6. čakra – PRÁVO VIDĚT Toto právo je zničeno, když je nám řečeno, že to, co vidíme, není skutečné. Když jsou věci s rozmyslem schované ( např. otcovo pití), nebo není-li šíři naší vize porozuměno. Když to, co vidíme, je odporné, děsící nebo odpuzujíc, může se ovlivnit naše fyzická vize tím, že uzavřeme třetí oko.

Znovuutvrzení práva vidět pomůže také znovuobnovit naše fyzické schopnosti.

 

Je umístěna přibližně mezi obočím – třetí oko

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

Když je mysl připoutaná nebo uzavřená iracionálnímu a nepochopitelnému, začínají být zázraky, andělské konverzace a další osvobozující vhledy, jež jsou nedílnou částí naší duchovní cesty, nedostupné. V nepřetržitém hledání racionálních příčin můžete ve skutečnosti opomenout ponaučení, jaké shody okolností mají význam, že existuje více než pět smyslů a že je mnoho cest k uzdravení.

Energii šesté čakry je schopno znečistit mimořádné množství strachů a negativních vzorců chování.

  • Strach z pohledu do svého nitra, ze sebezkoumání a z introspekce
  • Strach ze svých vlastních intuitivních dovedností, jenž vede k blokování citlivosti na to, co se odehrává uvnitř.
  • Zneužití síly svého intelektu, jako je úmyslné klamání nebo účastnění se na čemkoliv, co škodí životu.
  • Použití svých intelektuálních dovedností proti sobě, jako je rozvíjení psychologických a emočních mechanismů popření. Je to zvyk odmítat pravdu, což vede k neschopnosti rozeznat svou vlastní realitu s jakoukoliv mírou jasnosti.
  • Strach, který vyplývá z víry, že jste rozumově neschopný. Žárlivost a nejistota z tvořivých schopností někoho jiného.
  • Strach být otevřený myšlenkám a nápadům jiných lidí.
  • Neochota nebo odmítnutí učit se z vašich vlastních životních zkušeností. To často vede k nepřetržitému obviňování ostatních za všechno, co se ve vašem životě děje špatného a k nekonečnému vzorci opakování těch samých bolestivých a obtížných životních situací.
  • Paranoidní úzkost, která vzniká z pocitu, že se neznáte.

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizace v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: Ajna

Barva: bílá nebo tmavě modrá ( př. žlutá,růžová a fialová)

Orgány: malý mozek, uši, nos, dutiny, levé oko, čelo, obličej, NS

Klíčové záležitosti: vyzařování vyššího / nižšího já, důvěra ve vnitřní vedení

Fyzické umístění: střed čela

Příslušná část páteře: 1. krční obratel

Tělesná soustava: endokrinní a nervová

Endokrinní žláza: epifýza a hypofýza

Nervová uzlina: hypotalamus

Funkce: bezprostřední vnímání, poznání bytí, právo vidět

Vnitřní aspekt: intuice

Emocionální akce: jasnost

Spirituální akce: meditace

Zastánci Darwinovy teorie tvrdí, že třetí oko je pozůstatkem z plazího stadia lidské evoluce, ale možná to ve skutečnosti bylo první "oko", které se v našem mozku utvořilo, a mělo by se tedy nazývat první oko.

Harmonická funkce :

Čakra funguje harmonicky, i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých filozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutu schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontánně uskutečňují.

Nejčastější projev této čakry

je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti

Nedostatečná funkce:

Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomětlivý Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, abyste se dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Další účinek špatně vedené energie

v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.

Nemoci spojené s třetím okem:

Fyzické potíže související s čakrou jsou bolesti hlavy a problémy uvnitř hlavy obecně, včetně očí a uší. Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. Dále pak nádory mozku, mozkové krvácení, výskyt krevních sraženin v mozku, neurologické poruchy, slepota, hluchota, potíže s celou páteří, migrénové a tlakové bolesti hlavy, úzkost či nervozita včetně nervových zhroucení, poruchy učení, kómata, deprese, schizofrenie, epilepsie a další podoby emočních a duševních poruch.

Pokud jste neustále ve stresu nebo máte bolesti hlavy, pak částí řešení je věnovat pozornost čelní čakře. Možná ji dostatečně nevyživujete meditací a vizualizací v klidných chvilkách a musíte se naučit, pro své vlastní dobré zdraví, kompletně se vypnout v tomto hlučném moderním světě. Pokud příliš dlouho sedíte před obrazovkou počítače, fotoreceptory ve vašich očích budou namáhané – a to se projeví bolestmi hlavy. Abyste proti tomu bojovali, představujte si zelenou barvu (jako je světlo procházející přes stromy) nebo dělejte pravidelné přestávky, vstaňte od svého počítače a jednoduše se dívejte na trávu nebo nějakou vegetaci venku. To uleví vašim očím, pomůže udržet dobrou energetickou úroveň i dobré zdraví, protože svět přírody prospívá celému vašemu tělesnému komplexu.

mudra: (jóga prstů)

mudra Hakini – mudra božstva čakry čela

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015