homeopatika

Ke znovuobnovení harmonie ve spirituální a tím následně i v tělesné sféře člověka lze použít řadu technik. Šamani a šamanky různých kultur (někteří z nich působí i mezi námi) vtupují do spirituálního prostoru nemocného za pomoci bubnování, tance, monotónního zpěvu nebo používají rekvizity, které na první pohled někdy vypadají i pošetile, ale pomáhají obrátit vědomí od viditelného materiálního světa k subtilnějším vjemům spirituálního prostoru.

Někteří lékaři, jako třeba Paracelsus, usilovali o zlepšení spirituální části svého pacienta alychymistickými prostředky, aby dosáhli jeho uzdravení z nemoci.

Zakladatel homeopatie a pokračovatel Paracelsova díla Samuel Hahnemann napsal, že zdraví, čili harmonie, i nemoc, která je disharmonií, vyvěrají z neviditelné, nehmotné části člověka. Nazval tuto tvůrčí sféru každého z nás „dynamis“. Prohlásil, že jakákoliv porucha organizmu (ať už rýma, deprese nebo ekzém) je zaviněna nesprávnou funkcí této spirituální složky. Aby jako lékař dosáhl tohoto spirituálního rozměru člověka, ředil léky vodou až do nehmotné, výstižnější však je říkat „jemnohmotné“, polohy. Nesmírně zředěné látky mohly působit přímo na jemnohmotný organizační systém pacienta, dynamis. Záhy si Hahnemann povšimnul, že některé takto vysoko zředěné látky mohou být účinné i tehdy, když v surové hmotné podobě nemají žádný léčivý vliv. Třeba zlato, sůl, petrželka, platina. Ale také lidský hnis, různé jedy a podobně. K léčivému účinku dochází jen tehdy, když nastane spirituální rezonance mezi vysoko zředěným homeopatickým lékem a dynamis léčeného člověka. Právě tato rezonance je oním léčivým aktem, který dokáže znovu rozeznít jemnohmotné organizační centrum člověka v jeho původní a přirozené melodii. To pak zazvučí opět naplno a vrací zdraví do celého systému těla a mysli. Není však snadné najít ke konkrétnímu nemocnému a jeho potížím tu správnou rezonanční látku, a to často ani pro velmi zkušeného homeopata.

Po dvaceti dvou letech praktikování homeopatie jsem nakonec dospěl k poznání, že nejtěsnější a nejjasnější rezonance nastává, nehledáme-li rezonující látku v okolní přírodě, ale odebereme ji přímo z těla léčené osoby. Nejlépe se mi osvědčuje klientova vlastní slina. Homeopatickým způsobem naředěna vodou je povýšena do jemnohmotné sféry. Následná rezonance s jemnohmotným centrem, které ji vlastně samo vytvořilo prostřednictvím těla, je silná a dlouhotrvající, stačí jediné zhotovení a užití na mnoho následujících měsíců. Pod jejím vlivem postupně mizí chronické a dlouhodobé, zdánlivě nevyléčitelné problémy (ekzémy, migrény, bolesti kloubů, nespavost, alergie atp., atp.), zlepšuje se energie a nálada, zvyšuje se i tělesná krása, upravují se vztahy a objevují se zapomenuté pocity, jaké jsme mívali v dobách úplného zdraví, než jsme onemocněli.

Metodu nazývám „autopatie“ protože tento název obsahuje slovo „auto = samo“ a tím přesně vystihuje situaci: organismus se uzdravuje samostatně vlastními silami, za pomocí vysoko naředěné, v homeopatické terminologii potencované či dynamizované, vlastní sliny a navýš je to metoda velmi vhodná i k poučené samoléčbě. Vysoko homeopaticky ředěný preparát ze sliny si také každý můj klient, s výjimkou např. kojenců, vyrábí každý doma sám.

Autopatie stejně jako použití sliny v léčbě nebyly dosud nikdy v minulosti popsány, a proto jsem každý se svých případů pozorně sledoval a zkoumal a většinu z nich mám též se svolením klientů natočenu na videu a ukazuji je při svých přednáškách. Je to neuvěřitelné. Zatímco v homeopatii jsem musel vždy velmi pečlivě studovat tlusté knihy i počítačový program, abych mohl navrhnout rezonující lék, zde je ona tak vzácná rezonance automatická. Dojde k ní prakticky vždy. Samozřejmě, pokud nenastane závažná chyba při přípravě preparátu. Aby se pravděpodobnost chyby snížila na minimum a zároveň se zvýšila kvalita preparátu, odnáší si ode mne každý můj klient domů skleněný přístroj, autopatickou lahvičku. V ní vzniká potence z vlastní sliny tzv. fluxní metodou, vířením a postupným odtékáním ředící vody. Může jít o lahvovou stolní vodu nebo čistou studniční vodu, někdy doporučuji filtrovanou vodu. Voda musí být čistá, pitná a hlavně bez jakýchkoliv umělých agresvních příměsí, jako je chlor. U autopatické lahvičky je vždy přiložen návod k použití, podle něhož příprava autopatického preparátu klade zhruba stejné nároky, jako třeba uvaření léčivého čaje. Domácí zhotovení preparátu samotným klientem umožňuje, aby byla slina zpracována absolutně čerstvá a aby byl autopatický ředěný preparát užit okamžitě po zhotovení. Jakékoliv delší prodlevy, například dopravou do nějaké výrobny, by znamenaly zničení informace, obsažené ve slině.

