Činí-li nám potíže milovat sami sebe, bývá tomu tak často proto, že nedokážeme odpouštět. Lebedíme si v naší „ spravedlnosti „ a máme pocit, že jsme v právu. Ano, patrně jsme v právu, ale zpravidla tím nejsme o nic šťastnější. Jsme zatvrzelí, viníme všechno a všechny kolem nás a nehodláme si připustit, že to vše je jen naše neochota na něco prostě zapomenout. Ochota odpouštět otevírá dveře a sama ukazuje cestu. Někdy se stane, že dotyčná osoba dokonce sama zavolá a dá vám tak příležitost záležitost urovnat.

   Cvičení na odpuštění:

Všechny problémy v našich osobních vztazích lze přičíst na vrub nedostatečné vůli odpouštět na té či oné straně. Pokusme se to vyřešit. Mějte na paměti, že hlavní je vždy začít u sebe. Zde je jednoduché cvičení pro zvýšení vaší vůle odpouštět:

 • Položte si otázku, co vám činí největší potíže odpustit.
 • Kdybyste tomu člověku chtěli doopravdy odpustit, jistě byste věděli jak. Co vám v tom brání?
 • Komu nemůžete odpustit. Proč?
 • Čím byste byli ochotni nahradit tuto negativitu?
 • Můžete vyměnit pochopení za odmítavost?
 • Můžete vyměnit soucit za zradu?
 • Můžete odpustit?
 • Jste ochotni vyměnit svůj starý pocit „ Zasloužím si špatné zacházení „ za „ Zasloužím si lásku a péči „ ?
 • Nakolik jste ochotni vzdát se starých postojů a přijmout novou svobodu, kterou přináší odpuštění?
 •    Duševní rozcvička – Dnešní den je báječný další den na Zemi. Prožijeme ho v radosti. Nikdy mi nikdo nemůže vzít to, na co mám právo. Možná ještě nevím, jak odpouštět, ale jsem ochoten ( ochotna ) s tím začít. Vím totiž, že na každém kroku naleznu pomoc. Rozhoduji se odpustit každému, kdo mi v životě ublížil. Toto je můj den odpuštění. Odpouštím sobě za všechny své hříchy minulosti. Oprošťuji se od závaží viny a hanby.

      Vzdávám se minulosti a rozhoduji se žít volně a radostně v tomto okamžiku. Jsem svobodný ( á ) a také ostatní jsou svobodní. Všichni jsme zajedno se silou, která nás stvořila.

  Jsme v bezpečí a v našem světě je vše v pořádku.

  Iva Hédlová podle Louise L. Hay

  Komentáře