3. čakra – PRÁVO JEDNAT:
Toto právo je omezováno hrubou autoritou v rodičích a kultuře. Učíme se poslouchat a následovat. Jednání by přeci měla být "správná". Stach z potrestání a vynucení slepé poslušnosti jak vůči rodičům, tak i kultuře, vážně narušuje naši osobní moc – vědomé použití našeho práva jednat.

Lidské tělo pohledem Caroline Myss

Rozvíjení vztahu se sebou zahrnuje vytváření osobních hranic, které jsou nedílnou součástí při budování sebeúcty. Osobní hranice vám dovolují dosáhnout vašich životních cílů, aniž byste museli manipulovat ostatními.

Využití energie třetí čakry vám také umožňuje žít se souhlasem vás samotných spíše, než se souhlasem ostatních, a přivádí vás do styku s vaší intuicí potřebnou pro přežití.

U dospělých přináší nedostatek osobní síly bezpočet nejistot a vnitřních krizí, od neschopnosti věřit druhým k neschopnosti věřit sobě či ke ztrátě schopnosti reagovat na své vlastní emoční potřeby.

Vzorce strachu a zlosti, které ukazují, že člověk trpí velkým nedostatkem osobní síly, jsou tyto:

  • Strach z převzetí odpovědnosti za sebe, své potřeby, své závazky, svou finanční situaci a za své názory, postoje a vlastní chování.
  • Strach ze zastrašování, jenž vám zabraňuje navázat vztahy nebo se dostat do situací, které jsou založeny na rovnosti.
  • Nelibost nad tím, když musíte převzít odpovědnost za druhého, který je buď emočně neschopný, nebo sám odmítá převzít za sebe odpovědnost. Pocit nelibosti roste, když člověk také cítí, že je neschopný apelovat na svého nezodpovědného a nespolehlivého partnera, a zůstává tak v neudržitelné situaci skrze negativní volbu tento stav neřešit.
  • Strach, který pramení z přesvědčení, že nejste schopni ve svém vlastním životě činit rozhodnutí.
  • Zlost, která se objevuje, když je vaše vlastní síla volby znesvěcena, násilně omezena nebo rušena druhými.
  • Zlost, která se objevuje, když má člověk pocit, že je opomíjen nebo přehlížen. To se často stává lidem, kteří si rozvíjejí vzorec trvalého dávání druhým, zatímco si odepírají své vlastní potřeby, protože mají strach, že nebudou milováni.
  • Strach z kritiky nebo potřeba kritizovat ostatní z pocitu, že máte navrch.
  • Zlost a frustrace, které pramení z neschopnosti osvobodit se z toho, že jste ovládáni očekáváním druhých. Vzorec vylévání si zlosti na "bezbranných a nevinných obětech", což se děje při nedostatečné osobní odvaze, která je nutná k odhalení zdroje svého hněvu či zlosti.
  • Strach z neúspěchu. Je velice důležité poznamenat, že kvalita našeho zdraví není ovlivňována pouze našimi strachy a pocity zlosti, ale také tím, jak jsou naše životy a naše chování těmito negativními vzorci ovlivňováno.
  • Uvolňování zlosti nevhodnými a nepřiměřenými způsoby, takovými, jako skrze dítě, zneužívání svého životního partnera, užívání drog či nadměrné pití alkoholu, podporuje smrtelný cyklus viny, sebenenávisti a ztráty sebeúcty. Člověk nemůže udržet své zdraví, je-li vyčerpáván svou sebenenávistí. V lidském životě nemůže být vytvořeno nic kladného, je-li člověk vnitřně zahanben svým chováním.

Disharmonická funkce

Při jednostranném vlivu nebo chybné funkci třetí čakry chceme všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jsme v dětství a v dospívání zažili málo uznání. Proto jsme si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, a potvrzení sebe sama, kterého se vnitřně nedostávalo, a které teď hledáme ve vnějším životě. Přitom vyvíjíme enormní aktivitu, kterou se pokoušíme překrýt hlodavý pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolněnost, připadá nám obtížné "vypřáhnout" a uvolnit se. Postoj, že všechno "jde", vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho se emoce hromadí a čas od času prorazí zeď obrany a kontroly a zaplaví nás, aniž jsme schopni je usměrnit vhodným směrem. Také lehce "vybouchneme" a ve své předrážděnosti se projeví všechno to množství hněvu, které jsme během času polykali, aniž bychom ho zpracovávali.

