Mnozí z nás se domnívají, že vztahy, které vytváříme se svým okolím, jsou většinou povrchní, jen zřídkakdy se opírají o pevné základy, nemají trvalou hodnotu, někdy jsou falešné, přinášejí zklamání a ve velké většině nevedou k ničemu hodnotnému. A není to tak úplně mylný názor, protože ty vztahy, které přetrvají desítky let nebo vydrží změnu životních podmínek, jsou vzácné. Proč bychom tedy měli investovat čas i energii do budování vazeb, jež pravděpodobně nebudou mít budoucnost? Na tuto otázku vám rádi odpovíme: Nezáleží na tom, jak dlouho ten který vztah trvá, zdali několik let, hodin, dobu stisknutí ruky, jednoho mrknutí nebo pouhého úsměvu. Všechny jsou důležité, protože umožňují, abychom sami sebe lépe vnímali a poznávali. I ty, co nepřežijí jedno krátké setkání, nám dávají možnost měnit se a vyvíjet. Lidé v našem okolí jsou pro nás jakýmsi zrcadlem, díky němuž se toho o sobě hodně dozvíme, někdy možná i víc než při psychoanalýze.

Pokud se budete neustále uzavírat do ulity, půjdete svou předem vytyčenou cestou, nikdy z ní neuhnete a nebudete vnímat pestrou škálu barev, kterou okolní svět nabízí, skutečný život minete. Ten totiž spočívá ve vzájemném kontaktu, jenž nás obohacuje, a především přispívá k našemu růstu.

Komunikace je svým způsobem umění, musí se na ní pracovat, pěstovat ji. Je pravda, že někomu byla tato schopnost dána už do vínku. Takový člověk je výřečný, lehce navazuje kontakt, dokáže vyvolat důvěru. Pro ty méně obdařené však není nic ztraceno. Dobře komunikovat se svým okolím a stát se zajímavým člověkem, ať už v soukromém životě, nebo zaměstnání, se může naučit každý. Stojí to však trochu úsilí. Je třeba si věřit, otevřít se, jednat poctivě a v neposlední řadě i znát několik triků. Vytváření mezilidských vztahů z velké části spočívá v přijetí toho druhého, ať už je jakýkoliv; to však samozřejmě neznamená, že vztahy se všemi lidmi v našem okolí budou úplně harmonické. K někomu získáme sympatie téměř okamžitě, jinému člověku se neotevřeme, vztah bude rezervovaný, nebo dokonce napjatý. To platí spíše pro komunikaci v zaměstnání, protože tam si své spolupracovníky nevybíráme a kontaktu s nimi se nevyhneme.

Nicméně, jak se dozvíte v první části této knížky, i na pracovišti je možné vytvořit dobré vztahy. Podmínkou ovšem je, aby vedení a zaměstnanci byli ochotni pro příjemné pracovní prostředí, vstřícnou atmosféru, kde každý bude mít pocit sounáležitosti, něco udělat.
Jedno známé přísloví říká: „Vrána k vráně sedá, bližní bližního si hledá.“ A opravdu, duševní spřízněnost komunikaci mezi dvěma osobami hodně usnadní. Nicméně je třeba také doplnit, že právě povahové odlišnosti vytvářejí prostor pro vzájemnou výměnu poznatků, obohacují nás a rozšiřují naše vnímání skutečnosti. Mají tedy pozitivní vliv na dotváření a vývoj osobnosti. Tajemství vytvoření přátelských nebo kolegiálních vztahů a harmonického pracovního prostředí spočívá v tom, že u každého jedince budeme hledat jeho pozitivní povahové rysy a nesoustředíme se na jeho nedostatky a slabosti.

Tak budeme moci podporovat a rozvíjet dobré vlastnosti a potlačovat ty špatné.

Pro úspěšnou komunikaci v zaměstnání je vždycky lepší nezdůrazňovat chyby, ale naopak vyzdvihnout schopnosti, zásluhy a úspěchy. Máme-li dobrou vůli, můžeme se tak podílet na ochraně a rozvoji jedněch a usměrňování druhých. Pro dobrou komunikaci v pracovním prostředí se vyplatí stavět se k chybám druhých s ohledem a spíše klást důraz na jejich kvality, zásluhy a schopnosti.
Jen za těchto podmínek lidé různých povahových vlastností a životních zkušeností, pocházející z rozdílných prostředí mohou dospět ke shodě ve společné práci, a hlavně vytvořit jednotnou skupinu, kde rozdíly mezi individualitami nebudou překážkou vzájemné solidarity.

V druhé části knihy najdete základní pravidla úspěšné komunikace, a to v rovině verbálního i písemného vyjadřování, povíme si něco o řeči těla. Naučíte se pronést projev, překonat trému, dozvíte se, jak správně komunikovat po telefonu a internetu. Doufáme, že postupy a rady z této publikace vám pomohou v dobré komunikaci s okolím a v tom, aby vás spolupracovníci oceňovali.

Autor: Sylvie Sperandio
ISBN: 978-80-7367-360-4
Počet stran: 120
Vazba:
Cena: 179,- Kč


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015