky nechte odplouvat a nezabývejte se jimi. Nechte myšlenky odcházet, jako odplouvají mraky z oblohy. Ponechte mysl čistou, jako je bezoblačná obloha.
  • Vytvořte před sebou vizi nebo obraz, který zosobňuje naprostou čistotu, dobrotu, lásku a soucit. Může to být zosobnění milující laskavosti Maitréja, ale i Buddha, Kristus, Maria, Duch svatý nebo vám blízký světec. Můžete také místo toho vytvořit vizi zářivého světla. Vize se nachází přímo před vámi. Vaše vize nemusí být dokonalá a zřetelná. Vytvořte takovou vizi, jakou dokážete, a buďte s ní spokojení. Nejdůležitější je cítit přítomnost milující laskavosti. Prociťujte ji. Prociťujte soucit, který vychází z této postavy a směřuje k vám.
  • Vytvořte vizi světla, jež vyzařuje z této postavy k vám a vstupuje do vašeho těla. Světlo naplňuje tělo, jako barevná tekutina plní prázdnou nádobu. Světlo teče od temene hlavy až ke konečkům prstů, naplňuje každou buňku. Očišťuje bolesti, starosti, nemoci, neštěstí, obavy i hněv. Očišťuje vše negativní v těle i mysli. Očišťuje i karmu, tedy špatné činy minulosti. Očišťuje vše. Všechno negativní zmizelo, když se tělo naplnilo světlem. Jste čistí jako průzračný křišťál. Vaše čistá mysl se plní milující laskavosti. Splynuli jste s vizí milující laskavosti. Jste plní míru, soucitu a blaženosti.
  • Nyní si přejte, ať tyto dobré pocity sdílejí jiní lidé. Pak i oni budou plni milující laskavosti a zbaví se utrpení. Dobrá srdce a milující laskavost jsou podmínkami míru. Nechte energii milující laskavosti vystupovat ze svého srdce všemi směry, jako by to byly paprsky slunce. Toto světlo se dotýká všech lidí v této místnosti nebo v tomto domě a naplňuje je milující laskavostí. Nechte toto světlo se šířit i do sousedství, aby se lidé tam naplnili milující laskavostí. Nechte světlo milující laskavosti se šířit celého města a představujte si, jak tam plní srdce lidí. Pošlete světlo milující laskavosti lidem v celé zemi, v jiných zemích, pošlete ho lidem na celém světě. Jestli můžete, pošlete světlo milující laskavosti i dalším bytostem – zvířatům, ptákům, vodním živočichům. Všem ať se dostane energie milující laskavosti. Pak, jestli můžete, pošlete milující laskavost celému vesmíru. Všechny bytosti ve vesmíru se plní milující laskavostí a všude vládne mír.
  • Abyste si uchovali energii vytvořenou touto meditací, věnujte ji všem. Ať se všechny bytosti ve vesmíru zbaví utrpení a jsou plné milující laskavosti. Ať se mysl všech bytostí očistí a naplní myšlenkami na toleranci, soucit, úctu, milující laskavost a touhu prospívat druhým.

Mantry vážící se k Maitréyovi

1. Óm móhi móhi mahá móhi sóhá

Óm čarokrásný, čarokrásný, velmi čarokrásný, staň se.

2. Óm muni muni mara sóhá

Óm moudrý, moudrý, vzpomeň, staň se.

Komentáře