Systém reiki dnes prochází velkou transformační proměnou. S tím souvisí spousta chaosu a nedorozumění. Každý reiki mistr nabízí něco jiného a lidi, kteří si přejí získat zasvěcení do reiki, často neví, kam se obrátit. Neexistuje žádná jednotná asociace, která by začátečníkům ukázala správný směr. Proto mně andělé lásky, kteří se starají o proudění energie reiki, dali vnuknutí, abych napsala svůj názor na systém reiki, který umožní začátečníkům, kteří mají obavy, zda jim zasvěcení do reiki bude správně fungovat.

Systém reiki je jeden ze způsobů, který umožňuje naučit se pracovat se svou životní energií, a to pomocí práce s vesmírnou energií. Současně je to způsob, jak se může každý člověk naučit být léčitelem bez toho, že by měl schopnost léčení druhých lidí dánu do vínku od narození. Tento systém se šíří po světě již téměř 200 let a již mnoha lidem pomohl najít smysl života v pomoci druhým lidem. Byl založen v Japonsku, odkud se dostal do USA a pak do celého světa. Dnes již existuje velké množství lidí, kteří prošli výukou této metody a je také hodně lidí, kteří ji vyučují. Přesná čísla však nikdo neví. Nikdo nevede evidenci. Systém reiki se šíří způsobem předávání schopností z učitele na žáka. Člověk, který má rozvinutou schopnost práce se svou nebo s vesmírnou životní energií, má současně dar tuto schopnost umět předat. V systému reiki je pak jen tato přirozená vlastnost podpořena rituály, které začínajícím reiki mistrům umožňují získat dostatek sebevědomí při předávání svých schopností. Tyto rituály současně chrání žáka před přijetím většího množství energie od mistra než je jeho tělo schopno přijmout.

Různí léčitelé, psychotronici a biotronici často z nevědomosti nepřejí systému reiki nic dobrého. Rovněž různé sekty a církve vidí někdy v působení energie reiki dílo Satanovo. Všichni svorně tvrdí, jak je možné, že může být léčitelem kdokoliv, že to nemůže být dar od Boha. Jenže reiki je dar od Boha stejně jako léčitelské metody nebo náboženské praktiky duchovního léčení. Je to jen metoda, kterou dává Bůh lidem jiným způsobem. Každý, kdo chce být v systému reiki dobrým léčitelem, musí projít zkušenostmi jako každý jiný. Schopnost léčit mu předá mistr při zasvěcení, ovšem porozumět tomu, jak reiki léčí a proč, zkrátka léčit vědomě, to je již cesta poznání, kterou nás andělé lásky vedou.

Energie reiki je univerzální energie, která je všude kolem nás, je zcela bezpolaritní, nemá v sobě kód ani ženského ani mužského principu. Název reiki pochází z japonského rei = vesmírná, ki = energie. Rituály a symboly dávají energii do pohybu a kódují do ní informace, které se předávají žákovi. Tomuto aktu se říká zasvěcení. Lze ho provést během několika minut, ale je možné vkládat informace do biopole žáka i několik hodin nebo dnů. Způsoby jsou různé, důležitý je výsledek. Hlavní informační kód dává energii schopnost udržovat energetický systém člověka v takovém stavu, jak je to potřebné pro harmonický život ve zdraví a psychické pohodě a vést člověka jeho vlastní cestou ke schopnostem žít láskou. Proto je reiki energie často nazývána energií univerzální boží lásky. Jednotlivé symboly pak nesou informační kódy, které umožňují snadněji tyto schopnosti získat. Kromě tradičního systému, který je nazýván podle jeho zakladatele Usui systém reiki, v dnešní době vzniká velké množství zasvěcovacích systémů pro práci s vesmírnou energií. Liší se pouze v symbolech a technikách. Je to např. systém Karuna reiki, Arolo, Aroll, Tari a mnoho jiných. Některé používají zasvěcení do tradičního Usui systému jako základ pro spojení s energií lásky, jiné se šíří samostatně. Symboly používané v tradičním Usui systému kódují při zasvěcení do aury i do energií v těle informaci, která říká, že vždy při naplňování se životní energií se harmonizují všechny čakry. V praxi to znamená, že když člověk předává energii druhému člověku, tak se mu srdeční čakra otevírá a vždy když dává energii sobě, tak se uzavírá na úroveň otevřenosti ostatních čaker. Současně však práce s energií postupně vede k otevírání všech čaker tak, aby se srdeční čakra postupně plně otevřela, ovšem ve vzájemné harmonii se všemi ostatními.Tento postup práce s čakrami probíhá při práci s energií po zasvěcení do Usui systému reiki zcela spontánně a dává tak jistotu, že člověk pracující s energií bude chráněn před všemi negativními vesmírnými vlivy. Proto v mnoha systémech práce s energií je zasvěcení do Usui systému reiki považováno za základ práce s energií.

