Vesměs touží udělat dobrý dojem, jsou však přesvědčeni o tom, že udělají dojem nejhorší. Proto se raději vyhýbají situacím, ve kterých se obávají hodnocení nebo odmítnutí od druhých.

Základní rysy sociální fobie

  • strach ze zkoumavých pohledů jiných osob v sociálních situacích
  • výrazný a přetrvávající strach z pobývání v situacích, ve kterých se mohou objevit rozpaky nebo ponížení
  • vyhýbání se obávaným situacím
  • strach je ochromující a vyvolává výraznou nepohodu

Někdy bývá strach z odmítnutí soustředěn na specifické tělesné příznaky. Řada lidí se sociální fobií si stěžuje na červenání, na potíže při pohledu z očí do očí, na třes rukou, na pocity na zvracení nebo naléhavou potřebu močit – což jsou druhotné příznaky úzkosti. Nápadné je vyhýbání se sociálním situacím, které v extrémních případech může vest k téměř úplné sociální izolaci.

Jak je sociální fobie častá, kdy a u koho se objevuje
Sociální fobií trpí někdy během života odhadem 3-13% populace. Soustavně trpí sociální fobií asi 1-3% lidí. Stydlivost je ještě častější. Kolem 80-90% lidí má někdy v životě období, kdy se nadměrně stydí. V jednom časovém průřezu má tento problém 30-40% populace. Sociální fobie vzniká obvykle kolem puberty, nejčastěji ve věku mezi 14. a 20. rokem, tedy v období vývoje, kdy se často setkáváme se stydlivostí. Běžně mají mladí lidé strach z oslovení člověkem druhého pohlaví, z první schůzky a pod. U sociální fobie však v těchto situacích nedojde k adaptaci a snížení studu. Naopak, lidé se sociální fobií se těmto situacím vyhýbají, takže časem se na ně stanou přecitlivělí. Jindy však dochází k znovuobjevení problémů, které již byly někdy v životě překonány. Sociální fobie se objevuje stejně často u mužů jako u žen. Nezáleží na inteligenci, vzdělání, ekonomickém zázemí, zaměstnání. Dokonce i určite může mít extrémní strach z rodičovských schůzek, vedoucí podniku strach ze schůzí s podřízenými, lékař z jednání na úřadech a pod.

Charakteristiky sociální fobie

  • strach z kontaktu s jinými lidmi
  • strach z nesouhlasu, odmítnutí, kritiky, posměchu, hodnocení
  • vyhýbání se sociálním situacím
  • postižení každodenního života (studium, práce, společenské kontakty)

Převzato z knížky Máte nepřiměřený strach ze sociálních situací?
Autoři: MUDr. Ján Praško, CSc., MUDr. Hana Prašková, MUDr. Jiřina Kosová, MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.

Komentáře