Domácí zdravotní péči využívá stále více a více pacientů. Samozřejmě není tato péče určena všem pacientům, ale pouze těm, jejichž stav to umožňuje a jimž domácí zdravotní péči doporučí ošetřující lékař. Paradoxně covidové období zapříčinilo rozmach v této oblasti. Pacienti se chtěli, pokud možno, vyhnout nemocničním zařízením a nemocnice naopak uvítaly volná lůžka. Rozšířily se tak řady poskytovatelů domácí zdravotní péče, ale také portfolio poskytovaných služeb.

Domácí zdravotní péče už není nadstandard pro vyvolené

Jak jsme už zmínili dříve, domácí zdravotní péče je určena pacientům, kteří jsou ve stabilizovaném stavu a nevyžadují nepřetržitou nemocniční péči. Může se jednat o pacienty po těžkých úrazech nebo onemocněních, od těch nejmenších dětí až po seniory. Pacient, ani jeho blízcí, se nemusí obávat zvýšených výdajů. Domácí zdravotní péče je, pokud ji předepíše ošetřující lékař pacienta, plně hrazena z klasického zdravotního pojištění.

Alternativa k dialýze či umělé plicní ventilaci v nemocničním zařízení

Dříve domácí zdravotní péče zajišťovala spíše základní zdravotnické úkony. Doba jde však nezadržitelně kupředu a pacientům může být i v pohodlí jejich domovů poskytována velmi náročná zdravotní péče. Jedná se například o domácí hemodialýzu, domácí umělou plicní ventilaci či parenterální výživu. Domácí hemodialýza je pro dialyzované pacienty plnohodnotnou alternativou k léčbě v dialyzačním středisku. Podobně tomu je u domácí umělé plicní ventilace, která zase umožňuje ventilovaným pacientům opustit nemocniční prostředí a alespoň částečně se vrátit k běžnému způsobu života a práci v domácím prostředí.

Všechny tyto zdravotnické služby poskytuje pacientům agentura domácí zdravotní péče ProCare Medical. Jejich hlavní sídlo je v Praze, ale jejich pobočky najdete v Liberci, v Hradci Králové, v Brandýse nad Labem, v Přibyslavi, v Táboře, v Pardubicích a v Plzni. Chtějí být svým pacientům co nejblíže a v případě potřeby za nimi přijedou v rozumném čase. Veškeré podrobnosti naleznete na webových stránkách www.procare.cz.