Nemá nic společného s tím jestli jsme věřící nebo ateisté. Tato životní energie je zdrojem života samotného a je mnohem starší než kterákoli náboženská filosofie.

Historie reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Některé prameny uvádějí, že s reiki pracovali kněží v Egyptě již tři tisíce let před naším letopočtem. 

Je to životodárná energie přicházející z universa a je jen na nás, zda se jí naučíme používat a zda jí chceme používat. Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály této energii. Tato síla uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Nečekejme zázraky, ale nechme reiki, aby nám pomáhala. Každý se o jejích účincích může přesvědčit.

K tomu, abychom mohli reiki používat potřebujeme Mistra reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi tato životodárná energie mohla protékat. 

REIKI

– je přírodní léčba

– je umění jemného přikládání rukou

– zbavuje tělo škodlivin

– povzbuzuje a uvolňuje blokády

– harmonizuje energetické proudy v těle

– proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba

– lze posílat na libovolné vzdálenosti

– lze posílat do minulosti i do budoucnosti

 

Pokud se naladíme na energii reiki, můžeme jí brát z okolního prostoru a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Ten, kdo je naladěn na reiki, má energii stále. Nemůže si tedy ublížit tím, že pomáháme druhým.

Lidské tělo ovlivňuje energetické pole. Pokud je toto pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit. Tím vzniká nemoc. Reiki léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii. Tělo pacienta tuto energii použije k uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí.

Při předávání reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 – 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání reiki je prý biomagnetické pole předávajícího 1000krát větší než za normálních okolností.

Energie reiki proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Je to podobné jako voda. Ta také teče do nejnižšího místa.

Pro mnohé znamená reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole.

Ve světě je léčení pomocí reiki rozšířeno mnohem více než u nás. To se týká hlavně západní Evropy, USA, Kanady a Japonska. V těchto zemích se už reiki úspěšně zavádí do nemocnic jako podpůrná složka léčby.

Nesmíme, ale zapomínat, že reiki léčitel není lékař! Není tedy diagnostik. Správnou diagnózu musí určit lékař.

"ČLOVĚKU LZE VZÍT VŠE AŽ NA JEDINOU VĚC, A SICE TU POSLEDNÍ Z LIDSKÝCH SVOBOD – SVOBODU ROZHODNOUT SE ZA JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ PRO VLASTNÍ POSTOJ, PRO VLASTNÍ CESTU."

REIKI I.

První stupeň reiki umožňuje člověku odstraňovat blokády, zbavovat tělo škodlivin, vyvolat uvolnění a přijímat pozitivní životní energii

Reiki I. můžeme používat pro samoléčbu nebo léčbu druhých lidí. Nikdy bychom reiki neměli nikomu vnucovat, ale nabízet.

Sílu reiki nemůžeme ovlivnit. Proudí jí přesně tolik, kolik jí je příjemce ochoten akceptovat

Při každé léčbě, bychom o reiki měli požádat. Měli bychom poprosit o to, abychom mohli sloužit jako kanál pro její přenos. 

REIKI II

K druhému stupni reiki bychom už měli být dostatečně vybaveni teoretickými vědomostmi a měli bychom mít praxi s používáním prvního stupně reiki.

Mezi zasvěcením od prvního stupně do druhého stupně by mělo uplynout asi 8-12 týdnů. V té době se odstraňují blokády. Někomu může tato fáze trvat i rok.

Druhý stupeň reiki výrazně pomáhá zdokonalovat možnosti samoléčby. Zvýší se intenzita pozitivní životní energie, zkrátí se doba léčby a žák se naučí zacházet s ochrannými znameními. Po zasvěcení do druhého stupně je možné reiki posílat v prostoru i čase. Tedy třeba konkrétním lidem na dálku, ale i do minulosti nebo budoucnosti.

Žák od svého učitele obdrží symboly a naučí ho s nimi zacházet.

SYMBOLY 

První symbol – tzv. zesilovač, zvýší naši ochranu před negativní energií. Pomůže nám zaměřit energii soustředěně na jeden bod. První symbol umožňuje nabít energií i místnosti.

Druhý symbol – tzv. psychický bod, otevírá nám cestu do podvědomí. Můžeme pomocí něj zasáhnout hluboké blokády

Třetí symbol – pro mentální síly a léčbu na dálku. Umožňuje praktivovat reiki nezávisle na prostoru a času. Slouží k fyzickému léčení

Ačkoli je mnoho literatury, kde jsou symboly vyobrazeny, já je zde nezobrazím. Podle tradice jsou symboly tajné. Měl by je od svého učitele dostat žák při iniciaci do druhého stupně jako něco posvátného.

REIKI III 

Třetí stupeň reiki je mistrovský – učitelský. Jeho dosažení už předpokládá obrovský osobní růst na všech úrovních. Jsou samozřejmě Mistři, kteří provedou iniciaci do všech tří stupňů současně. Zde lze ale pochybovat o dostatečné připravenosti takového žáka.

Žák by měl před zasvěcením do mistrovského stupně umět odpovědně pracovat s energií a příslušnými technikami.

Žák obdrží mistrovské znamení jako nejvyšší symbol síly. K tomu by měl od svého Mistra obdržet i kompletní učební materiál.

Po zasvěcení může nový Mistr učit a zasvěcovat další zájemce o reiki.

Použití univerzální léčivé energie reiki je velmi široké. Zde uvádím jen několik možností, jak lze sílu reiki využít.

LIDÉ

– některé nemoci se pomocí reiki léčí velmi dobře a úspěšně

– dobré zkušenosti jsou s působením na cysty, myomy, zlomeniny, popáleniny, záněty.

– osvědčilo se jako doplňková léčba při klasické léčbě rakoviny (lepší snášenlivost chemoterapie)

– reiki rozhodně nenahrazuje lékařskou péči! 

ROSTLINY

– stačí na několik minut přiložit ruce na květináč opakovaně několikrát za den

– na rostliny na zahradě lze působit na dálku (nutný je 2. stupeň zasvěcení)

– používání reiki snižuje potřebu hnojiv i prostředků proti škůdcům

ZVÍŘATA

– zvířata jsou velmi citlivá na přijímání reiki, zvláště kočky lze působit přímo přikládáním – rukou nebo u nebezpečnějších použijeme léčbu na dálku

–  zvířata sama vycítí, kdy mají reiki dost, energií je tedy nemůžeme předávkovat

POTRAVINY

– působením na potraviny je možné měnit jejich výživovou hodnotu

– reiki odstraňuje z potravy škodliviny

– zlepšuje jejich chuť a vůni (týká se i nápojů, čisté vody)

– s potravinami lze experimentovat, výsledky mohou být překvapující