Klíčová slova: služba

– práce
– podřídivost
– užitečnost, prospěšnost
– pečlivost, píle, svědomitost
– pořádek
– analýza, metodičnost
– detail, drobnost
– přesnost
– kritičnost
– zdraví, čistota

Motto „Nikdo není dokonalý“

Charakteristika znamení Panny

Panna je znamením zemským, pohyblivým s vládnoucí planetou Merkur, což dává tomuto znamení zaměření na světské, praktické záležitosti, proměnlivost, nestálost a mentální živost. Panna je symbolem toho, co je pro život praktické, užitečné, co pomáhá, slouží.

Panny bývají nazývány služebníky nebo dělníky zvěrokruhu, mají silnou vnitřní potřebu po dokonalém a uspořádaném světě, která je nutí obětovat se, pomáhat, být prospěšnými.

Lidé narozeni ve znamení Panny mají pronikavou schopnost analýzy, vše pozorují jakoby pod mikroskopem, všímají si drobných detailů, rozebírají situace do nejmenších podrobností, které ostatní znamení tě žko postřehnou. Díky této vlastnosti se občas zapletou do tak nepodstatných věcí, že pro strom nevidí les, a ztrácí ze zřetelu celek. Časem a zkušeností vyzrávají a naučí se vidět ze širší perspektivy.

Panny jsou metodicky založené, chtějí mít ve všem pořádek, systém, mít vše zaškatulkované, pečlivě seřazené, uspořádané. Vnější pořádek jim dodává pocit spokojenosti, stability, bezpečí, je ochranou před chaosem vnějšího světa, který oni tak intenzivně vnímají, který je neustále uvádí do neklidu, a vůči kterému jsou často nemilosrdně kritičtí.

Světem Panny je práce, proto jsou zpravidla velmi efektivní, pečliví, precizní, trpěliví a svědomití pracovníci, vydrží dlouho a intenzivně pracovat, zvládnou nejnáročnější úkoly, nedělá jim problém pracovat v podřízeném postavení.

Ve společnosti jsou zrozenci narození v Panně zdrženliví, ostýchaví, nesmělí, ohleduplní, slušní, nevýrazní, s velmi vyvinutým smyslem pro vhodné a správné jednání za každé situace.

Citové vazby jsou často pro rozumáře Pannu problematické, je pro něj těžké nechat se zaplavit city, vyřadit v lásce rozum, nevnímat praktická hlediska.

Své city v partnerském životě projevuje přes službu, stará se o praktické a materiální záležitosti druhých, partnera, rodinu.

S penězi a majetkem Panny hospodaří opatrně, jsou obezřetní ve výdajích, nikdy neutrácí více než musí, vše si pečlivě dopředu spočítají, zanalyzují.

Panna se hodně zajímá o zdraví, velkou pozornost věnuje správné výživě a zdravému životnímu stylu, protože si uvědomuje, že zdravé tělo je základním nástrojem pro jakoukoli činnost.

Nižší typy znamení Panny
jsou egocentričtí, vidí na všem problémy, ulpívají na zbytečných detailech, zatěžují a otravují své okolí malichernostmi, jsou nepřiměřeně kritičtí k chybám druhých, jimiž ospravedlňují své vlastní nedostatky.

Vyšší typy znamení Panny
si uvědomují sebe sama se svými zápory a klady. Protože ví, jak je těžké se svou vlastní nedokonalostí bojovat, jsou více nároční a kritičtí k sobě než k druhým. Slouží a pomáhají tam, kde je nejvíce potřeba, dosahují vysokých profesních pozic, jsou pro ostatní příkladem pracovitosti, píle a obětavosti.

Sledujeme-li v horoskopu znamení Panny, postavení vládce Merkura , VI.dům, získáváme poznatky o pracovních schopnostech a praktických dovednostech, o dispozicích pracovat v podřízeném postavení, sloužit, o užitečnosti pro tento svět, o analytických schopnostech, smyslu pro detail, přesnost, pořádek, o dispozicích ke kritice, o zdravotním stavu.

Disharmonické obsazení znamení Panny

– pohodlnost, lenost
– nepraktičnost
– nešikovnost
– neochota
– neschopnost podřídit se
– špatné analytické schopnosti
– přeceňování detailu
– destruktivní kritika (malichernost, šťouravost)
– nepořádnost
– zdravotní problémy, hypochondrie
– nedbalost o zdraví, špatné hygienické návyky

Harmonické obsazení znamení Panny

– pracovitost
– praktičnost
– manuální zručnost
– ochota pomáhat, být prospěšný
– schopnost podřizovat se
– analytické schopnosti
– metodičnost
– cit pro detail, přesnost
– pečlivost, svědomitost
– pořádkumilovnost
– konstruktivní kritika
– dobrý zdravotní stav
– péče o zdraví, hygienické návyky

PANNA A ZDRAVÍ

Znamení PANNY ovládá:
– ruce od lokte dolů
– střevní trakt – tenké a tlusté střevo

PANNA A STÁTY
Indie, Irák, švýcarsko, Řecko, Turecko, Chorvatsko, Brazílie, (Babylonie, Mezopotámie)

PANNA A MĚSTA
– Jeruzalém
– Los Angeles
– Boston
– Basilej
– Lyon
– Paříž (29°)
– Strasburg
– Toulouse
– Riga
– Kolín

DEN znamení PANNY
středa (dies Mercurii)

PŘEDMĚTY znamení PANNY
– jakákoli část celku/ díl, kapka, zrnko, puzzle…/,všechny malé a drobné předměty, diagnostický přístroj, optické přístroje, hodinky, šuplík, škatule, pořadač, třídička, nástroje na údržbu a opravu, suchar, metodický plán, projekt, soupiska, sbírka, soubor, rozvrh, tabulka, recept, zdravotnický a hygienický materiál / obvaz, kartáček, čistící prostředky, hadr, smeták …/

PROSTŘEDÍ znamení PANNY
pracoviště, továrny, dílny, archivy, depozitáře, sklady, diagnostické ústavy, zdravotní střediska, prádelny, čistírny, služebny, nemocnice, hygienická stanice, veterinární středisko, lán s obilím…

PROFESE znamení PANNY
dělníci, pomocný personál, pracovníci ve službách, služky, uklizečky, jeptišky, mechanici, hodináři, opraváři, optici, analytici, statistici, metodici, kontroloři, revizoři, kritici, lékaři, farmakologové, ošetřující a zdravotní personál, veterináři, sklízeči a ženci, skladníci, archiváři, hygienici, zdravá výživa a životní styl …

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI se zdůrazněným znamením PANNY
Joachym Barrande (3), Sophia Lorenová (3), Romy Schneiderová (3), Miroslav Tyrš (3), Václav Špála (3), císař Caligula (3), car Ivan Hrozný (4), Ludvík XVI (3), Lev Nikolajevič Tolstoj (3), Agatha Christie (5), František Hrubín

Text vytvořil Martin Dalecký, Kolín, mail: martin.dalecky@domov-bychory.org