Novorozenecké období je doba prvních 6-8 týdnů života. Organizmus dítěte je pod vlivem mateřských hormonů – estrogenů. Tyto hormony způsobí nárůst děložní sliznice a tvorbu hlenu, který může maminka pozorovat na rodidlech děťátka. Po 7-10 dnech hladina hormonů – estrogenů klesá a u děvčátek se může objevit slabé krvácení z rodidel. Poté následuje období kojenecké, a to až do 1. roku života děvčátka. Na období kojenecké navazuje klidové období dětství. To je charakterizováno prakticky nulovými hladinami estrogenů v krvi, pohlavní orgány děvčátka jsou v klidu, neprodukují se téměř žádné estrogeny. Tato doba trvá přibližně do 10. roku věku.

Produkcí pohlavních hormonů ve vlastním vaječníku je zahájeno období pohlavního dospívání. Následkem produkce hormonů dochází k souboru změn, které nazýváme puberta (název odvozen od latinského "pubere", t.j pokrýt peřím). V tomto období začíná růst prsní žláza, roste ochlupení v podpažních jamkách a na zevních rodidlech. Rozvíjejí se pohlavní orgány. Mezi 10. až 15. rokem se dostavuje první menstruace (menarché). Estrogeny ovlivňují také tělesný růst a rozložení tuku.

Časový úsek od menarché do 18. roku věku je také označován jako adolescence, doba spojená s výraznými psychickými změnami a touhou po osamostatnění.  Od 18. roku věku nastává období pohlavní zralosti – tzv. reprodukční období. Na pohlavních orgánech probíhají cyklické změny, které považujeme za opakovanou přípravu k oplodnění a k těhotenství.

Přibližně od 45. roku věku dochází k pozvolnému přechodu reprodukčních orgánů do klidu. Vyhasíná funkce vaječníků, což se projeví změnami na pohlavních orgánech (menstruační poruchy, ustává menstruační krvácení, děloha i vaječníky se zmenšují) i celkovými příznaky. Žena pociťuje návaly horka, potí se, může mít závratě, pocit bušení srdce. Některé ženy trpí nespavostí, jsou nervózní. Asi po 55. roce zcela vyhasne činnost vaječníků. U žen po menopauze je častější výskyt onemocnění cév a srdce. Dochází také k úbytku kostní hmoty – osteoporóze, která se může projevit bolestmi páteře, kloubů nebo zlomeninou. Změny se dotýkají také kůže a sliznic, které jsou ztenčené a suché, prsy atrofují.

Autor: MUDr. L. Tatárová