spánek

Kdo toto pravidlo prokoukne a začne v tomto ohledu veškeré aktivity harmonizovat, dosáhne zlepšení ve všech aspektech a nalezne nové možnosti jak dělat vše lépe a efektivněji.

Osobní růst by měl probíhat na všech úrovních (fyzické, duševní a duchovní) rovnoměrně, aby nedocházelo k poruchám. Klasický případ disharmonie současné doby je excelentní ovládání svého povolání, ale katastrofální selhávání v partnerských a rodinných vztazích.

Pokud ve vašem životě něco skřípe, jedná se o náznak disharmonie, kterou je třeba řešit → učit se lekce života. Jestliže vás obtěžuje učení života a milujete zametání věcí pod koberec, vězte, že takto uklizené záležitosti mají tendenci pod kobercem hnít a po čase začnou smrdět. A čím déle je ignorujete, tím intenzivněji se hlásí a vyžadují vaši pozornost.

Do lidského života zasahují skryté mechanismy z duchovních sfér a vedou člověka k jeho ideálu – absolutní harmonické bytosti, která si je vědoma všech svých vlastností a schopností, které dokáže bezezbytku využívat.

Každý člověk je na jiném stupni cesty k ideálu, tudíž disponuje různou citlivostí na podněty života. Vnímá je individuálně a reaguje na ně podle svého specifického založení, které si jeho osobnost vybudovala za dlouhou dobu na základě nekonečně mnoha podnětů a impulsů z mnoha stran. Podněty vedoucí člověka k jeho ideálu přichází v závislosti na jeho duševní úrovni a vědomí vnímání životní cesty. Ti co jsou dále, vnímají sebemenší pobídnutí života k tříbení osobnosti a jsou pobídkami doslova zavaleni, nicméně pokročilí řeší tyto věci třeba řádově ve dnech, zatímco jiní mají na řešení stejné věci i několik let. 

Universum je zařízeno tak, aby se k ideální formě člověka dostal každý, i ten poslední v řadě. Snaha se cení, proto jsou citliví a snaživí odměňováni výhodami. Jakmile dosahují úspěchu na životní cestě, mohou se o své poznatky rozdělit s ostatními, kteří budou mít zájem poslouchat. Správné pochopení a předání automaticky pomáhá k rychlejšímu růstu všem – jak předávajícímu, tak přijímajícím. Nesprávné pochopení, nebo nesprávné předání vede k úpadku celé skupiny i s předávajícím, který je navíc povinen svou chybu napravit.

Princip harmonie

Na Zemi je dualitní prostředí. Plus – mínus, žena – muž, dobré – špatné, černá – bílá atp. Na základě těchto rozdělení zde vládne tendence vyhlašovat jednu stranu za přijatelnou a druhou nepřijatelnou pro život, případně pranýřovat lidi uznávající jinou stranu, než je aktuálně v „kurzu“. Toto prostředí je prostředí učební a má za úkol ukázat různé variety lidského chování a jednání. Pokud někdo bude mimořádně preferovat jednu stranu, je časem konfrontován s jejím opakem, jelikož i on je součástí celku a k Zemi neodbytně patří. Čím více se brání, tím větší má problémy. Teprve po přijetí zjištění plnohodnotnosti obou principů má vyhráno.

Jenže není to jednoduché, neboť pravé poznání obou principů je zamlžováno různými názorovými proudy a zájmovými skupinami. Až člověk po mnoha pokusech a omylech dojde k poznání obou stran jako prospěšných, je čas vydat se cestou harmonie. Cesta harmonie začíná přesně mezi oběma principy duality a vede do vyšších sfér poznání lidské existence. Zde je místo, pro lidi, kteří už dosáhli dostatečného porozumění duality, nejsou jí vláčeni a vahou své osobnosti jsou schopni přistupovat k veškerým záležitostem Země tak, aby osobně v harmonii rostli a mohli přispívat k jejímu šíření. Kdo žije ve vnitřní harmonii, k tomu se harmonicky staví i okolní prostředí a je vlastně tvůrcem harmonického prostředí i pro druhé. Jeden aspekt je vyjádřitelný citátem z Bible: „Milujte nepřátele své jako sebe sama.“

Základní principy pro nastolení harmonie v životě

Podle absolutního základu lidské činnosti člověk pracuje fyzicky, psychicky a pak se od vědomí vlastní existence ve hmotném prostředí odpojí spánkem. Čili, v jedné chvíli v průběhu dne zaměstnává tělo, v jiné svou psychickou část, někdy obě dohromady a následně spánkem obnovuje síly vynaložené během dne.

Fyzická práce zahrnuje:

  • práci svalů při manuální práci,
  • práci svalů při zpracovávání potravy,
  • toky hmotných věcí, majetku a financí procházející vlastnictvím osoby.

Psychická činnost zahrnuje:

  • myšlenkové toky,
  • intuitivní práce s informacemi,
  • informační toky při učení,
  • informační toky při komunikaci.

Spánek:

Představuje období, kdy dochází k maximálnímu přirozenému uvolnění vědomí člověka po dni věnovanému maximální koncentraci na fyzickou existenci. Zajišťuje obnovení sil spotřebovaných během dne, slouží ke komunikaci vědomého Já s podvědomím a tím co není osobě přístupné při běžném životu ve hmotě.

Co se děje při disharmonii?

Lidský organismus je vytvořen a přizpůsoben k životním projevům ve třech výše popsaných základních oblastech. Pokud některou z nich nadměrně preferujete, dochází k přepracování a disharmonii v komplexním vývoji člověka. Když dochází k dlouhodobému zvýšení podílu jedné činnosti na úkor ostatních, stává se člověk víc spojený s onou činností.

Dlouhodobé spojení s fyzickou, muže vést k přízemním názorům a brzkému tělesnému opotřebování – vyžití. Viz sportovci, kteří v mladém veku získávají zlaté medaile a následně absolvují rozličné operace kloubů, nebo zaostanou na poli duševním a duchovním.

Nebo ti, kteří dlouhodobě využívají psychickou činnost končí jako odtržení od fyzické reality. Odtržení muže dosáhnout až té míry, že vznikne problém v komunikaci s okolím, nebo v orientaci. Viz příhody o vědcích, vysokých specialistech v oboru, které musí na konference doprovázet asistenti. Jinak by hrozilo nebezpečí, že se vědec ztratí mezi nádražím a konferenční halou.

A neúměrné využívání období spánku se projevuje zejména zvýšení tendencí „utíkat“ před realitou do světa snů. A také leností, neboť tendence odpočívat přes míru se projevuje efektem naprosto opačným.

Komentáře