14. – 15. století
Po vyšetření Lydwiny von Schiedam (1380 – 1433), proslulý lékař na pokraji svých schopností řekl: „ Ruka Páně se dotkla této ženy“.

Příběh trápení a osobnosti této pacientky byly tak výjimečné, že získala místo v historii katolické církve jako „Požehnaná Lydwina von Schiedam“.

19. století

Augustus Frederik d´Esté, šestý syn Jiřího III., krále anglického a hanoverského, bratranec královny Viktorie, si začal ve svém mládí psát deník. V něm můžeme najít detailní popis, jak se po odeznění spalniček v roce 1822 ve 28 letech jeho života, začala vyvíjet v tu dobu ještě neznámá choroba.

První ho začalo trápit přechodné zhoršení zraku, potom jej na několik týdnů přepadla slabost, dolní končetiny měl necitlivé. Měl pocit, že mu tuhnou a často upadl.

O několik let později Augustus Frederik do svého deníku napsal o svých bolestech při močení, neobvyklé bolesti a brnění v podbřišku a ochrnutí dolních končetin. Jeho stav se rok od roku zhoršoval.

Poslední záznamy z deníku, psané v lednu 1848, jsou psány třesoucí se rukou a prakticky nečitelné. O několik měsíců později d´Esté ochrnul na obě horní končetiny a zemřel.

Deník Augusta Fredericka d´Esté je jedním z prvních podrobných záznamů o průběhu onemocnění RS.

Robert Carswell (1793 – 1857) byl anglickým lékařem, který v roce 1838 jako první pořídil anatomický popis nemoci.

Detailně zaznamenal patologické změny mozku a míchy pacienta s roztroušenou sklerózou. Takto postižená místa se nazývají oblasti zánětu neboli léze.

V oněch dobách lékaři netušili, co nemoc zvanou roztroušená skleróza způsobuje. A i dnes, přes vědecké pokroky, diagnostické postupy a efektivní léčby, nelze na tuto otázku zodpovědně odpovědět.

Výzkum

1543 – Vesalius poskytl první přesný popis mozku

1868 – Charcot provedl první autoritativní popis RS

1875 – RS uznána v Anglii za specifickou nemoc Moxonem z Guy ´s Hospital

1878 – Myelin objeven Ranvierem

1890 – První snímky RS ukazující demyelinizaci uveřejněny Nouvelle Iconographie

1916 – Dawson popisuje zánět kolem krevních řečišť a poškození myelinu

1935 – Revers z amerického Rockefeller Institute ukazuje, že injikování myelinu do laboratorních zvířat spouští nemoc podobnou RS, známou jako EAE. Většina lékařů však ignoruje hlubší smysl, že RS se týká imunitního systému a nadále jako příčinu RS prosazuje poruchu krevního oběhu.

1950 – Symposium v New Yorku: první analýza chorob nervového systému, přelom v chápání RS

1953 – Sir Richard Cave založil MS společnost Velké Británie a Severního Irska za účelem financování výzkumu a poskytování podpory lidem s RS

1957 – objeveny interferony

1960 – v 60. letech bylo u EAE a lidské RS objeveno, že buňky bílých krvinek napadají myelinový bazický protein, což vedlo vědce k přesvědčení, že při RS imunitní systém atakuje myelin.

1965 – Perier a Gregore publikují první elektron-mikroskopické studie RS lézí, ukazující axony částečně či úplně obklopené tenkou vrstvou myelinu, což považovali za důkaz pro remyelinizaci.

1969 – vůbec první úspěšná klinická zkouška léčby RS. Pacienti s akutními atakami, kterým byl dávám steroid ACTH, se zotavili rychleji než ti, kteří dostávali placebo.

1970 – V Izraeli byl objeven glatiramer acetát

1970 – V 70. letech začínají první studie beta interferonu

1978 – Poprvé byla použita CT zobrazení k demonstrování RS lézí

1984 – MRI snímky odhalují, že se zánět v mozku může objevovat bez symptomů

1988 – MRI ukazuje, že RS je konstantně probíhající nemocí, i když se symptomy objevují sporadicky

1995 – beta interferon získává první licenci ve Velké Británii

1998 – Pacientům k dispozici výběr ze 4 léků tzv. první volby (DMD)

2005 – zahájená III. fáze klinických zkoušek prvního perorálního přípravku – cladribinu – určeného pro léčbu RS

Reference: www.historyofms.org

Komentáře