PRO SNAŽŠÍ UČENÍ

Teď zhluboka dýchejte.

Celkem provedete 20 nádechů a výdechů, které musíte roztáhnout do celých 5ti minut.

Každý nádech a výdech musí být pěkně hluboký – to znamená že 1 výdech a nádech trvá celých 15 vteřin.

Možná Vám ze začátku nebude stačit dech, přesto vydržte dýchat v tomto rytmu. Po chvíli zjistíte, že Vám to nedělá žádné potíže.

Když máte 20 nádechů a výdechů, jen si celý text, který se učíte, pozorně pročtěte. Přitom si podtrhávejte vše, co Vám není jasné, čemu tak docela nerozumíte.

Teď se znovu vraťte k textu a vyhledejte si všechno potřebné učivo k tomu, abyste pochopili text, který jste si označili.

Ještě jednou si přečtěte, tentokrát už s porozuměním, celý text.

To je vše.

Je to lepší, než se učit bez porozumění něčemu zpaměti. Když Vám v tomto případě vypadne kus textu, nevíte, jak dál. Ale pokud učební látce, o které mluvíte, rozumíte, pak ji nemusíte „šprtat“ slovo od slova.

Hodně zdaru při učení!

Komentáře