Vztah mezi ročním obdobím, ve kterém se pacient narodil, a pravděpodobností nástupu roztroušené sklerózy zaznamenaly již některé starší studie. Vysvětlení může podle dr. Emmanuelle Waubantové z Kalifornské univerzity v San Francisku spočívat v roli genu HLADRB1 a vlivu sezónní fluktuace vitaminu D na jeho expresi. Kolísání „déčka“ v sezóně a těhotenství.

U většiny evropské populace je jedna z alel tohoto genu spojována se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy. Rozsáhlá studie s kanadskými, švédskými a norskými pacienty s roztroušenou sklerózou nedávno zjistila, že tato alela se častěji vyskytuje u nemocných narozených na jaře. Korelaci nalezenou mezi měsícem narození a rizikem roztroušené sklerózy a konkrétními geny však zatím není možné vysvětlit.

Podle jedné z hypotéz může být sezónní zvýšení rizika odrazem kolísání hladiny vitaminu D u nastávajících matek. Nedostatek vitaminu v podzimních a zimních měsících potom zvyšuje pravděpodobnost vzniku roztroušené sklerózy. Suplementace vitaminu D během těhotenství by tak mohla být jedním ze způsobů jak této chorobě předcházet.