Celkové zasvěcení do schopnosti předávat jiným lidem svou schopnost zasvěcovat je v Usui systému rozděleno do 4 stupňů. Rozdělení je nutné, protože vibrace energie člověka, který zasvěcuje, jsou mnohonásobně vyšší, než je schopno přijmout fyzické tělo začátečníka. První stupeň je určen pro vytvoření schopnosti nechat přes tělo proudit vesmírnou energii a rukama ji předávat. Druhý stupeń umožňuje pracovat se symboly, třetí stupeň vytváří schopnost přijímat vysoké vibrace mistrovské energie, které připravují člověka pro předávání své schopnosti. Čtvrtý stupeň znásobuje schopnosti práce s vesmírnou energií lásky předáváním svých schopností dalším lidem. Každý člověk, který projde tímto postupným zasvěcováním, se může stát reiki mistrem a zasvěcovat jiné lidi. Cesta ke skutečnému mistrovství je však u každého člověka jiná. Proto existuje kromě těchto základních stupňů mnoho mezistupňů, které jsou individuálními výukovými systémy jednotlivých reiki mistrů. Bývají pojmenovány např. stupeň 1a, 1b, 1c nebo 1+, 1++, prohloubení určitých stupňů nebo jen názvy jednotlivých seminářů. Odlišnosti, které charakterizují jednotlivé reiki mistry, vznikly potřebou každého, kdo začne zasvěcovat jiné lidi, předávat postupně svá poznání. Informace jsou často i rozporuplné. Je to způsobeno tím, že každá technika je samostatným rituálem a kolik je na světě lidí, tolik může být různých rituálů. Někdo doporučuje při používání reiki sundávat hodinky, jiný naopak je ponechávat, někdo upozorňuje na nutnost odkládat šperky, jiný má zkušenost, že pro terapii reiki nevadí. Podobných protikladných doporučení je hodně a proto je třeba, aby si každý vybíral takové techniky, které se mu nejvíce líbí a vlastní praxí je pak rozvinul do takové podoby, jaká mu nejvíce vyhovuje.

Pro postup při zasvěcování platí pravidla podobná. Některý reiki mistr vyžaduje, aby každý žák, který k němu přijde od jiného reiki mistra, přijal znovu zasvěcení do stupně, který již má, jiný tyto podmínky nedává. Má to svůj důvod a každý reiki mistr, který nějaké podmínky stanovuje, ví proč jsou důležité. Andělé lásky každého vedou tak, jak je to potřebné pro vesmírnou harmonii a vytvářejí zájemcům o zasvěcení do reiki takové shody náhod, při nichž každý nalezne toho správného reiki mistra, který mu předá právě to co je potřebné pro jeho individuální cestu. Nikdy není náhoda, když přijde člověk na zasvěcení k reiki mistrovi a zjistí, že ho jeho způsob předávání informací neoslovuje nebo je mu dokonce nepříjemný. Vždycky to znamená, že stejnou vibraci energie, kterou vyzařuje reiki mistr, má tento člověk v biopoli taky, jinak by je andělé nikdy nespojili. Zasvěcení však andělé udělají s láskou správně každému bez ohledu na to, zda jsou lidem jejich vzájemné vibrace příjemné. To však neznamená, že člověk nutně musí jít vždy tam, kde se necítí dobře. Proto existuje tolik různých možností, aby si každý mohl vybrat, která mu nejvíce vyhovuje.

