Menisky jsou anatomické struktury kolenního kloubu pro něj specifické. V každém kolenním kloubu se nacházejí 2 menisky- vnitřní a vnější. Liší se anatomickým uspořádáním i tvarem. Mají však společnou úlohu – tedy několik úloh. Nejdůležitější úlohou menisků je tlumení nárazů vznikajících při zatížení. Pro činnost kolenního kloubu jsou velmi důležité. Jejich totální odstranění vede k vzniku artrózy, tedy k degeneraci kloubní chrupavky s následnými bolestmi a poruchou hybnosti. Proto dnešní moderní sportovní medicína se snaží při poškozeních menisků – tyto struktury reparovat, nejčastěji sešitím poškozených částí. Samozřejmě existují i takové typy poškození menisků, při nichž musíme odstranit celou poškozenou část. V každém případě se při poškozeních menisků, i rozsáhlých, snažíme zachovat co nejvíce zdravé tkáně menisku a odstranit jen tu nejmenší možnou část. Při ošetření poškozeného menisku platí zásada: méně je vždy více!

Jaké jsou příznaky poškození menisku?

Nejčastějším příznakem je bolest, která může být stálá a neměnná, nebo vzniká jen při určitém typu pohybu v kolenním kloubu. Druhým nejčastějším příznakem je neschopnost plně narovnat nebo ohnout dolní končetinu v koleně. Jedná se o tzv. bokové postavení. Méně častým příznakem je otok kolene. Pokud je otok kolene v porovnání se zdravým kolenem příliš mohutný, je potřebné myslet na poškození ostatních měkkých struktur kolene, jako např. postranní nebo zkřížené vazy.

Jaké jsou typy poškození menisků?

Známe několik základních typů poškození menisků, z nichž pouze některé jsou vhodné pro suturu, teda pro přišití.

O tom, který meniskus ještě lze přišít a který už ne rozhoduje většinou až samotný nález během artroskopické operace. Operatér se musí rozhodnout, zda je poškození menisku ještě vhodné řešit přišitím, nebo je namístě už přímo odstranění poškozené části.
Pacient by měl být před operací poučený o možnosti přišití menisku a seznámený i před operací o pooperačním průběhu.

Jaký je postup při vyšetření při podezření na poškození menisku?

Prvním a velmi důležitým momentem pro lékaře je anamnéza, teda podrobný rozbor mechanismu úrazového děje, který už i bez použití následných vyšetřovacích metod pomáhá velmi exaktně určit poškozené struktury v kolenním kloubu, např. menisků. Dalším důležitým vyšetřením je rtg snímek kolene, který pomáhá odhalit případnou zlomeninu. Neodhalí však poškození menisků. Pro úplně přesné stanovení diagnózy se v moderní medicíně využívá vyšetření magnetickou rezonancí /NMR/, které stanoví rozsah a stupeň poškození měkkých struktur kolene a zvlášť má významnou vypovídající hodnotu při poškozeních menisků. Nikdy však lékař nemůže pozapomenout na důkladnou anamnézu úrazu a samotné klinické vyšetření.

Co tedy s poškozeným meniskem?

Téměř každé poškození menisku, které omezuje kvalitu života pacienta je vhodné pro artroskopickou operaci. Dnes se už tzv. otevřené metody ošetření poškozeného menisku nevyužívají.
Během artroskopické operace se snažíme nejdříve stanovit přesný typ poškození a rozsah a podle nálezu se rozhodujeme pro další postup. Moderním trendem, jako jsem vzpomněl na začátku, je snaha zachovat meniskus vcelku a snažit se o reparaci poškozené části. Ne vždy je to však možné. Zejména u starších úrazů, když je už meniskus nebo jeho část poškozen nejen samotným úrazovým dějem, ale i následným chozením a dalším poškozováním této struktury. Proto se snažíme zkrátit čas mezi samotným úrazem a operací na co nejmenší možnou míru, protože platí zásada: čím dříve dojde k ošetření, tím je lepší hojení.

Ideální metodou ošetření poškozeného menisku je jeho sešití nebo přišití poškozených částí. Známe vícero artroskopických technik, různé množství šicího materiálu nebo vstřebatelných materiálů. Samotná operace při rutinním zvládnutí operační techniky trvá 30-45 minut, podle stupně poškození menisku.

Jaká je rehabilitace po přišití poškozeného menisku?

Existuje vícero postupů, od příliš konzervativních až po zcela benevolentní. Po samotném přišití by však pacient neměl našlapovat na operovanou dolní končetinu přibližně 14 dní, potom 2 týdně s lehoučkým došlapem a až po 4 T je povoleno našlapování bez odlehčování.
Snahou je – úplné zhojení poškozeného menisku a co nejrychlejší možný nástup do původní sportovní činnosti.

Jaké jsou výsledky po přišití menisků?

Pokud dojde k úplnému zhojení poškozené části menisku po přišití, meniskus plní svou funkci tak, jako by nikdy poškozený nebyl. Výsledky po operacích jsou výborné, avšak za předpokladu, že pacient dodrží poměrně striktní pooperační režim. Jakékoliv nedodržení pooperační rehabilitace by mohlo znamenat nové a většinou i podstatně větší poškození menisku.

MUDr.Maroš Varga, Košice-Šaca