Cheating
Tzv. šizení. Jedná se o tréninkovou intenzifikační metodu založenou na neúplném opakování příp. na provedení opakování za pomoci záklonu, švihu apod..


Cheating (neboli švih, odraz, nebo švindl…)

Metoda absolutně nevhodná pro začátečníky. Při cheatingu se využívá dopomoci jiných svalových skupin ke zvládnutí vyšších zátěží. Smyslem metody je dopomoc procvičované svalové skupině, nikoliv zneužívání a přetěžování svalových skupin, které by se jinak do "práce" zapojovaly minimálně nebo vůbec. Typický cvik, kde se cheating využívá a zneužívá je například bicepsový zdvih velké činky ve stoji. Cheating by se měl používat výlučně jen na konci těžké části tréninku, aby cvičenec zvládl i posledních pár opakování. Důležité je zvládnout alespoň zpětnou část pohybu. Pokud není cvičenec schopen zvládnout bez cheatingu posledních více než čtyři opakování, je nutno snížit váhu.


Clenbuterol

Bronchotikum. Látka užívaná k podpoře lypolýzy a k zkvalitnění svalstva s lehkým anabolickým efektem.


CNS

Centrální nervový systém (soustava)= mozek + mícha.


Deficience

Nedostatečnost, deficit=nedostatek nějaké látky.


Definice biorytmu

Bioritmus neboli biologické hodiny je mechanismus, který reguluje cirkulaci energie v organismu v závislosti na sluneční a měsíční časomíře. Termín biorytmus zahrnuje všechny pojmy označující přirozený puls organismu. Ten je tělu vlastní, do jisté míry vrozený, neboť být si vědom by znamenalo uvědoměle nepřetržitě kontrolovat rytmický základ takové „samozřejmé“ funkce, jako je například dýchání.


Degenerace

Deformovanost.


Dělený trénink

Je zřejmě nejlepší metoda pro nabíraní objemů. Krátký intenzivní trénink v trvání cca 40 min. vyplavuje mnohem více růstového hormonu, než náročný, dlouhý a únavný trénink. Děleným tréninkem si udržujete zvýšenou hladinu růstového homonu prakticky po celý den. Jako ideálním se tedy jeví rozdělit si trénink na dva, nebo i tři částečné tréninky po 40 min. V káždé části se můžete plně soustředit na jednu svalovou skupinu.


Diagnostická činnost

Funkční diagnostikou se zjišťuje aktuální stav organismu. Analyzuje momentální tělesnou výkonnost. Tato diagnostika slouží jako zpětná vazba pro správné sestavení cvičebního programu.


Dietetika

Praktický vědní obor o výživě, zabývající se racionální a léčebnou výživou.


Dietologická činnost

Výsledky diagnostiky jsou podkladem pro odbornou dietologii, která systémově navrhne vhodné stravování a výživu například s cílem snižování hmotnosti, podpory výkonnosti atd.


Druhy svalových kontrakcí

Izometrická-nedochází ke zkrácení svalu, koncentrická-dochází ke zkrácení svalu a pohyb směrem k tělu, excentrická-dochází ke zkrácení svalu a pohybu směrem od těla.


Druhy svalových vláken

Rychlá bílá glykolytická, označená jako: FG, úsilí: maximální 100%, čas zapojení: 0-20 s, energetické krytí: ATP, anaerobní glykolýza. Rychlá bleděčervená oxidativní, označená jako: FOG, úsilí: submax. 80 %, čas zapojení: 20 s-3 minuty, energetické krytí: aerobní a anaerobní glykolýza. Pomalá červená oxidativní, označená jako: SO, úsilí: střední 60 %, čas zapojení: nad 3 minuty, energetické krytí: aerobní glykolýza.


Dynamická apnoe

Cílem je uplavat v bazénu na jeden nádech co nejdelší vzdálenost pod vodou. Dělí se na plavání s ploutvemi (rekord 212 m) a bez nich (175 m).


Dynamická síla

Výbušná síla: (explosivní) je charakteristická maximálním zrychlením při středních a nižších odporech (vrh koulí, skok z místa, atd.), rychlá síla: je charakteristická nemaximálním zrychlením ale maximální rychlostí pohybu při nízkém a středním odporu (běh, cyklistika, bruslení, atd.), pomalá síla: je charakteristická stálou rychlostí pohybu při hraničních odporech ( vzpírání, silový trojboj, atd.).

Komentáře