Nedostatečná funkce

S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíme často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíme překážky, které se staví do cesty splnění přání. Svobodný rozvoj osobnosti byl pravděpodobně už v dětství silně poškozen ze strachu, abychom neztratili uznání svých rodičů nebo vychovatelů, jsme zcela potlačovali své vlastní pocity a strávili při tom příliš mnoho, než abychom to dokázali strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry solar-plexu a bere sílu a spontánnost přáním a jednání. Ještě dnes se člověk pokouší získat uznání přizpůsobením se, což vede k budování obrany a nedostatečné integraci přání a emocí. V obtížných situacích má houpavý pocit v žaludku nebo je tak nervózní, že je jednání těkavé a nesouvislé. Nejraději by se před novými požadavky života schoval. Neobvyklé zážitky nahánějí strach a člověk trpí pocitem, že na životní boj ve skutečnosti není zralý.

TABULKA SOULADŮ

Jméno v sanskrtu: Sahasrara

Barva : žlutá

Umístění: mezi pupkem a spodkem hrudní kosti

Příslušná část páteře: 7. a 8. hrudní obratel

Živel : oheň

Orgány: břicho, žaludek, střeva, játra, žlučník, ledviny, slinivka břišní, nadledvinkové žlázy, slezina, střední část páteře a zad

Duchovní aspekt : sebeocenění, vědomí vlastní hodnoty, důvěra, strach a zastrašování, sebeúcta, sebedůvěra, starost o druhé, odpovědnost za svá rozhodnutí, citlivost ke kritice, osobní čest.

Emoce : hněv, lítost, zbytečnost,vina

Klíčové záležitosti: moc, strach, úzkost, introverze

Tělesná soustava: metabolická / trávicí

Endokrinní žláza: Langerhansovy ostrůvky (skupiny buněk ve slinivce břišní)

Nervová uzlina: solar plexus

Vnitřní aspekt: názory a síla osobnosti

Fyzická akce: trávení

Mentální akce: moc

Emocionální akce: sdílnost

Spirituální akce: růst


Mentální a emoční témata: důvěra, strach a zastrašování, sebeúcta, sebedůvěra, starost o druhé, odpovědnost za svá rozhodnutí, citlivost ke kritice, osobní čest.

Přebytek energie:

většinou chceš všechno ovlivňovat podle svého názoru, ovládat svůj vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Většinou to vychází z pocitu malého uznání v dětství. Chybí vnitřní uvolněnost, myslíš na to, jak získat uznání a vnější bohatství. Postoj, že všechno jde vede k tomu, že obtížné a nežádoucí pocity jsou ovládány nebo potlačovány. Následkem toho lehce vybouchneš, aniž jsi schopen tyto pocity usměrnit vhodným směrem.

Nedostatek energie:

cítíš se často poraženecky a bez odvahy. Všude vidíš překážky, které se staví do cesty splnění tvých přání. Ze strachu, abys neztratil uznání rodičů, jsi zcela potlačoval své vlastní pocity a spolykal při tom příliš mnoho emocí, než abys to dokázal strávit. Vytvořený emoční blok dusí ohnivou sílu čakry a bere sílu a spontánnost tvým přáním a tvému jednání.

Harmonická funkce

Když je třetí čakra otevřená a funguje harmonicky, máme pocit míru, vnitřní harmonie se sebou, s životem a se svým postavením v něm. Můžeme být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektovat pocity a osobitost ostatních. Máme pak přirozenou schopnost přijímat pocity, přání a životní zážitky, poznat jejich význam pro svůj život, vidět je "v pravém světle" a integrovat je do své osobnosti.

Naše jednání je ve spontánním souladu s přírodními zákonitostmi, které platí v celém Universu i uvnitř každého člověka. Přispívá tak nám i našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu bohatství a naplněné. Jsme plni světla a síly. Jas v nás obklopuje i naše tělo, chrání nás tak před negativními vibracemi a vyzařuje do okolí. Máme-li navíc otevřenou šestou a sedmou čakru, poznáváme, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám přání, protože jsme tak úzce spjati se silou světla ve všech věcech, že to, co si přejeme, přitahujeme jako magnet.

Co se děje, když je zablokovaná:

způsobuje nevyrovnanou náladu, smutek, starosti a vytrvalé přemýšlení o nich, slabé sebevědomí, pocit bezmocnosti, lítosti i viny, nerozhodnost, hněv, nepřátelství, podrážděnost, promlouvání jiných lidí, přehnanou péči a rozdávání se, přílišnou odpovědnost a přehnanou svědomitost, potlačovaný hněv a zlost, pocit zbytečnosti

Nejčastější následky:

nemoci slinivky břišní, jater, žlučníku, žaludku a trávícího traktu, poruchy sleziny a lymfatického systému, cukrovka, žaludeční vředy, celiakie, pálení žáhy

mudra: (jóga prstů)

 

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015