Lidé zaujímají nejvyšší postavení ve světě stvořeného života, a to z jednoho jediného důvodu: lidské bytosti byly obdařeny schopností uvažovat – akl. Akl je tvůrčí racionální schopnost mysli uvažovat, kterou nemají ani rostliny, ani zvířata. Tyto nižší formy mohou pouze poslouchat svůj instinkt, kterým byly obdařeny Stvořitelem.
Jsou zcela poslušní zákonů přírody – např. člověk si nemůže nikdy "zarozumovat" s jelenem. Pokud se někdo bude snažit přiblížit k jelenovi, ten se zcela bezpochyby skloní a zmizí bez ohledu na to, jaký je záměr člověka, který se k němu přibližuje. To platí i pro ta zvířata, která člověk řídí.
 
Psi například nijak dobře neprospívají při lidském úsilí o jejich domestikaci. Čím více snahy o zdomácnění v určitém plemeni nastalo, tím více se psi stali neurotickými. I přes úsilí přeměnit psi v domácí mazlíčky není nijak neobvyklé, že se pes z nějakého neznámého důvodu otočí na osobu či malé dítě a zabije ho. Zvířata, která byla domestikována, obvykle ztrácejí důstojnost své rasy. Zvířata všech druhů jsou skvělá ve svém přirozeném prostředí. Mají spojení se vším přirozeným instinktivním chováním, které je nezbytné pro jejich přežití.
 
Lev nezabije v divočině ze zlého úmyslu, zabíjet je postavení, které bylo lvu uděleno v procesu stvoření a lev to musí dělat. Pouze lidské bytosti mají schopnost tvořivě uvažovat a racionálně se rozhodovat, zda chceme udělat tu či onu věc. Tento proces je někdy nazýván svobodná vůle. Člověk může být informován, že pokud něco udělá, jedná se o nebezpečnou věc, která ho zabije. Ale přesto lidské bytosti – používajíce svou svobodnou vůli – mohu jednat i přes tyto důkazy a udělat nebezpečnou věc. Zvířata takovou volbu nemají. Ryba musí být rybou.
 
Naše duševní rozhodování je uskutečňováno prostřednictvím akl a díky této schopnosti byly lidské bytosti umístěny v sublunárním světě nad vším stvořeným,. Pokud usilujeme o něco, co je mimo zemskou existenci, přesunujeme se do světa nebe. Nejzřejmější jsou pro nás všechny nebe zodiakální, kterých je sedm.
 
Příště si vysvětlíme a vyjmenujeme, jaká jsou…
 
Iva Hédlová z knihy –Kniha súfistického léčitelství od Šajch Hakim Moinuddin Chišti
Nakladatelství Pragma

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015