– obecně se hovoří, že k těmto jevům dochází při změněných stavech vědomí (psychiky)
– reálně je třeba je chápat jako projevy komunikace a interakce hmotných systémů živých organismů spojené s organizačním principem vědomí
– jsou spontánní, záměrné nebo experimentální (v experimentech se nedaří dosáhnout standardní opakovatelnosti jevů)

Členění psychotronických interakcí (PI) a jevů u člověka

PI člověk – člověk

informační a energetické přenosy

telepatie, bioterapie

PI člověk – prostředí a IVP

informační a energetické stavy a procesy v AMS

aktuální telegnóze, telekineze, (levitace, teleportace), aktivace hmoty, (transmutace)

PI člověk – IP a RzpV

informační a energetické stavy a procesy v IPS

prekognice, retrokognice

Telepatie

– je forma komunikace (přenos informací např. obrazu a představ) lidské psychiky prostřednictvím psychotronické interakce. Podle širšího pojetí lidské psychiky se uskutečňuje informačním procesem nadvědomí, přičemž je mezi nadvědomím a vlastním vědomím, popř. intervědomím zpětná vazba. Může být jednosměrná nebo obousměrná. Lze hovořilo formě neverbální dálkové diadické interakci zprostředkované psychotronickou interakcí.

Telepatická hypnóza

– je vztah dvou nebo více osob na bázi telepatie, u které osoba hypnotizovaná má na rozdíl od hypnotizéra potlačenou zpětnou vazbu. Lze si ji představit jako jednosměrnou telepatii, která ovlivňuje myšlení nebo chování člověka.

Telegnose (telestézie, jasnovidnost)

– je zření, tedy forma dálkového vnímání věcí, dějů a informaci v různém rozmezí časové osy odehrávající se v iracionální oblasti psychiky:

Retrokognice je zření do minulosti zpravidla spojované s odečítáním informací v tzv. informačním poli (IP).
Aktuální telegnóze je zření přítomnosti zpravidla spojené s vnímáním probíhajících dějů nebo odečítáním informací z tzv. informačních vlastnosti prostředí (IVP). Speciálními případy jsou proutkařství, bioindikace (biodiagnostika), biolokace (radiestézie).
Prekognice je zření do budoucnosti zpravidla spojené s interakcí s rozprostřeným vědomím (RzpV), tvořícím vyšší hierarchickou strukturu informačního procesu, ve kterém je zařazeno více individuálních vědomí lidí.

 

Jevy telepatie a telegnóze jsou podle parapsychologie formy tzv. mimosmyslového vnímání (extrasenzorické percepce).

Telekineze

– je mechanický projev spojený se změnou pohybového stavu tělesa a jeho polohy. Je vyvolána psychotronickou interakcí.

Levitace – je vlastní formou telekineze týkající se organismu živé hmoty, zpravidla se jedná o jeho vznášení.
Teleportace – zatímco telekineze u tělesa působí nejčastěji spojitou změnu polohy, tak u teleportace dochází k nespojité změně polohy. Teleportovaný objekt v jedné prostoročasové souřadnici zmizí a v druhé se objeví. Předpokládá se, že dochází k dematerializaci a zpětné materializaci objektu.

Aktivace hmoty

– je v podstatě podmínění vlastností a stavů hmotných systémů působením psychotronické interakce. Její rozsah může být různý od změn v IPS přes změny AMS až k transmutaci.

Bioterapie je aktivace hmoty u živých organismů, která má za cíl dosažení pozitivní stimulace organismu nebo terapeutický (léčebný) efekt působením bioterapeuta (léčitele).

Transmutace je změna stavu hmotného systému, zpravidla nevratná, která může být spojená s aktivací hmoty. Prvním přiblíženi k tomuto jevu je např. ovlivnění růstu krystalů. Nejčastěji je transmutace spojována se změnou chemického složení, popř. chemických prvků.

Biologická plasma (bioplazma)

– je důležitým pojmem v psychotronice, představuje souhrn elementárních částic rozmístěných v živém organismu a tvořících složitá seskupeni, která potom utvářejí jednotnou energetickou síť živého organismu určitým způsobem organizovaných jako celek.
Poprvé pojem biologické plazma použil v r. 1944 V. S. Griščenko. Obecněji představuje soubor elementárních částic (elektronů, iontů, neutrálních částic), plazmonů (kolektivní oscilace plazmatu) a excitonů (par elektron – vakance), spolu s produkcí záření a kmitů různého charakteru. Bioplazma souhlasně pulsuje s vnitřními procesy organismu a vnějšími podmínkami jeho okolí, je odrazem biochemických a elektrických pochodů organismu a tím zároveň informačním zdrojem organismu. Uplatňuje se při bioterapii na blízko.

Bioplasma je „stav" hmoty, který se podílí na komunikaci hmotného systému organismu s blízkým okolím a předpokládá se, že jsou jeho prostřednictvím přijímané informace. V základní koncepci psychotroniky je bioplasma zobecněna pojmem IPS hmoty. Lze říci, že bioplasma „spojuje " biologický a fyzikální pohled na pojem plasma. Vychází však z vnímání „jemného těla" lidského organismu citlivá, kteří „vidí" jak prolíná a přesahuje tělo fyzické. Předcházely ji pojmy obecně „ektoplasma", „astrální tělo" a „aura", dále „živočišný magnetismus" F. A. Mesmera, „ód" K. von Reichenbacha.

Některé známé psychotronické fenomény

Telepatie – experimenty s pokusnými osobami provedené S. Manczarkim, L. L. Vasiljevem, J. B. Rhinem

Telegnóze — experimentálně prováděná G. Crossetem pod vedením W. H. C. Tenhaeffa

Dermokognice, aktuální telegnóze – experimentálně prováděná N. S. Kulaginovou a R. Kolesovou pod vedením L. I. Vasiljeva a A. S. Novomejského

Telekineze – experimentálně prováděná N. S. Kulaginovou pod vedením G. A. Sergejova

Hypnóza – experimenty s pokusnými osobami B. Kafkou

Aktivace hmoty – experimenty prováděná s „psychotronicky" aktivovanými předměty R. Pavlitou pod vedením Z. Rejdáka, F. Kahudy

Bioterapie – léčitelské praktiky „živočišným magnetismem" F. A. Mesmerem, experimentálně ověřované schopnosti u D. Davitašvili

Interakce rostlin – Backsterův fenomén, experimenty prováděné s rostlinami C. Backsterem

Mezibuněčné interakce – experimentálně zkoumané V. P. Kaznačejevem
 

Heslo psychotronika.
Napsal: Oldřich VÁLEK,
Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2007


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015