Jsou však velice důležité rovněž pro náš psychický a duchovní vývoj, a protože leží v horoskopu naproti sobě, představují důležitou osu horoskopu.

Zkušenosti z minulých životů, na které poukazuje Sestupný měsíční uzel, vnímáme jenom podvědomě, i když je nutně potřebujeme znát. Musíme se však naučit vzdát se lačnosti a silné touhy po poznání všech minulých životů a zaměřit se na Vzestupný měsíční uzel, který ukazuje důležitý směr našeho vývoje;ukazuje nám, v jaké oblasti můžeme v tomto životě dosáhnout největšího růstu. Vine se jako zlatá niť celým naším horoskopem, syntetizuje rozličná témata, což nám zprostředkovává smysluplné naplnění života. Dům, v němž je Vzestupný měsíční uzel, ukazuje, v jaké oblasti se potřebujeme rozvíjet nejvíce, a znamení vypovídá, o jakou novou kvalitu našeho osvobození od starých zátěží se jedná.

Planety na Sestupném měsíčním uzlu
Ukazují na nevyřešená témata a neukojené potřeby, které nás tak dlouho zdržovaly v našem růstu. Z karmického hlediska se jedná o "lekce", kterým jsme se doposud nenaučili, nebo o kvality a schopnosti, se kterými doposud neumíme zacházet. Teprve, když poznáme, že musíme hledat nové cesty a zralejší zacházení s těmito energiemi, máme možnost osvobodit se od starých návyků. Současně se z doposud blokující energie stane podpůrná síla pro náš další růst.

Planety na Vzestupném měsíčním uzlu
Jsou ukazatelem našich možností a schopností a pomáhají nám zacházet s našimi úkoly, plynoucími z jejich postavení ve zvěrokruhu a z jejich aspektů k ostatním planetám. Kdykoli probudíme kvalitu planety na Vzestupném měsíčním uzlu, narazíme zpravidla na pozitivní "echo", které nás povzbudí jít dále tímto směrem. Čím více se ve svém denním životě koncentrujeme na úkoly a na zkušenosti z nich vyplývající, které podporují nasazení těchto planetárních energií, tím spolehlivěji a jistěji se pohybujeme v oblasti svých témat měsíčních uzlů.

Astronomicky vzato, měsíčními uzly nazýváme průsečíky úrovně oběžné dráhy Země a Měsíce. Na prodloužené spojnici Slunce-Země uvnitř elipsy, kterou opisuje Země kolem Slunce, je Vzestupný měsíční uzel a vně, naproti němu je Sestupný měsíční uzel. Jsou-li Slunce a Měsíc v konjunkci na jednom z těchto uzlů(Slunce v konjunkci s Měsícem), dochází k zatmění slunce, a stojí-li na naproti ležícím uzlu(Slunce v opozici s Měsícem), dochází k zatmění Měsíce. Protože v minulosti se věřilo, že Slunce polyká nebeský drak, dodnes se říká Vzestupnému měsíčnímu uzlu DRAČÍ HLAVA a Sestupnému měsíčnímu uzlu DRAČÍ OCAS.

Komentáře