Dlouhodobý harmonizační vývoj následující po jediném užití preparátu (stačí jej užít jen jednou za mnoho měsíců) nemusí být jednoduchý. Často obsahuje i drobné krize a kolísání, stejně jako život sám. Sledování případu, vyhodnocování dlouhodobého vývoje, stanovení stupně zředění a rozhodnutí o opakování preparátu vyžadují dobrou znalost metody. Jednoduché napohled, ale v praktické aplikaci často dost složité. Právě proto jsem o této metodě napsal knížku, která obsahuje také informace o samoléčbě (Autopatie – cesta k tělesné a duševní harmonii) a pořádám kurzy, kde se každý může naučit, jak autopatii správně používat.

Nijak se nebráním srovnání autopatie se šamanismem, alychymií nebo dobrým čarováním. Slova jsou jen slova, ale zkušenost se znovuobnovením kontaktu se spirituálním prostorem, odkud všichni pocházíme, je slovy těžko zachytitelná.

Následuje pár stručných popisů docela všedních případů z mé léčitelské praxe. Všechny mají společné to, že se jednalo o chronické a dlouhodobé poruchy, které před tím byly neuspokojivě léčeny jak konvenčně, tak někdy zároveň i alternativně.

Žena 43 let. Exém od dětství, kdy býval velmi silný. Nyní je jen mírný. Chronická zácpa. Bolí vždy hlava před menses. AP 5 litrů. Při první kontrole hlásí, že ji už nebolela hlava před menses a nemá zácpu. Při druhé kontrole říká, že je bez ostatních potíží, ale ekzém se mírně projevuje. Po čase přichází na vyšetření manžel. O své ženě říká, že je úplně bez potíží. Na kontrolu nepřišla, protože by neměla o čem mluvit.

Jeden můj známý žije již delší dobu v buddhistickém klášteře na Srí Lance. Zná mne jako homeopata a ví o mé nové metodě. Napsal mi, že má učitele, mnicha velmi pokročilého v moudrosti, kterého od té doby, co si léčil chininem malárii, trápí urputné bolesti hlavy. Požádal mě, abych mu několik autopatických lahviček poslal, což jsem udělal. Asi rok nato mi jeho bratr sdělil, že má ze Srí Lanky zprávu, že mnichovi preparát „hodně pomohl“.

Muž 33 let. Poslední dva a půl měsíce má špatný spánek. Často se budí a spí dohromady jen 3 – 4 hodiny za noc. Někdy si bere prášek na spaní. Zároveň se objevily poruchy soustředění a je unavený. Po AP 9 litrů se spánek hned upravil na normál. Během prvního měsíce po užití se probudil v noci jen jednou jedenkrát, a to hlukem z ulice. Není unavený a dobře se soustředí.

Žena 40 let. Porucha štítné žlázy, uvádí hodnotu až 8,45 na testech (horní hranice normy 4,6). Má řadu dalších jednotlivě nezávažných problémů v psychice i ve fyzických orgánech. Závažný stav životní neuspokojenosti. Léčena zpočátku homeopaticky, pak měla sen, že potkala mou manželku a požádala ji, aby mě přemluvila k tomu, abych jí dal autopatickou lahvičku. Což se stalo. První dávka byla z deseti litrů a testy štítné žlázy ukázaly sestup hodnot štítné žlázy směrem k hranici normy na 6,07 a pak 5,5. Cítila se psychicky i fyzicky zlepšena. Následoval ale relaps a vzestup hodnot na 8,0. Po dalším preparátu z 20 litrů vody (800 C) se hodnota dostala na 4,2 – tedy do normy. Poté následoval postupný pokles směrem k optimu až na 3,28. Přešla zácpa a psychicky se cítila dobře. Přešel tlak kolem žlučníku, který ji dlouhodobě obtěžoval.

Žena 41 let. Žije v Německu, kde se léčila homeopaticky. Celý život ji pronásleduje trvalá úzkost, depresivní stavy, smutek, vše je špatné a černé. Pálení v žaludku. AP 80 C. Při kontrole po čtyřech měsících říká, že se cítí mnohem lépe, asi o 40 %, ale stále se to ještě zlepšuje. Je velmi spokojena.

Autor: Mgr. Jiří Čehovský


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015