Podle původních tradic se zasvěcovalo většinou ve dvou až třech dnech a rituálů se na semináři dělalo několik. Potom reiki mistr sám žákovi navrhl, kdy může přijít na druhý stupeň. Často lidé chodili po dobu 10 let ke svému učiteli na postupné prohlubování zasvěcení a teprve po této době dostali symboly druhého stupně. V Japonsku se dodnes tyto téměř 200 let staré tradice dodržují, v Evropě se již tato pravidla opustila, lidé jsou otevřenější a přijímají energii rychleji. Rovněž reiki mistři se často umí domluvit se svými žáky na duchovní nevědomé úrovni již před tím než se fyzicky setkají, a proto není vždycky nutné stanovovat pravidla dalšího zasvěcovacího postupu tvrdým omezením, což dává pocit větší svobody rozhodování žáka. Nepřipravení žáci velmi často zasvěcení do dalšího stupně nepožadují, protože intuitivně vědí, že nejsou připraveni. Žáci, kteří jsou naopak duchovně připraveni změnit učitele, vnímá jejich učitel často jako nepřipravené a odmítne je na další stupeň přijmout.

Každý učitel reiki prochází postupným poznáváním zákonů lásky a andělé znají jeho myšlenkové pochody. Proto pokud je něco dočasně v nesouladu, tak zasáhnou a zasvěcování provádějí sami tak, aby příjemce dostal to, co potřebuje. Z toho důvodu se nemusí žádný zájemce o zasvěcení obávat, že mu zasvěcení od méně zkušeného mistra ublíží. Reiki proudit a pomáhat bude, když je žák začne používat. Dokonce ani není třeba něco vnímat a cítit. Prožitky jsou dány citlivostí těla zasvěcovaného a ne schopnostmi reiki mistra. Pokud člověk cítí energii, je to příjemný důkaz, že energie existuje a proudí, pokud nic necítí, musí důvěřovat a při dlouhodobém používání se citlivost rozvine.

Takže co začátečníkům poradit, jaká kritéria při výběru svého učitele reiki mají posuzovat. Především je důležitý vlastní pocit sympatie. Mezi učitelem a žákem musí vzniknout pouto důvěry, které umožní přijmout energii v nejvyšší možné vibraci, jakou je schopen reiki mistr předat. Pokud učitel důvěru v žákovi nevzbudí, pak je třeba, aby po prvním zasvěcení začal žák používat reiki tak, jak intuitivně sám cítí, že to potřebuje nejvíc. Stačí si pouze přikládat ruce na své tělo tam, kde to vnímá jako nejpříjemnější nebo tam, kde cítí bolest. Stejným způsobem může pokládat ruce na tělo druhého člověka. Může začít hledat a experimentovat. Reiki mu bude pomáhat, ať byl mistr, který ho zasvěcoval, jakýkoliv. Všechno nepříjemné, co případně může cítit, jsou jen reakce těla na očistu energetických těl a jedná se o velmi pozitivní proces, který mají andělé lásky vždy po zasvěcení pod kontrolou a nic negativního do biopole člověka zvenčí nepustí. Připravenost přijmout energii dalšího stupně pak žák sám intuitivně vycítí. Pozná to nejčastěji podle toho, že ho začne lákat používat reiki pomocí dalších symbolů. Nebo zjistí, že tam kde energie dříve působila pozitivně, najednou nepůsobí. Je to stejné jako když se vytvoří návyk na léky, které pak přestanou zabírat a tělo žádá vyšší dávky. Závislost na reiki je zde ovšem dočasně omezena. Jakmile člověk projde postupným zasvěcením do veškeré síly energie, kterou mu jeho učitel může nabídnout, začne mít schopnost přijímat další zasvěcení přímo od andělů lásky v meditacích a tím se závislosti na svém učiteli zbaví. Andělé mu pak mohou dát vnuknutí, kam má jít na prohloubení stupňů, které již má. Pokud k tomu dojde, tak se to projeví silnou vnitřní potřebou jít v práci s energií dál a hledat učitele. A zde platí známé pravidlo – Když je žák připraven, učitel se najde. Pokud je učitel zasvěcen v jiném než tradičním Usui systému, pak je vhodné si zjistit, jak energie působí na jeho žáky. V tradičním Usui systému tato starost mizí, systém je dobře vyzkoušen a předává se při něm energie, kterou mají vždy pod kontrolou andělé lásky.

