Podle starých Číňanů je rozmístění předmětů v prostoru velmi důležité. Poloha našeho domu, kanceláře a umístění všech předmětů, kterými se obklopujeme ovlivňuje naše postoje a dokonce i naši duši. Tyto vlivy utvářejí naše chování a celkový pohled na všechno pozitivní i negativní, přátelské i nepřátelské, harmonické i škodlivé.

Čínské slovo FENG znamená „vítr“ a SHUI znamená „voda“. Symbolizuje „vítr vanoucí na vrchol hory“ a „vodu stoupající na horský hřeben“, což orientuje naše postoje a činnost k úspěšnému dosahování cílů.

Původ Feng-shui nacházíme ve staré čínské astronomii, v taoistické kosmologii a filozofii a v čínském textu I-TING. Z těchto zdrojů pochází základní myšlenka Feng-shui, podle níž správné uspořádání předmětů ve šťastných místech přispívá k nastolení harmonického stavu rovnováhy mezi tajemnými nebeskými silami a mezi lidmi a předměty na zemi a přináší štěstí uživatelům tohoto umění.

Nevíme přesně, kdy a kdo Feng-shui založil. Převládá však názor, že vzniklo v době vynálezu kompasu, který byl údajně vynalezen Žlutým císařem, knězem a vládcem starověké Číny, který žil přibližně 2700 let před Kristem.

Je mnoho různých škol Feng-shui, ale všechny musí určovat světové strany a polohu jim příslušejících sektorů. Všechny mají podobná pravidla umísťování předmětů, jako jsou bytové dekorace, nábytek, dveře, okna, zrcadla… Naučit se metody těchto tradičních škol vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Knihy a články nabízejí jen základní teorie a metody Feng-shui. To jsou racionální aspekty, ale stejně důležité jsou duchovní aspekty tohoto umění, které je téměř nemožné vyjádřit slovy a je ještě obtížnější je vnímat.

Nejznámějším městem postaveným podle pravidel Feng-shui je Hong Kong. Méně se už ví, že z výhod této metody uspořádání prostoru těží velké koncerny, jako např. Sony, nebo Mac Donald. Mnoho firem si uvědomuje výhody, které jim používání těchto metod přináší – spokojení, zdraví a dobře naladění zaměstnanci podávají vyšší pracovní výkony a tím zvyšují zisk. Stejné principy se používají v restauracích, obchodech, lékařských ordinacích i továrnách na celém světě.

dokončíme v neděli …

Komentáře