Ta dětem umožní pochopit, že jejich těla, jejich genitálie a jejich sexualita jsou věci, ze kterých se mají radovat. Já upřímně věřím tomu, že lidé, kteří skutečně milují sami sebe, nebudou zneužívat sami sebe ani ostatní.

    Sexuální revoluce a emancipační hnutí žen přinesly řadu změn. Obě pohlaví směřují blíže k sobě. Zjišťujeme, že většina rozdílů pramení spíše z kulturních a společenských pravidel, než z tělesných či mentálních vlastností. Přichází doba, kdy stále více žen zaujímá tradiční mužská postavení a zaměstnání. Také řada mužů má možnost vyzkoušet si, co jsme dříve nazývali typicky ženské role a práce.

   Rozhodně nezastávám názor, že by se všichni měli oddat volnému sexu za všech příležitostí. Pouze říkám, že některá naše pravidla nemají smyl. Právě proto je tolik lidí pokradmu porušuje a dává přednost pokrytectví.

    Sejmeme-li z lidí sexuální vinu a naučíme je milovat a vážit si sebe samých, začnou se tito lidé automaticky chovat k sobě i ostatním tak, aby jim z toho plynulo více dobra a radosti. Dnes máme tolik problémů se sexualitou proto, že příliš mnoho z nás je sebou znechuceno a nenávidí sebe sama.Tím pádem se chováme k sobě i ostatním špatně.

   Rozhodně ale nechci, aby na základě toho, co jsem právě napsala, se někdo cítil ještě více provinile. Je třeba se nad sebou zamyslet a přijít na to, co je třeba změnit, aby byly naše života naplněny láskou , radostí a úctou. Před padesáti lety byly téměř všichni homosexuálové zahnáni do ústraní. Dnes si mohou vytvářet legální skupiny, ve kterých mohou být alespoň relativně svobodní. Považuji však za velkou tragedii, že mnoho z toho, co homosexuálové dnes dělají, je příčinou velké bolesti jejich homosexuálních bratří. Postoj heterosexuálů k homosexuálům je často politováníhodný. Avšak to, jak se někteří gayové chovají k jiným gayům, je často až tragické.

    Vyšší věk nebo nedostatečně atraktivní vzhled je pro řadu gayů příčinou vyčlenění z homosexuální skupiny. Ostatní se do nich „ navážejí „ takovým způsobem, že je často dohánějí až k slzám. To není jednota.To je nedostatek úcty k sobě i ke kolektivu.

    Další způsob, kterým někteří gayové dávají najevo nedostatek úcty k sobě i ostatním, je jejich sexuální chování. Libují si v násilných, často až krutých činech vůči svému partnerovi. Přenášejí tak svou vlastní frustraci ze světa a společnosti na toho, koho milují. Problémem je také promiskuitní, anonymní sex. Sex je tělesným vyjádřením citového vztahu. Proč bychom ho tedy měli spojovat s nenávistí či opovržením?

Iva Hédlová podle Louise L. Hay

Komentáře