Patogenní zóna je…. slýchávám z různých stran. Nedávalo mi to však uspokojivou odpověď. Až teprve ing.Dvořáček mi ji dal. Je to soubor elektromagnetických sil vznikající na geologických zlomech.

Samozřejmě, že se nejedná o mentální zóny, které vznikají jinak, mají ale také jiný způsob projevu.

Ze základního rozdělení bych patogenní zóny rozdělil na:

*       Geologické

*       Hydrologické či Vodní

*       a již jmenované Mentální

Geologické zóny

Tyto zóny nepůsobí na každého člověka stejně. Jedna zóna může být nepříjemná jednomu z partnerů a druhému nemusí vůbec vadit. Každý člověk má určitou frekvenci a podle toho si rozumí s dalším, stejně tak si rozumí i se zónami. Pokud se jeho frekvence blíží či jsou dokonce stejné s frekvencí zóny, potom tento člověk ani neví, že tam nějaká zóna je.

Čím více se od frekvence zóny lišíme, tím nám bude hůře. Je mi jasné, že toto vysvětlení není až zas tak úplné, ale pro objasnění to stačí (ať ctění kolegové prominou).

Vodní zóny

vznikají nad vodními zdroji – tedy tekoucími prameny. Vyznačují se tím, že mají negativní vliv na každého, kdo se v její blízkosti vyskytuje. Zvláště negativně působí na močové cesty, nejhůře na ledviny. Bývají z toho přinejmenším známé bolesti v kříži, dotyčného zlobí časté nucení na WC apod.. 

Těmto zónám je dobré se vyhnout, pokud nechceme mít trvalé problémy s ledvinami a následně i s celým organismem. Pokud to nejde, doporučoval bych si alespoň odstínit lůžko nebo i celou místnost jednoduchou (ale účinnou) ochranou ve formě drátěného oka – tedy měděného drátu zbaveného izolace a navedeného dokola kolem místnosti či postele (nemusí být vidět), jehož konce ale musí být vodivě spojeny a uzemněny (zásuvka, radiátor) – něco jako "laso".

Stejně to funguje i v případě geologických zón.

Mentální zóny

jsou asi nejprotivnější ze všech. Mohou působit jen na někoho a nebo taky na všechny – to záleží na způsobu zadání. Tato zóna vzniká totiž přičiněním člověka a to jak živého tak i mrtvého. Dá se o ní mluvit i jako o prokletí. Bývají v místech, kde se odehrál nějaký tragický čin, který měl na původce zóny vliv.

Nejsilnější jsou v místech, kde se pohybuje původce již jen jako astrální bytost. Nenechá nás potom spát a nebo si může vybírat podle svého klíče komu dopřeje klid a komu nikoli. Těchto zón je nejlepší se zbavit za pomoci někoho, kdo ví, jak na ně, kdo se jich nebojí, ale kdo zároveň uznává jejich sílu a má z nich respekt. Potom to není tak těžké.

Foto: wikipedia.org