Díky tomu až 90% pacientek, u nichž je nádor odhalen včas, může být současnými postupy vyléčeno.

Pro vyloučení nádoru a získání pocitu bezpečí je důležité sledovat své zdraví. Základem prevence je dodržování vhodné životosprávy (vyhýbání se kouření, nadměrné spotřebě alkoholu a tuků,zařazení většího množství zeleniny a ovoce do jídelníčku), k včasnému odhalení a úspěšnému vyléčení velmi významně přispívají pravidelné preventivní prohlídky a hlavně samovyšetřování prsů. Samovyšetřování prsů je nejjednodušší metodou včasného záchytu karcinomu prsu.

Jak začít?

 • Pokud se samovyšetřováním začínáte, vyšetřujte si po dobu 1 měsíce prsa každý den. Jen tak se naučíte znát "geografii" vlastních ňader.
 • Později se vyšetřujte pravidelně jednou měsíčně. Nejvhodnější je druhý nebo třetí den po skončení menstruace, kdy jsou prsa bez napětí a prsní žláza je nejlépe prohmatná.
 • Samovyšetřování provádějte po osprchování teplou vodou, kdy je pokožka uvolněná a vláčná.
 • Vyberte se vhodné místo a čas, kde se můžete uvolnit a nebudete několik minut rušena. Ideálním místem je například koupelna a ložnice, k samovyšetření totiž budete potřebovat zrcadlo a lůžko.

Jak postupovat?

1. Postavte se před dostatečně velké zrcadlo s volně spuštěnými pažemi a pečlivě si prohlížejte obě prsa. Všímejte si nepravidelností, změn jejich velikosti, tvaru či "důlkovatění." Důležité jsou také změny na kůži, zarudnutí, změny připomínající jizvy nebo výtok z bradavky. Prohlížejte se nejdříve zepředu, potom z pravého i levého boku. Poté vzpažte, založte paže za hlavu a tlačte je dopředu. V této poloze zopakujte celou prohlídku.

2. Pokračujte v lehkém předklonu, založte ruce v bok, svěste nepatrně ramena a hlavu, lokty tlačte mírně dopředu. Pozorujte, zda se některé změny neprojeví v této poloze.

3. Zvedněte jednu paži za hlavu a druhou rukou postupně vyšetřete tlakem celý protilehlý prs bříšky tří prostředních prstů. Postupujte v malých soustředných a stále se zvětšujících kruzích od prsního dvorce až do okolí celého prsu. Hledejte nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. Totéž opakujte na druhé straně.

4. Prohmatejte každý prs oběma rukama proti sobě a hledejte opět nepravidelnost, zatvrdnutí nebo bulku. Stiskem bradavky zkontrolujte, zda nedochází k výtoku.

5. Další část samovyšetření provádějte vleže na zádech s mírně podloženou lopatkou a paží zvednutou nad hlavu. V této poloze dojde ke zploštění prsu a tím se zjednoduší prohmatání. Položte si hlavu na polštář, levé rameno si podložte složeným ručníkem, levou ruku dejte nad hlavu. Pravou rukou se vyšetřujte. Prsty držte natažené a u sebe, používejte celé plochy prstů, ne pouze bříška, abyste cítila lépe tkáň prsní žlázy.

Představte si jakoby byl prs rozdělen na čtyři části. S vyšetřením začněte v horní vnitřní části; začněte u hrudní kosti, jemně ale pevně zmáčkněte a malými krouživými pohyby vyšetřete celou horní vnitřní část. Všímejte si jakékoliv bulky nebo neobvyklých útvarů a zvolna postupujte pohmatem až k bradavce. Vyšetřete okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pozorujte, neukáže-li se výtok či krvácení.

6. Stejným způsobem vyšetřete dolní vnitřní část. Začněte od hrudní kosti a od žeber a zvolna pokračujte k bradavce.

7. Přesuňte levou ruku podél těla a vyšetřujte dolní zevní část prsu. začněte od žeber na straně a pod prsem a zvolna postupujte krouživými pohyby k bradavce. Stejným způsobem vyšetřete zevní horní část levého prsu.

8. Na závěr použijte celou plochu prstů a prohmatejte si podpaží.

9. Než začnete s vyšetřováním pravého prsu, přendejte si složený ručník pod pravé rameno a pravou ruku si dejte nad hlavu. Levou ruku si vyšetřujte pravý prs postupně tak, jak bylo popsáno výše.

Nevynechávejte žádnou polohu, některé změny mohou být objeveny ve svých počátcích právě jen v té které poloze.

Pokud objevíte v prsu bulku nebo jakoukoli změnu, navštivte ihned svého lékaře nebo specializovanou poradnu pro choroby mléčné žlázy. Moderní vyšetřovací metody, zejména mammografie, umožňují přesně zjistit, zda se jedná o bezvýznamnou změnu prsu či závažnější onemocnění.


Jaké příznaky hledat?

 • Nebolestivé zduření nebo bulka s nepravidelnými okraji kdekoliv v prsu.
 • Zarudnutí vzhledem připomínající pomerančovou kůru, důlkovatění.
 • Otok kůže, mokvání, nehojící se vřed.
 • Vtažení bradavky nebo výtok z ní.
 • Bulka v podpaží nebo nadklíčku.

Jaké jsou rizikové faktory?

 • Rostoucí věk.
 • Jiná nádorová onemocnění.
 • Časný počátek menstruace, před 12. rokem.
 • Pozdní přechod, po 50. roku.
 • Bezdětnost.
 • Pozdní porod, po 30. roku.
 • Déle než 10 let bez přerušení hormonální substituční terapie.
 • Obezita, stres, kouření, nedostatek pohybu, nadměrné slunění.

Při jakémkoli nálezu nebo pochybnosti navštivte lékaře. Nepodléhejte panice, každá bulka v prsu není rakovina. 80% žen má v prsou tukové bulky, které však jsou živnou půdou pro tvorbu buněk rakovinových. Lékaři takovéto pacientky pravidelně kontrolují, pomocí mamografu či ultrazvuku, hlídají velikost nálezu a odstranění bulky doporučují až v případě, že dosáhne 2,5 cm. Operační zákrok není vůbec složitý. Nalezená změna neznamená, že jste nemocná, ale je třeba mít jistotu. Samovyšetřování je velmi důležitým návykem a mnoha ženám zachránilo nejen prs, ale i život. Mělo by být zcela běžnou součástí osobní hygieny každé moderní ženy.

Autor: Hana


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015