1.čakra – PRÁVO  MÍT
Základním právem první čakry jsem právo být zde. Toto se projevuje v právu mít co potřebujeme, abychom přežili. odepíráme – li si základní potřeby přežití – jídlo,oblečení, přístřeší, teplo, péči o zdraví, zdravé prostředí, fyzický dotek – naše právo mít je ohroženo.

V důsledku toho budeme pravděpodobně pochybovat o tomto právu během našeho života, vztahu k mnoha věcem od peněz a bohatství, k lásce nebo času pro sebe.

První čakra je umístěna na dolním konec páteře, mezi řitním otvorem a genitáliemi, směr dolů

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

První čakra je centrem vaší kmenové víry. Tyto postoje byly vytvořeny, aby daly sílu a ochránily skupiny, jejichž cílem bylo fyzické přežití, což pro nás bylo v našem raném vývoji obzvláště důležité. První čakra je také tam, kde vstřebáváme skupinové předsudky a pověry. Čím více si uvědomujeme rozpor, který nám v našich životech některé z těchto přesvědčení způsobuje, tím silnější je únik naší energie.

První čakra řídí imunitní systém, vaše ochranné pole. Jakmile vynakládáte energii na předsudky, pověry či jakékoliv jiné kmenové přesvědčení, může být výsledkem onemocnění. Spojení s ostatními lidmi, jenž náleží první čakře, je založeno na věrnosti, což je další charakteristický rys nezbytný pro fyzické přežití. Skrze svou první čakru podvědomě odhadujeme věrnost ostatních. Ovládnutím této energie se nám pak v rámci společenství může lépe dařit.

Typické vzorce strachu a nejistoty, které odpovídají první čakře lidského těla, se týkají materiálního bezpečí. Následující jsou nejobvyklejší:

  • Strach z neschopnosti zajistit vše nezbytné pro sebe a svou rodinu.
  • Pocit, že vnější svět je hrozivé místo a že nejste schopni se za sebe postavit nebo se ochránit. (To se netýká pouze materiální ochrany, zahrnuje to i pocity strachu a zranitelnosti, které doprovázejí porušování lidských práv, či přetrvávání v situaci, ve které neplatí žádná zákonná práva).
  • Nejistota pramenící z pocitu, že žádné místo není domovem, že nikam "nepatříte".
  • Strach, který přichází, když věříte, že nejste schopni uskutečnit své cíle.
  • Pocit, že jste na tomto světě zcela sám za sebe, nikým nepodpořený a naprosto osamocen.

Pamatujte si, že základním faktorem v rozvoji nemoci je intenzita strachu. Ačkoliv mnoho lidí prožívá některou z obdob těchto strachů, stává se člověk tělesně zranitelným, když jakýkoliv z těchto strachů převezme kontrolu nad jeho emočním a psychickým zdravím. Některé z častějších poruch, které mohou vzniknout v důsledku vzorců těchto strachů jsou chronická bolest spodní části zad, ischias, tvoření křečových žil, potíže s konečníkem, tumory a rakoviny v těchto oblastech těla, deprese, poruchy imunity.

Šestá čakra charakterizuje celkovou vitalitu člověka, je v ní tzv. hadí síla, která spojuje člověka s bioenergiemi. Střed čakry se skládá ze čtyř krvavě červených lotosových lístků. Každý z nich představuje jeden z psychických stavů vedoucích k meditaci: obrovskou radost, opravdové štěstí, požitek z ovládání vášní a blaho při soustředění.

Tato čakra je také blízce spojena s vracející se karmou – souhrnem našich zkušeností z předešlých existencí. První čakra společně s druhou fungují také jako energetický odpadkový koš aurického pole. Přeměňují negativní energii na světlo a jiné energie vrací Zemi jako „toxický“odpad., se kterým si ostatní čakry nedokážou poradit a tím udržují čistotu aury. Pokud je naše první čakra odpojena od Země, nedokážeme se těchto odpadních emocí zbavit.

Název první čakry je Múladhára, což jsou v překladu kořeny. Aby rostlina dobře rostla, musí mít dobré a zdravé kořeny. Kořeny, které rostlinu dobře zásobuji energií. Také u nás je potřeba mít dostatečně dobré základy. Tato čakra má za úkol navázat kontakt se Zemí, vytvoření si dobrého pocitu uzemnění, postarání se o naše potřeby k přežití a starání se o naše tělo. Je-li naše čakra poškozena, tyto úkoly se stávají velice významnými. Je-li čakra zdravá, stávají se udržujícími programy poskytujícími stabilitu potřebnou k dosažení jiných věcí.

PROJEV

V první čakře existuje hmota ve své nejpevnější a nejspecifičtější formě. Má okraje a hranice, velikost, tvar a účel. Abychom mohli projevit své myšlenky a touhy, musíme být velice přesní ohledně toho, co chceme projevit. Například abychom vytvořili dobrou večeři, nehodíme potraviny dohromady, ale podle předpisu toto jídlo vytvoříme včetně technologického popisu. Mnoho lidí má problémy zaměřit se na dostatečně dlouhou dobu na to ‚ aby vyřešili specifické problémy dané situace. Výsledkem je, že se tato situace objevuje znovu a znovu.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: Muladhara

Barva: červená

Umístění: dolní konec páteře, mezi řitním otvorem a genitáliemi, směr dolů

Orgány: kosti, nehty, zuby, nadledvinky, nohy, všechno pevné v těle, močový měchýř, konečník, páteř

Téma: přežití, útěk, zachování rodu, boj, radost ze života, vztah k realitě, fyzické energie, člověk stojí pevně nohama na zemi, důvěra něha, smyslnost, kmenová síla, rodová onemocnění, rodová linie, strachy, patologické závislosti, sexualita, chtíč, posedlost

Přebytek energie: egoismus, závislost na materiálních hodnotách a penězích, nadbytek sexuální energie, nervózní hektičnost

Nedostatek energie: pesimismus, chybějící sebevědomí, přehnaná žárlivost, nedostatek zájmu o sexualitu, omrzelost životem

Duchovní aspekt: uvědomění si sebe sama jako lidské bytosti

Vnitřní aspekt: uzemnění duchovní energie, stabilita

Duchovní aspekt: jistota

Emoce: strach a odvaha

Žlázy: nadledvinky

Prvek: Země

Hlavni otázka: Přežití

Cíle: Stabilita, uzemnění, prosperita zdraví

Špatná funkce: Obezita, hemeroidy, zácpa, ischias,kolena,kosti, strachy

Potraviny: Bílkoviny

Právo: Mít

Kameny: Granát, hematit, krevel, magnetovec

Funkční typ: Tíha

Archetypy: Matka Země

Co se děje, když je zablokovaná:

Máte málo tělesné a duševní síly na překonávání problémů. Mnoho věcí vám způsobuje hodně starostí, ztrácíte půdu pod nohama, chybí vám síla se prosadit, můžete pociťovat velký strach, hlavně o přežití a hmotné zabezpečení, toužíte po životě, který by byl snazší, příjemnější a méně náročný.

Nejčastější následky:

onemocnění tlustého střeva, průjem, studené končetiny, hemoroidy, nadváha, křečové žíly, vysoký krevní tlak, revma, zlomeniny, ledvinové kameny, zánět močového měchýře.

mudra: (jóga prstů)

mudra prány mudra prithivi – mudra země