rubín

RUBÍN

Dále posiluje duši, kterou dodáváním vnitřní energie podněcuje k činnosti a zbavuje jí tak i depresí. Zvyšuje duchovní síly. Do fyzické složky zasahuje vedle rubínu nejvýrazněji pyrop nebo-li též granát, který je svojí podstatou nejvíce podobný rubínu, ale nemá tak silnou vnitřní jiskru. Rubelit a sluneční kámen sice na fyzickou složku také působí, ovšem mnohem slaběji než pyrop.

Každý ze slunečních kamenů posiluje duši, každý ovšem v jiné formě a jinou silou. Pyrop (který většinou působí více v rovině fyzické) pak stejně jako rubín (nicméně slaběji) posiluje duši, pobízí ji k činnosti a zbavuje jí tak depresí. Slaběji než pyrop takto působí i sluneční kámen. Rubelit oproti výše uvedeným kamenům působí daleko prudčeji, extrovertně, směrem ven, takže posílením duše zvyšuje průbojnost a podněcuje jí k činnosti ve smyslu prosazení se (všechny druhy turmalínů mají obecně prudší působení).

Vedle rubínu mohou duchovní síly zvýšit i pyropy – ovšem jen pyropy velice dobré a výjimečné kvality blížící se kvalitě rubínu. Kameny by měly být červené barvy holubí krve, jasné, průsvitné bez tmavších nádechů dohněda, dočerna nebo do fialova (Mars). Vzhledem k tomu, že sehnat rubín či rubelit potřebné kvality je věc finančně více než náročná, jsou nejvhodnější pro naše účely granáty. Pozor však na podkrkonošské granátky, které jsou hodně poškozené četnými prasklinkami a mají většinou barvu hodně dohněda, dočerna a dofialova (stejně jako mongolské granáty a přechody k almandinu – Mars). Doporučené jsou velmi kvalitní pyropy ze středních Čech.

Sluneční kámen (vláknitý živec) svojí žlutooranžovou barvou přímo do této kategorie slunečních kamenů nepatří, stojí na jakémsi pomyslném okraji této skupiny a jeho protipólem je další vláknitý živec tzv. měsíční kámen, který jak už název napovídá, řadíme rámcově mezi lunární kameny.


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015