O elektrosmogu a elektromagnetických polích toho bylo již mnoho napsáno, ale budu se Vám snažit to podat co nejjednodušší formou a to v oblasti spojené se zdravím planety, zvířat a lidí. Elektrosmog je vlastně patogen, který je za určitých okolností pro nás prospěšný, dokonce životně důležitý.
 

Mezi důležité druhy elektrosmogu je přiřazován elektromagnetický potenciál Země, které vytváří její kovové jádro. Toto magnetické pole sahající daleko za hranici naší atmosféry nás chrání proti zabijáckému záření z vesmíru. Bez tohoto neviditelného obalu kolem planety by zde nebyl možný život. A stávající život by během pár měsíců vyhynul (alespoň tak, jak jej známe). Sluníčko máme rádi, ale ono není jen takový kamarád, jak jsme na něj zvyklí. Naštěstí zde máme "elektromagnetické" pole naší planety, které většinu škodlivého záření odstíní (k tomuto termínu se budu ještě často vracet).

Viditelné účinky elektromagnetického pole jsou viditelné na pólech, kde je toto pole oslabeno. Zde můžeme vidět tzv. polární zář, což vyvolávají částice slunečního větru zachycené v magnetosféře planety. Je to pěkný úkaz, ale věřte, že byste určitě nechtěli pocítit na vlastním těle účinky slunečního větru a záření.

0

Aha, já Vám ještě neřekl, co je to sluneční vítr a jak vzniká.

Na povrchu slunce dochází k uvolnění plazmy a výtryskům do atmosféry slunce (chromosféry) a při tom jsou vystřeleny ohromné proudy částic do prostoru sluneční soustavy. Toto jsou tzv. protuberance, které dosahují do vzdáleností statisíců kilometrů. Při zatmění slunce měsícem (tedy její fotosféry) můžeme prostým okem pozorovat nejvyšší vrstvu sluneční atmosféry zvanou korona. Jas korony je stotisíckrát slabší, než jas fotosféry. Plyny v koroně jsou bilionkrát řidší než vzduch, který vdechujeme, ale teplota je až přes milion stupnů Celsia.


Sluneční korona viditelná při zatmění Slunce

 

Sluneční korona sahá daleko do meziplanetárního prostoru, kde jí kříží dráhu i Země. Magnetické pole Slunce je tak veliké, že hravě dosáhne i na naši planetu a ještě daleko za ni. Ale nejhorší jsou jeho výkyvy díky protuberancím na povrchu, čímž se narušuje jeho vyzařování a uvolňuje se spousta nebezpečného záření (toto je spojeno i se slunečními skvrnami). Když je hlášena zvýšena aktivita "Slunce", musí se i astronauti uchýlit do bezpečí svých lodí. Při tomto zvýšení aktivity Slunce dochází k poškozování nejen zdraví, ale satelitů, družic i pozemních elektrických soustav a elektronických zařízení.


Protuberance na Slunci