Příčiny tohoto stavu jsou přitom zcela zřejmé a všeobecně známé. Reklamy v tisku i televizi propagují masově nezdravá jídla a nápoje v nejrozličnějších podobách. Jedná se zejména o různé cukrovinky, hamburgery a velký prostor je v médiích věnován i přeslazeným nápojům a alkoholu všeho druhu. Zrychlený styl života s sebou přináší pasivní a laxní životosprávu, která se vyznačuje minimální pohybovou aktivitou a špatným nepravidelným stravováním. Lidé si většinou ani neuvědomují, že kromě viditelné nadváhy a tedy estetickému handicapu si oslabují imunitu a jako přímý důsledek tohoto stavu se objevují sekundárně například nemoci kardiovaskulárního systému, pohybového ústrojí, rakoviny tlustého střeva atd..

Naštěstí se u části naší populace pomalu ale jistě probouzí a vzrůstá zájem o zdravý styl života. Lidé si začínají stále více uvědomovat, že člověk fyzicky v dobré kondici se cítí suverénně a má tedy i větší šanci v životě uspět.

Ideální cestou k upevnění zdraví, formování postavy a k získání správných výživových návyků je tzv. trend "fitness" styl života se zaměřením na kondiční cvičení-kulturistiku (bodybuilding). Je na místě si připomenout, že základní filosofie fitness vychází ze starořeckého pojmu "KALOKAGATHIA", což znamená a vyjadřuje snahu o dosažení dokonalého souladu fyzické a duševní krásy. V tomto duchu se také odehrávaly starověké olympijské hry. Z toho jednoznačně vyplývá, že již naši dávní předkové si uvědomovali, jak důležité je pečovat o své zdraví. Co se týká naší republiky, je potřeba se zmínit i o sokolské filosofii "v zdravém těle zdravý duch". Je tedy úplně jedno, jakým názvem budeme nazývat naši snahu o dokonalou harmonii těla i ducha. Společným jmenovatelem vždy bylo a bude fyzická kondice a duševní svěžest.

Fitness a bodybuilding využívá znalostí a poznatků nejen z teorie sportu, ale i z techniky, rehabilitace, medicíny, výživy, psychologie, sociologie a dalších oborů. Pro mnohé z nás se stal celoživotním stylem života. Kulturistika (i jako kondiční) je jediný sport, který rozvíjí symetricky celé tělo a lze ho provozovat téměř po celý život. A to jsou také důvody, proč jsem se rozhodl věnovat tomuto sportu profesionálně jako osobní trenér. Posláním osobního trenéra by podle mého názoru mělo být mimo jiné i vhodně prezentovat výhody a potřebu starat se pravidelně o své zdraví. Cílem by mělo být lidem jakéhokoliv věku pomoci nalézt cestu k péči o své zdraví a vést je v duchu zdravého životního stylu.

Důvodem zvětšujícího se zájmu o své zdraví ve všech generacích má na svědomí nejen lepší osvěta, ale i stávající neutěšený zdravotní stav naší populace. Zájem je zejména o redukci již zmíněné nadváhy a tedy o snižování tělesného tuku. (Tyto www stránky jsou zaměřeny zejména na redukci nadváhy a tvarování těla, proto budou i další řádky směřovány výhradně k této tématice.)

Pokud má člověk s nadváhou zájem opravdu něco změnit a pro své zdraví něco udělat, může hledat cesty k nápravě sám, ale pak je tady také další možnost a to využít například služeb osobního trenéra.

(Následující řádky jsem tedy napsal z pohledu osobního trenéra.)

Ke každé osobě s jakoukoliv nadváhou je potřeba přistupovat zcela individuálně podle jeho věku, tělesných dispozic, stravovacích návyků a dalších parametrů (didaktická zásada přiměřenosti). Tyto informace se zjišťují například pomocí vhodného dotazníku. Teprve po důkladném pohovoru se zájemcem o redukci nadváhy a po zjištění všech potřebných údajů o něm, včetně stanovení a k přihlédnutí k jeho osobnímu cíli, se dá navrhnout vhodný tréninkový a stravovací plán, pitný režim a doplňky stravy.

Všechny zjišťované údaje jsou nejen vodítkem k sestavení vhodného stravovacího a tréninkového plánu pro podporu zdravotního stavu i kondice, úpravu hmotnosti a předcházení zranění. Jsou také důležitým podkladem pro průběžné sledování pokroků a výsledků.

Začátečníky-zájemce o změnu životního stylu (cílem je tvarování postavy a redukce nadváhy) je potřeba seznámit minimálně s tím, že:

1. se budou nejprve učit strečink a základní cviky, zejména správné technické provedení cviků a správné dýchání

2. začnou lehčím cvičením na zpevnění svalového korzetu

3. musí procvičovat rovnoměrně svaly celého těla

4. je potřeba delší čas k výraznějším změnám

5. lehčí tělesný tuk je nahrazován při cvičení těžší svalovinou-zlepšuje se vzhled s méně výrazným úbytek na váze

6. ve stravě je potřeba omezit tuky, zejména pak živočišné a omezit konzumaci jednoduchých cukrů

7. dobré stravovací návyky znamenají také to, že poslední jídlo by se mělo jíst do 17-18.00 hod. a nejpozději 2-4 hodiny před spaním

8. skladba stravy musí obsahovat hodně zeleniny a také ovoce, které se doporučuje konzumovat ale v menším množství než zelenina a hlavně dopoledne

9. ideální skladbu potravy (vztah poměru bílkovin, tuků a sacharidů) a tréninkový plán je potřeba dodržovat dle návrhu osobního trenéra, aby celé snažení mělo smysl a výsledky

10. je potřeba dodržovat pitný a spánkový režim

11. posilování je vhodné a nutné doplnit aerobními aktivitami (kolo, běh, plavání, aerobik-podle možností, věku a zdrav. stavu)

Komentáře