Dvanáct znamení zvěrokruhu ale dává smysl teprve až při jejich propojení s planetami. Až když se dvanáct znamení změní v horoskop. Na začátku bychom měli laskavému čtenáři nastínit, jak se s horoskopy pracuje. Následovně:

Jako základ horoskopu můžeme nahlížet buď kruh o 360 stupních anebo přímo zvířetník. Zvířetník sestává z dvanácti znamení. Dvanáct znamení sdružuje 12 nadčasových kvalit vpečetěných do prostoru. Na dvanáct znamení, dvanáct stejně velkých sektorů po třiceti stupních rozdělili prostor kolem naši předkové. Každý třicetistupňový sektor, každé znamení zvěrokruhu, je nositelem určitých vlastností. Dvanáctero začíná znamením Beranem. Začátku znamení Berana (0° Berana) říkáme Jarní bod. Jarní bod je bodem místem ve vesmíru, ve kterém vidíme ze Země Slunce 21. března.

a) Planety ve znameních
Planety sluneční soustavy se pohybují po svých eliptických drahách kolem Slunce. Všechny stejným směrem, v horoskopu viděno proti směru hodinových ručiček. Některé rychleji (Luna, Slunce), jiné jako Neptun a Pluto pomaleji. Každá planeta je zodpovědná za duševní mocnosti člověka. Například Slunce zodpovídá za životní strategii a životní sílu, Merkur vypovídá o způsobu myšlení a nakládání s informacemi a tak dále.

Horoskop vznikne člověku okamžikem narození. Astrolog si z tabulek postavení planet, tzv. efemerid, zjistí polohu planet a zakreslí si je do kruhového schématu horoskopu. Na své pouti sluneční soustavou se každá planeta nacházela v některém ze dvanácti znamení. Astrolog zkoumá, jak jednotlivá znamení zvěrokruhu ovlivňují tu kterou planetu a jaký výsledný obraz dávají planety umístěné v daných znameních. Znamení zvěrokruhu je totiž silové pole, které sílu a účinek planety v horoskopu buď zesílí nebo oslabí. Potom i životní oblast příslušející planetě se vyvine více či méně. Existuje pak dvanáct poloh  Slunce a tím i dvanáct různých životních strategií. Existuje dvanáct způsobů uvažování a poslouchání u Merkura. U Venuše dvanáct různých podob lásky, u Saturna dvanáct typů životních překážek atd. Jaký je soulad mezi planetou a znamením zvěrokruhu, takový bývá i soulad v nitru a schopnostech člověka. Význam planet ve znameních zvěrokruhu je moderní astrologií hrubě podceňován, pozornost většiny adeptů astrologie se koncentruje na polohy planet v domech a planetární aspekty.

U mne jako astrologického eléva tomu nebylo jinak. V kterém znamení zvěrokruhu se planety nacházejí vám poví tabulky s polohami všech planet na každý den. Říkáme jim efemeridy. Dnes tuto službu častěji dělá počítačový program. Na naší www.astrolab.cz  se v rubrice download můžete s některými programy seznámit.

b) Dělení znamení zvěrokruhu
V praxi si zjednoudušujeme výklad tím, že znamení zvěrokruhu dělíme podle tzv. polarit, kvalit a živlů.
Dělení znamení zvěrokruhu na kvality je v populární astrologii málo známé, znamená zhruba následující:
– Znamení Berana, Raka, Vah a Kozoroha jsou tzv. znamení základní, poskytující zejména váhu osobnosti, záměr a ctižádost.
– Znamení Býka, Lva, Štíra a Vodnáře jsou tzv. znamení pevná, poskytují zejména stabilitu, věrohodnost a obchodní schopnosti.
– Znamení Blíženců, Panny, Střelce a Ryb jsou tzv. znamení pohyblivá, propůjčují zejména přizpůsobivost, flexibilitu a šikovnost.

Všechna znamení téže kvality, jsou si příbuzná, mají podobné vlastnosti. V praxi se tato příbuznost ale může projevovat také jako rivalita.

c) Planety v astrologických domech
Druhou vrstvou horoskopu jsou astrologické domy. Jsou významově i rozsahem analogické znamením zvěrokruhu, ale se znameními se nepřekrývají. Nemají jména jako znamení, ale čísla od jedné do dvanácti. Počítají se od Ascendentu. Ascendent je bod ve vesmíru, do kterého míří východní obzor ve chvíli našeho narození. Ascendent je počátkem prvního domu a koncem domu dvanáctého. Jestliže domy vypovídají více o psychologické základně člověka, domy ukazují v kterých životních oblastech se vrozené vlastnosti a schopnosti uplatní. Například Slunce v Beranu dává iniciativnost. Slunce ve čtvrtém domě dává podobně jako Slunce ve čtvrtém znamení zvěrokruhu, tj. v Raku – domácké a rodinné založení. Pokud zkombinujete inciativnost a domácí založení, často z toho vychází noblesní rodina a obydlí, za které se člověk nemusí stydět.

d) Planety v aspektech
Pokud astrolog prozkoumá postavení planet ve znameních a domech, čeká ho zjistit, v jakých úhlových vazbách se nacházejí planety navzájem. Tradice odpozorovala, že stojí –li planety od sebe v úhlové vzdálenosti násobku třiceti stupňů, jejich energie se navzájem vyměňují. V úhlech 60° a 120° se planetám energie vyměňují snadno a v lidské povaze se pak tyto aspekty projevují talentem. Aspekty 90° a 180° žádají čas a úsilí, než se podaří energie planet harmonicky zkombinovat. Aspekty 0° a 150° mají kombinované účinky.

e) Syntéza prvků
Nejtěžší je na astrologii umět výše vyjmenované body a, b, c umět zkombinovat do jednotícího výsledku. Do smysluplného celku, za kterým by si nezasvěcený posluchač nebo čtenář dokázal představit člověka se všemi jeho klady a zápory, životními zdary i prohrami. Na téma každého bodu plánuji v příštích letech napsat a vydat knihu podobnou té, kterou právě držíte v rukách.

f) Astrologie stojí na analogiích
Mezi znameními zvěrokruhu, domy a planety existují vzájemné vazby, podobnosti. Radím čtenáři, ať si na téma svého horoskopu nedělá definitivní názor pouze na základě textu na této stránce. Zde se totiž zabýváme pouze vlastnostmi znamení, popř. účinkem Slunce ve znamení. Ostatní planety však mohou být ve chvíli narození shluklé ve znamení, které pak svým významem účinek slunečního znamení převáží. Sám jsem například Sluncem Střelec. Nikdo to na mně ale nikdy nepoznal. Lidé hádali Býka, Váhu, štíra, Raka, Rybu. Svým způsobem měli víc pravdy, než kdyby se trefili do černého. Ve Vahách a ve štíru mám po třech planetách a Ascendent s prvním domem. Luna – vládkyně Raka – na Ascendentu ze mne dělá trochu Raka. Slunce spojené s vládcem Ryb Neptunem ze mne dělá trochu Rybu. Slunce a další planety ve druhém domě mi dávají typické oči Býka.

A takto jsou nakombinovány prvky v horoskopu každého z vás. Příjemnou zábavu s astrologií!

Antonín Baudyš jr., astrolog


Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/221473/virtual/www/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 2015