Neznám onemocnění, kde by alternativa neměla co říci. Pomáhá klasické medicíně umocnit její snahu, nastupuje tam, kde čas lékaře nemá takový prostor, kde pacient potřebuje do léčby zapojit i psychiku a kdy se mu dostává rad, na které lékaři většinou nemají čas. Nesuďme, ani neodsuzujme je proto. Pacientů je mnoho a čekárny jsou plné. Navštěvujeme lékaře několikrát častěji než lidé v západní Evropě a USA. Vyplývá to z několika příčin. V naší republice je stále zakořeněný zvyk, že návštěva lékaře je samospasitelná, že vlastně my proto, abychom se cítili lépe, nemusíme nic udělat, od toho je lékař, který nám v době, kdy již nemoc propukne, napíše zázračný lék a on nás vyléčí. Snažíme se seč můžeme, za svůj zdravotní stav nenést žádnou odpovědnost. Tu přenášíme na lékaře. Chyba! Jsme to právě my, kteří neseme největší díl zodpovědnosti za svoje zdraví. Pouze my určujeme, zda budeme zdraví a v dobré kondici. Nemoc většinou nevzniká jen tak, bez jakýchkoli příčin. Často se o ní přičiňujeme vydatně my sami. Svým špatným životním stylem, kouřením, nadužíváním alkoholu, nedostatkem pohybu na čerstvém vzduchu, obezitou, toxikománií apod. Věřte, že pokud byste dbali o prevenci, čekárny lékaře by byly mnohem prázdnější a i Váš lékař by na Vás měl více času.

    Dalším faktorem je nadužívání chemických léčiv, které mají vždy další nepříznivé vedlejší účinky. Opět tedy v začarovaném kruhu plní čekárny. Chemie je v mnoha případech jediné řešení nemoci, ale i zde má alternativa svoje místo. Např. pomoci organismu zbavit se toxinů, zvládat lépe nápor chemických léčiv. Je nasnadě, že u mnoha onemocnění alternativa nahradí chemické léky stoprocentně. Je ovšem lépe poradit se o své volbě s lékařem.

    Mnoho lidí si také návštěvami u lékaře řeší svoji momentální sociální situaci, např. ztrátu zaměstnání tím, že se tzv. hodí marod. O různých simulantech a lidech, kterým se moc pracovat nechce nemluvě. I toto je trend, který jak doufám, brzy vymizí z našich čekáren. Začneme si vážit své práce a návštěvy u lékaře se omezí pouze na období, kdy ho skutečně potřebujeme.

    Máme mnoho schopných alternativních terapeutů, které roky studují alternativní směry a čekají na to, až Vám budou moci kvalifikovaně pomoci. Jde o metody, které souvisí s psychoterapií, kde je notoricky známo, že převážná část problémů pochází z psychické oblasti. Vaše psychika může tělo ovlivnit oběma směry. Může ho fyzicky poškodit, ale i fyzicky vylepšit. Kromě metod zaměřených na psychiku člověka mají svoje nezastupitelné místo potravní doplňky, které jsou v dnešní době nezbytností. Špatně se stravujeme, držíme nesmyslné diety, kvalita plodin z našich polí nemá ze zdevastované chemií nabité půdy potřebné živiny, našemu tělo tudíž neposkytneme to základní, co potřebuje. Kvalitní vitamíny, minerály, vlákninu, enzymy apod. To všechno většině populace chybí. Chybí nám jód, protože nejíme ryby ani jiné mořské živočichy, neustále stoupají poruchy štítné žlázy, které s konzumací jódu úzce souvisejí. Dodejme tělu vše co potřebuje! Po stránce psychické i fyzické. Vyživme ho na všech rovinách a úrovních.

   Nejideálnějším způsobem spolupráce je souběh klasické a alternativní medicíny.Neokupujme zcela zbytečně čekárny lékařů se zbytečnostmi, pokusme se rýmu a nachlazení vyléčit přírodními prostředky, věnujme léčbě dostatek času, vyležme choroby a nechtějme po lékaři zázračné tabletky, které nám umožní jít již druhý den do práce. Nezahrávejme si se svým zdravím a věnujme se i prevenci. Tělo nám to stonásobně vrátí. V podobě dlouhého a hlavně aktivního života. Nezapomeňme, že tělo člověka je naprogramování asi na 120 – 140 let. Zkraťme si tuto hranici co nejméně.

Vaše Iva Hédlová

Komentáře