Alergická rýma je však často spojena s pocitem lechtání či svědění v nose, popřípadě i v očích. Ať je však již rýma (lat. rhinitis) jakéhokoliv původu, je třeba k ní přistupovat maximálně obezřetně, neboť v odborných kruzích bývá např. alergická rýma označována jako určitý předstupeň k rozvoji průduškového astmatu. I když odhlédneme od tohoto možného důsledku, samotný akt smrkání za několik hodin vede k nepříjemnému podráždění kůže v oblasti nozder. Účinný způsob utlumení nosní sekrece je proto zcela jistě na místě

Bezpochyby nejlepším způsobem, jak předcházet těmto nepříjemným a v běžném životě jistě velmi obtěžujícím příznakům, je vyhnout se kontaktu s vyvolávajícím alergenem či s infekcí. Takové situace je však v běžném životě jenom málokdy možné dosáhnout, a proto se ke slovu dostávají různé léčivé přípravky, jejichž volba se odvíjí především od intenzity přítomných projevů onemocnění.

Osmotická léčba
Vedle dostupné široké a pestré palety léčivých přípravků se nemalé oblibě mezi pacienty začíná těšit tzv. osmotická léčba, spočívající v podání většinou solného roztoku, který do sebe "nasává" mezibuněčnou tekutinu z opuchlé nosní sliznice, čímž dojde k uvolnění nosních průduchů. Této skutečnosti je hojně využíváno zejména v rámci různých ozdravných pobytů u moře, kde analogicky působí i sůl obsažená ve vdechovaném vzduchu. Nově jsou v České republice dostupné rovněž přípravky s bohatým obsahem mořské soli, jejichž účinnost byla prokázána nejen u pacientů s rýmou, ale i např. se zánětem nosních dutin (sinusitidou). Důležitá pro jejich účinnost je hypertonicita (vysoký, avšak zároveň šetrný obsah soli), neboť právě hypertonické roztoky disponují vyšší účinností než roztoky izotonické, které např. neúčinkují u pacientů se sinusitidou. Hlavní výhodou těchto přípravků je velice dobrá snášenlivost.

Pomoc u sinusitidy
Účinnost u sinusitidy je dána již zmíněným antiedematózním (zmírňujícím otok) účinkem nosní sliznice, která v případě zánětu může zcela uzavřít komunikaci mezi vedlejšími dutinami nosními (sinusy) a dutinou nosní. V konečném důsledku se tak zabrání hromadění zánětlivého výpotku, který může odsud volně odtékat. Bezpochyby významné je i stimulační působení na synchronizaci neustále kmitajících řasinek buněk nosní sliznice.

Tyto skutečnosti byly potvrzeny řadou klinických studií, ve kterých se autoři o podávání hypertonických salinických roztoků vyjadřují velice příznivě. Podávání takových přípravků je bezpečné, pacienty velmi dobře snášené, snadné na praktické provedení, a navíc klinicky účinné a cenově dostupné. Zajímavostí a jistě i přínosem těchto přípravků je nepřítomnost eventuálních lékových interakcí a možnost dlouhodobějšího užívání bez rizika vzniku návyku, jak tomu může být u některých jiných látek.

Komentáře