V konkrétních názorech se objevují znaky různých filosofických směrů, které ve spojení s růzností individuálních přístupů badatelů vnášejí do problematiky psychotroniky rozporuplnost, která podporuje akademický skepticismus. Tento přehled psychotroniky podává informaci o jednotící koncepci a historii vzniku psychotroniky.

Předmětem psychotroniky

– je studium informačně-energetických procesů člověka, popř. ostatních živých organismů vstupujících do vzájemných vztahů a vztahu s vnějším prostředím.

Objektem zkoumání psychotroniky je :

– organizační princip hmoty (informace a energie v kontextu hmotných systému)
– organizační princip živé hmoty (informační proces vědomí v klasickém pojetí psychotroniky, duše v duchovědném pojetí psychotroniky)
– psychotronická interakce (interakce spojené s organizačním principem živé hmoty utvářející se primárními (svébytnými) popř. sekundárními (strukturálními) informacemi)
– konkrétní projevy informačně-energetických procesů tzv. psychotronické jevy

Přístupy zkoumaní předmětu psychotroniky:

– sociologický – zkoumá vnější okolnosti spouštějící psychotronické jevy
– psychologický – zkoumá psychické dispozice k psychotronickým jevům
– fyziologický – zkoumá normálnost a patologičnost psychotronických jevů
– biologický – zkoumá nositele informačních procesů vědomí
– fyzikální – zkoumá primární a sekundami formy informace a její vlastnosti
– kosmologický – zkoumá vznik a existenci organizačních principů hmotných systémů

Organizace hmoty

– atomárně molekulární systém (AMS) — organizace atomů a molekul, je nositelem sekundární informace
– interakčně plasmatický systém (IPS) — organizace entit a částic, je nositelem primární informace
– hmotný systém (HS) – skládá se IPS a AMS, tvoří konkrétní formu existence neživé nebo živé hmoty

Formy informace

– primární – jsou prvky organizačního principu (IPS) hmotného systému projevující se v informačních interakcích informace-prostorové roviny, jejich soubor tvoří tzv. informační pole (IP). (Lze hovořil o fyzikální informaci.)
– sekundární – jsou prvky organizačního principu (AMS) hmotného systému projevující se ve formě fyzikálních interakcí prostoro-časové roviny, jejich soubor tvoří tzv. informační vlastnosti prostředí (IVP). (Lze hovořit o chemické informaci.)
– terciální – jsou prvky organizačního principu (živých organismů) hmotného systému projevující se v biologických a sociálních systémech, jejich soubor se přenáší v rámci systému z generace na generaci výchovou a učením. Na některé tyto informace organismus reaguje podle určitých „vzorců" pro myšlení a chování ukrytých v nitru psychiky (kolektivní nevědomí). (Lze hovořilo sociologické informaci.)

Heslo psychotronika. Napsal: Oldřich VÁLEK, Vydalo: Pracoviště psychotroniky firmy Starmans Electronics s.r.o., Praha 2


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015