HLAVNÍ PRINCIPY SJEDNOCENÉHO POLE

Soustředění vědomí společně s pozitivním skupinovým vědomím ve sjednoceném poli je jedním ze způsobů, jak můžeme potencionálně a mocně napomoci posunu vědomí, a zůstat přitom vycentrováni a v rovnováze ve chvílích, kdy se rozpouštějí staré mocenské struktury.

Při meditaci na planetární mřížku Jednoty se soustředíme na sílu naší skupinové energie a přenášíme světlo a záměr do konkrétních záležitostí ve světě.

20 klíčů vědomého tvoření sestavil Gregg Braden a sdílí je v Božském matrixu.

~ Božský matrix (sjednocené pole) je kontejnerem, vněmž spočívá vesmír, mostem mezi vším stvořeným a zrcadlem odrážejícím to, co jsme vytvořili.

~ Všechno v našem světě je spolu vzájemně propojeno se vším ostatním.

~ Abychom se napojili na samotnou sílu vesmíru, musíme sami sebe vidět jako součást celého světa, a nikoli jako od něj oddělení.

~ Když se něco připojí, zůstává připojeno navždy, ať již má fyzickou formu či nikoli.

~ Soustředění našeho vědomí je tzvůrčím činem. Vědomí tvoří!

~ Máme veškerou sílu, kterou potřebujeme k vytvoření změn, jež si zvolíme!

~ Zaměření našeho vědomí se stává realitou našeho světa.

~ Jednoduše říci, že si volíme novou realitu, vůbec nestačí!

~ Pocity jsou jazyk, který hovoří k Božskému matrixu. Vyvolávejte se pocity, jako kdybyste svého cíle již dosáhli a jako by vaše modlitby již byly vyslyšeny.

~ Jenom tak nějaký pocit nestačí. Ten, který vytváří, musí být zbaven ega a posuzování.

~ Musíme ve svém životě být tím, co jsme si vybrali, že chceme ve svém světě prožívat.

~ Nejsme vázáni fyzikálními zákony tak, jak je dnes známe.

~ V holografickém obraze obsahuje každý jeho střípek jeho celek.

~ Univerzálně propojený hologram vědomí je příslibem, že v okamžiku, kdy činíme přání a modlitby, již dosáhly svého cíle.

~ Hologramem našeho vědomí je i sebemenší změna v našem životě zrcadlena všude ve světě.

~ Minimální počet lidí, kterých je zapotřebí ke spuštění změny, je druhá odmocnina jednoho procenta populace.

~ Božský matrix (sjednocené pole) slouží v našem světě jako zrcadlo vztahů, jež jsme vytvořili svými přesvědčeními.

~ Kořen našich „negativních“ zážitků může být snížen na jeden ze tří univerzálních strachů (nebo jejich kombinací): opuštění, nízká sebeúcta a nedostatek víry.

~ Naše nejhlubší přesvědčení se zrcadlí v našich nejdůvěrnějších vztazích.

~ Ve svém životě se musíme stát právě tím, co chceme prožívat.

Gregg Braden, vědec and autor – The Divine Matrix (Božský matrix) www.greggbraden.com

Překlad: Ivana Muková
Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz