Vnější je obdobou vnitřního.

Podoby se přitahují.

Věnujte pozornost tomu, co se děje kolem vás i ve vás.

Když kolem sebe pozorujete něco, co ve vás probouzí určité myšlenky a emoce, je zřejmé, že to je přítomno také uvnitř vás; něco byste si z toho měli vyvodit.

Když se vám něco na druhých nelíbí, je to patrně součástí i vás samých.

Když se něčemu vyhýbáme, je za tím buď bolest nebo strach.

Když něco děláte, buďte duchem přítomni.

Dostanete-li se do nějaké situace, soustřeďte se na to, co se děje. Pokud cítíte přání utéci, představte si, jak utíkáte.

Když se něčeho dopustíte, neobviňujte se, ale proberte si všechno, co se stalo před tím, co se dělo při tom i po té, a to včetně svých myšlenek, citů a předtuch. Z toho všeho se musíte poučit.

Situace vznikají a jsou přitahovány vašimi myšlenkami a bloky.

Naše bloky jsou to, co musíme na tomto světě poznat a pochopit.

Jestliže se dostáváte do nějaké situace opakovaně, nebo jste ustavičně nemocní, je jasné, že se vám dostává nějakého poučení. Jaké asi byste si z toho měli vzít?

Sami jste příčinou toho, co se s vámi děje.

Nepokoušejte se měnit svět nebo lidi kolem sebe, změňte nejprve sebe sama. Až toho dosáhnete, změní se lidé i svět kolem vás.

Jestliže sami sobě i jiným tvrdíte, že jste se změnili, je jasné, že jste se nezměnili vůbec, je to jen zdání.

Jestliže sami sobě i jiným tvrdíte, že v nějaké oblasti života máte všechno srovnané, je zřejmé, že v ní máte všechno vzhůru nohama. Mluví za vás maska. Právě v tomhle bychom měli pozorně nahlížet do svého nitra.

Když vám někdo radí nebo nabízí pomoc, neberte to jako narážku na své nedostatky či neschopnost něco samostatně vyřešit.

Pokud nemáte něco, co byste údajně mít chtěli, je zřejmé, že buď to nechcete, nebo nejste ve skutečnosti vůbec odhodláni to mít. Abyste získali něco zcela určitého, uvědomte a popište si naprosto přesně, co to má být. Učte se křišťál své mysli vybrušovat.

Nikdy nemyslete na to, co vám lidé mohou dát, nebo co byste od nich chtěli získat. Takové smýšlení vede ke ztrátě přitažlivosti.

Neusilujte o to být silný. Skutečná síla spočívá v lásce a pozornosti k sobě samým i k okolí.

Muž je svobodný a schopný jednat tehdy, když žena, která ho miluje, netouží ho ovládat.

Myslete na to, co chcete mít, ne na to, co mít nechcete.
     
Dostatku nedosáhnete tím, že se vám nelíbí žít v nedostatku.

Vaše pozornost je kanál, jímž protéká energie napájející vaši mysl. Mysl je následována tvorbou.

Negativní emoce nepřinášejí to, co chcete. Přinášejí pouze to, co nechcete.

Sny a fantazie vám ukazují váš potenciál.

Představivost vás vyvádí z omezujících zábran a ukazuje vaše skutečné schopnosti.

Jestliže si věčně zdůvodňujete proč nemůžete mít předmět svých snů, nikdy ho nezískáte. Začněte si opakovat proč ho mít budete.

Na peníze a materiální cennosti nahlížejte nikoli z hlediska možností uspokojení svých potřeb, ale jako na nástroj sebepoznání, dokonalejšího sebevyjádření a realizace svých skutečných schopností.

Soustřeďte se na to, co chcete mít, ne na to, jak byste se zbavili něčeho, co mít nechcete. Mnoho lidí neví, co vlastně chtějí, zato přesně vědí, co nechtějí.

Jestliže nedokážete uvěřit v možnost něčeho, nikdy toho nedosáhnete.

Nabýt blahobytu není zdaleka tak důležité jako zvládnout proces jeho vytváření.

Učit se být v životě šťastný je součástí vašeho růstu.

Přišli jste na tento svět, abyste rozšiřovali své vědomí cestou zkušeností.

Ani Choying Dolma

 

Zdroj: www.pronaladu.cz

Komentáře