Jaké existují nástroje na snižování nemocnosti a jaké nástroje firmy používají?

Závisí na kultuře firmy, zda volí a preferuje zejména nástroje kontroly a represe, nebo volí a preferuje nástroje prevence, primární prevence a hygieny práce včetně ergonomiky. Zaměstnavatelé zřizují ordinace závodních lékařů, kteří znají problematiku provozů. Lékař znající detaily provozu snadno pozná, jestli je pracovník svými fyzickými parametry na uvažovanou pozici vhodný, nebo ne. Chybná volba může způsobit nejen pracovní úraz, ale i jednostranné přetěžování, nemoc i fluktuaci. Tento nástroj je mezi zaměstnavateli běžně používán.

Další alternativou avšak již méně frekventovanou je úprava pracovních podmínek. Tím se myslí leccos. Dodržování předepsaného odpočinku u řidičů dopravních a logistických firem, resp. jeho nedodržování, dodržování limitu přesčasů resp. jeho nedodržování, důraz na nošení ochranných pomůcek a dodržování bezpečnostních předpisů resp. jejich nedodržování, důraz na správné ergonomické postupy, apod. Zaměstnavatelé zkoušejí i kontroly nemocných doma a nemilosrdně postihují prohřešky proti povinnostem nemocného.

Co se však mezi zaměstnavateli nevyskytuje, je enviromentální přístup.

Z toho důvodu se Vám pokusíme průběžně přinášet několik zamyšlení nad programem, který výrazně snižuje nemocnost, zvyšuje bezpečnost práce, zvyšuje koncentraci na pracovní výkon, zlepšuje atmosféru mezi lidmi, optimalizuje biorytmy směnových pracovníků a stírá kvalitativní rozdíly mezi denní a noční směnou. Má však jedno riziko. U některých osob může ohrozit existenci negativních, kritických a dogmatických životních postojů. Ale o tom až příště.

Roman Bašta – DIKÉ – personální agentura, s.r.o.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015