GEOPATOGENNÍ (neboli zemský patogen): nezdravé místo na zemi neboli dračí žíly, které je známo již několik tisíciletí. Toto místo vzniká pod zemským povrchem a příčinou jsou praskliny v zemské kůře, dutiny nebo styk dvou hornin o různých fyzikálních vlastnostech. Také je to výskyt magnetických hornin, porušujících přirozené magnetické pole země.
  

PODZEMNÍ VODA: podzemní jezera, říčky a řeky, prameny nebo zakopané, ale stále aktivní studny jsou častým zdrojem nebezpečných patogenů. Tato spodní voda narušuje svým působením přirozený magnetizmus země, tříští jej nebo naopak velmi koncentruje na jednotlivá místa. Takto mění přirozený energetický tok částic původně zdravých pro lidské biopole.

V této souvislostije také třeba zmínit se o neutrinech, což jsou sluneční částice procházející zemí. Pohybují se rychlostí světla a prochází jakoukoliv hmotou bez zpomalení.

Při průchodu spodní vodou je však jádra vodíku mohou zbrzdit. A zde nastává další problém-takto zpomalené částice jsou již pro lidský organismus nebezpečné a navíc se ještě dále zpomalí v lidském těle, které je také tvořeno ze 60% z vody.

LEY LAINS-NEGATIVNÍ : jedná se o energetické dráhy v zemi i nad zemí, zvláště nebezpečné jsou pod bydlením, narušují přirozený tok energií a jsou to spojnice objektů na povrchu i pod povrchem. Přirovnal bych je k meridiánům v lidském těle. Mezi takovéto spojnice patří například dráhy mezi kostelem a hřbitovem, kapličkou a hřbitovem, bývalým popravištěm a místem s častým úmrtím, ale i jatkami, soudními budovami, finančními úřady, nemocnicemi, hospici apod.  

LEY LAINS-POZITIVNÍ : ve vašem okolí se nachází mnoho pozitivních míst, stačí se jen po nich rozhlédnout-pěkný park, rybník, jezero a hory, přírodní i umělecká díla.  

HARTMANNOVY PÁSY: probíhají od severu k jihu a od západu k východu. Jsou pojmenovány podle MUDr.Ernsta Hartmanna, vedoucího výzkumného institutu geologické biologie v Eberbachu. Tyto pásy jsou stojaté vlny VKV (velmi krátké vlny) kosmického záření se zahuštěnými ionty sodíkového záření z atmosféry. Pásy jsou široké 25-30 cm a od sebe vzdálené 1-20 metrů. Každý páty pás je obzvláště agresivní a říká se mu "benker".

Zesílený patogenní účinek je v oblasti jejich křížení.  

CURRYHO PÁSY: jsou pojmenovány podle jejich objevitele MUDr. Manfreda Curryho, ředitele medicínsko-bioklimatického institutu v Riederau ve Švýcarsku. Probíhají křížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Pásy mají charkater horizontálně polarizovaného záření vlnové délky 11-21 cm (max. 100 cm). Šíře pásů je 50-70 cm ve vzdálenosti 3,5 metru od sebe. Křížením se zvyšuje jejich patogenní účinek.  

KULTOVNÍ MÍSTA NEGATIVNÍ: jsou všude tam, kde se pořádaly obřady s mučením či smrtí nebo nucené vyslýchání, šibeniční vrchy, popraviště apod. Novodobá kultovní místa jsou spojena s nátlakem a represemi. Dále to mohou být pomníky či symboly moci.  

KULTOVNÍ MÍSTA POZITIVNÍ: jedná se o místa, kde proběhlo zázračné uzdravení, zjevení duchovní bytosti nebo kde se nachází léčivé prameny. Dále se mezi ně řadí prostory, kde se konaly slavnostní shromáždění, jako jsou kapličky, kostely, katedrály apod.

ELEKTROSMOG: viz. kategorie "Elektrosmog"

PSYCHICKÉ ZÓNY-NEGATIVNÍ: jsou psychické otisky negativních událostí, často se nachází v bytech a domech po hádkách, dlouhodobých nemocích, které mohou i končit smrtí zakončených smrtí či tragickém úmrtí, u silnic po autonehodě, na hřbitovech, v krematoriích, nemocnicích, na úřadech, soudech. Všude tam, kde dochází ke stresových situacím a negativním pocitům, jako je zloba, závist, nenávist, žal apod.  

PSYCHICKÉ ZÓNY-POZITIVNÍ: psychické otisky pozitivních a radostných událostí jako jsou narození dítěte, svatba, promoce, radost ze života a životních situací, projevy lásky, harmonie a vzájemného pochopení, síla odpuštění a modlitby.  

BLACK ZÓNA: tzv. černá mrtvá zóna či zóna smrti je místo s narušeným elektromagnetickým a biologickým polem, která odčerpávají životní energii. Někdy se jim říká "zóna bez energie".  

MAGNETICKÉ ANOMÁLIE: silná zemská pole, vyvolaná spodní horninou jako jsou-magnetická ložiska, nahromadění železné rudy, radioaktivní lokality umělé (skládky vyhořelého paliva z reaktoru), radioaktivní lokality přírodní (uranové doly a jiná těžebná místa radioaktivního materiálu), dutiny vyplněné radonem, podzemní jezera apod.  

CHEMICKÝ SMOG: přírodní oblasti s vyvěrajícím plynem z podzemních dutin, umělý smog vytvořený člověkem např. chemické závody, strojírenství, ropný průmysl, doprava apod.

SVĚTELNÝ SMOG: je to patogen vytvořený za poslední staletí člověkem. Málokdo si uvědomí, kolik světel kolem nás neustále ve dne i v noci svítí. Jsou to pouliční lampy, auta, reklamy, výlohy, obchodní domy atd. díky všem těmto světlům však nejsme schopni vnímat noční oblohu. Ve městě je možno pozorovat jen pár nejjasnější hvězd a měsíc, ale zajeďte si na hory nebo jinak do přírody a pozvedněte hlavu. Budete překvapeni, kolik jich najednou je. Naše tělo potřebuje pravidelný biorytmus. Jak ho světelný smog poškozuje uvedu blíže v kategorii "Světelný smog".

 

Komentáře