Švédsko zakázalo povinné očkování s ohledem na „závažné zdravotní obavy“ a na fakt, že to porušuje ústavní občanská práva vybrat si svou vlastní zdravotní péči.

10. května švédský Riksdag (parlament) odmítl sedm opatření, která by zavedla nucené očkování ze zákona s odůvodněním, že „To by porušilo Švédskou ústavu, kdyby snad bylo zavedeno povinné očkování nebo zákonné očkování.“

Riksdag i s odvoláním na „masový odpor Švédů ke všem formám donucování, pokud jde o očkování,“ se rovněž odkázal na „časté závažné nežádoucí reakce“ u dětí, které dostávají očkování.

Překlad švédské zprávy:

NHF Švédsko poslal této Komisi dopis s vysvětlením, že kdybychom zavedli povinné nebo ze zákona stanovené očkování, jak bylo předloženo v Arkelstenových opatřeních, šlo by o porušení naší Ústavy. I mnoho dalších k tomu poslalo dopisy a také mnoho občanů Parlamentu a politikům volalo. Parlamentní politici si museli určitě všimnout, že co se týče očkování, existuje masivní odpor vůči všem formám donucení.

NHF Švédsko rovněž uvedlo, jak časté jsou závažné nežádoucí reakce, vycházejíc z četností, které uvádí FASS na příbalovém letáku vakcíny MMR, když se očkuje celá roční skupina. Navíc je nutno brát v úvahu, že každá skupina obdrží vakcínu MMR dvakrát, takže vedlejší účinky se zdvojnásobí. Nesmíme zapomínat, že kromě toho se podobný seznam nežádoucích reakcí vztahuje i na další vakcíny.

V tomto dopise jsme také uvedli rozsáhlý seznam aditiv nacházejících se ve vakcínách – tedy látek, které nejsou zdravé v potravinách a určitě nepatří do kojenců nebo do dětí. Rovněž jsme zákonodárcům přidali znepokojivý seznam studií ukazujících, že očkování není dobrý nápad.“

Celou zprávu lze nalézt zde.

Rozumné rozhodnutí švédského Riksdagu lze vmést do tváře těm, co mají na svědomí současné dění ve Spojených státech a v dalších západních zemích. Velká farmakologie drží zákonodárce pevně pod krkem a diktuje politiky spolu se zneužíváním zkorumpovaných médií k umlčování odštěpenců.

Nedávno se v Tucker Carlson Show objevil Robert F. Kennedy Jr., kde odvážně odhalil ten „nezákonný mafiánský stát“, který představuje Velká farmakologie a jejich „extrémně lukrativní“ šálení s očkováním.

„Farmakologický průmysl je tak mocný,“ vysvětloval RFK Jr.

„Každoročně médiím dávají 5,4 miliardy $. Zbavili se právníků, takže v těchto případech nejde o žádný zákonný zájem. Opravdu jsou schopni udržet kontrolu nad debatou a lidi, jako já, umlčet.“

Když se ho ptali, jak mohly věci zajít až tak daleko, tak Robert F. Kennedy Jr. vysvětlil, že Kongres v roce 1989 udělil Velké farmakologii, co se týče vakcín, „plošnou právní imunitu.“

Velká farmakologie se stala zákonem sama pro sebe. Mohou do vašich vakcín přidat jedovaté ingredience, mohou vážně zmrzačit vaše dítě – ale žalovat je za to nemůžete.

Je třeba, abyste pochopili, že právě kolem roku 1989 došlo ke změně očkovacího režimu. Důvodem té změny je, že Kongres topící se v penězích od farmakologického průmyslu udělal cosi, co nikdo pro žádný průmysl neudělal – dal plošnou právní imunitu všem producentům vakcín.

Takže bez ohledu na to, jak jsou ty prováděcí protokoly kluzké, bez ohledu, jak nám chybí kontrola kvality, bez ohledu na to, kolik je tam toxických ingrediencí nebo ke kolika mrzačícím poškozením dětí dojde, je nemůžete žalovat.

Takže už v tom nejsou rizikové zálohy, nedochází k novým objevům, nikdo nepodává hromadné žaloby. A tak se zčista jasna vakcíny staly neskutečně výnosné.

Nesmírné zisky v tomto neregulovatelném průmyslu znamenají to, že firmy Velké farmakologie soutěží jedna s druhou jak vyprodukovat nějaké nové a zbytečné vakcíny, aby je napumpovaly do novorozených dětí – často celý tucet najednou.

„Ve farmaceutickém průmyslu v tomto směru vypukla zlatá horečka a plní spektrum novými vakcínami.“

Ale za jakou cenu? Průmysl vakcín fungující podle svých vlastních pravidel – nebo spíše ve stavu naprosté absence pravidel – nám znemožňuje, abychom se dopracovali ke skutečným faktům. Prezident Trump už dlouho volal po nezávislém přezkoumání bezpečnosti vakcín a Robert F. Kennedy Jr. volá po tom samém.

„Já jsem dostal troje očkování a to mi plně stačilo. Je mi 69 let. Moje děti dostaly 69 dávek po 16 vakcínách, aby to bylo vyhovující. A spousta těch vakcín ani není na přenosné nemoci. Jako Hepatitis B, která pochází z nechráněného sexu nebo z použití nebo sdílení injekčních jehel, tak proč to dáváme do dítěte v první den jeho života? Když je to přitom nacpané rtutí.“

Tucker se zeptal: „Dáváme tohle snad dětem?“

„Pořád ještě jim to dáváme. Ze tří vakcín byla už odstraněna rtuť, zůstává ale ve vakcíně proti chřipce a je pořád ve spoustě vakcín po celém světě. A ta zůstává jedním z nejsilnějších člověku známých neurotoxinů, který není radioaktivní.“

„Jak tohle můžeme píchat dítěti?“

Robert F. Kennedy Jr. se pokusil tuto nehoráznou situaci zasadit do kontextu.

„Když vezmete ampuli s tou vakcínou a rozbijete ji, tak se toho musíte zbavit jako nebezpečného odpadu. Musíte tedy evakuovat budovu. Tak proč bychom to měli píchat do dětí?“

Komentáře