Kromě sympatie, která dá prvotní pocit důvěry, je pak již možné posuzovat jen čistě praktická hlediska. Vybrat si termín, který se nejvíce hodí a místo, které mám rád nebo které je nablízku. Pro mnoho lidí je důležitá i cena, která odráží duchovní úroveň učitele. Ne vždy však platí pravidlo, čím levnější, tím duchovnější. Naopak mohou být učitelé, kterým jejich ego diktuje podmínky snižovat ceny a učit reiki téměř zadarmo. Cena je vždycky individuálně stanovena učitelem a je třeba ji respektovat, každý má svá pravidla a moc dobře ví, proč je má. Žák má vždy možnost volby cenu přijmout nebo hledat jiného učitele. Dalším důležitým kritériem je čas, který chce každý člověk svému zasvěcení do reiki věnovat. Stejně dobré a kvalitní zasvěcení může člověk dostat na jednodenním semináři stejně tak jako na dvoudenním nebo týdenním. Záleží jen na momentální náladě a čase, který chce každý sám sobě věnovat. Jednodenní seminář je vhodný hlavně pro lidi, kteří chtějí přijmout zasvěcení do reiki, naučit se základní techniky a začít s energií pracovat, na dvoudenním nebo třídenním semináři je již možné dát lidem více prožitků. V meditacích nebo při dalších zasvěcovacích rituálech má každý možnost prožít energii lásky a přijmout tak prostřednictvím prožitků více poznání o působení energie hned na místě konání semináře. To mu dává možnost klást více dotazů a sladit se tak nejen s energií, ale i se svým učitelem. Na týdenních seminářích, zvláště pokud jsou pořádány v přírodě, je pak možné spojit příjemnou dovolenou s poznáním práce s energií a naučit se používat reiki nejenom pro pomoc sobě a druhým, ale i pro pomoc přírodě. Je zde více příležitostí hledat přirozené zdroje energie a všímat si, jak proudí energie lásky mezi lidmi a rostlinami nebo kameny. Výsledný efekt je však po všech typech seminářů stejný. Člověk má schopnost pracovat s vesmírnou energií lásky a záleží jen na něm, jestli tuto schopnost začne využívat a postupně projde zasvěcením na vyšší stupně nebo zda se rozhodne jít jinou cestou poznání.

Myslím, že mnozí reiki mistři nebudou mé názory sdílet. Cítila jsem však potřebu je vyjádřit. Stává se mi, že se na mě lidi obracejí s prosbou o kontakty na učitele, kteří učí pravé a správné reiki. A do telefonu se těžko vysvětluje, že reiki je jen jedna. Že ať ji šíří kdokoliv, pokud tento člověk přijal zasvěcení v Usui systému, pak má ve svém biopoli kódy, které tam byly vloženy zakladateli systému a že tyto kódy andělé lásky překopírují do biopole každého člověka, kterého budou zasvěcovat. Nikomu svůj názor nevnucuji. Pokud má některý učitel reiki jiný, ráda se s ním podělím o jeho i své zkušenosti. Reiki je láska a dává svobodu každému žít to nejlepší, co cítí. Já reiki žiji, jak nejlépe umím. Nikdo však není dokonalý, ani já dosud nejsem dokonalá. Reiki a andělé lásky nám však dávají cestu. Pokud má někdo chuť ji sdílet se mnou a mými přáteli, je vítán. Rovněž uvítám názory a zkušenosti ostatních učitelů reiki, kteří budou mít pocit, že se v něčem mýlím.

Přeji všem, kdo čtou tyto řádky, aby si dokázali najít toho nejlepšího učitele pro práci s energií lásky, který se narodil právě pro ně.

Autor: Iva Janíčková

Sdílet
Předchozí článekFeng-shui I.
Další článekJak správně plavat

Komentáře