TEJPOVÁNÍ,  FIXACE,  KINEZIOLOGIE,  OTOK,  PARÉZA,  SPASTICITA,  BURZITIDA, SVALY,  KLOUBY

Kinesiotaping, tejpování, taping, kineziotejping, zatejpovat, otejpovat… I s takovými termíny se dnes můžeme setkat a všechny v podstatě vyjadřují totéž.

FIXAČNÍ, PEVNÁ TEJPOVACÍ PÁSKA A FIXAČNÍ TEJPOVÁNÍ – u nás zakotvilo již před zhruba třema desítkami let a spousta terapeutů a masérů na něj stále nedá dopustit ať pro sílu zvyku, osvědčení se fixačního tejpování v praxi nebo pro neznalost kinesiotapování… Fixační tejp využívá ve svých technikách základních „obtoček“, na které se pak tapy určené ke stabilizaci segmentu uchycují a také na nich končí. Oproti kinesiotapu totiž fixační tape nedrží dobře na kůži, a proto je nutné kotvit tape na tape. Dalším znakem a v podstatě rozdílem od kinesiotapingu je, že k zatejpování pohybového segmentu, např. hlezenního kloubu (kotníku) spotřebujete až desetkrát více materiálu.

Fixovat můžeme klouby či svalové skupiny, a to u zdravých jedinců ve smyslu ochrany nejexponovanějších částí těla nebo po úraze jako sekundární prevenci další traumatizace. Nevýhodou pevného tapování je zcela jistě možnost poměrně krátkodobého nošení a výrazné omezení krevní a mízní cirkulace. Pevný tejp totiž nemá ze své materiálové podstaty schopnost přizpůsobit se pohybu. Při aplikaci pevného tejpu se vyvarujte jeho lepení přímo z kotouče, tím byste ošetřovanou oblast doslova uškrtili, ale lepte jej volně na kůži. Fixační tape je bezesporu příhodnou metodou volby namísto ortéz u stavů, kde je indikováno fixovat a zároveň zachovat jistou úroveň pohybu.

 

KINESIO TAPE, KINEZIOLOGICKÝ TAPE A KINESIOTAPING – Pomocí kinesio tapu jsme schopni rozličné obtíže výrazně eliminovat nebo zcela odstranit. A v čem tedy vlastně spočívá to kouzlo kinesio tapu??? Především v materiálu, ze kterého je vyroben. Kinesio tape, je elastická páska, tzn. že je možné ji nejen natáhnout, ale po té, co tah uvolníme, je schopna smrštění na svůj původní rozměr. Elastické vlastnosti si kinesio tape udržuje po dobu 3-5 dní.

Kinesio tape lepíme (u většiny technik) v protažení pohybového segmentu, čímž dojde k napnutí kůže a ostatních měkkých tkání. Po návratu segmentu do neutrální pozice se kinesio tape díky elasticitě polyurethanového vlákna smrští zpět a na kinesio tapu pozorujeme „zvrásnění“. Právě toto zvrásnění tvoří velkou část terapeutického účinku. Díky němu dojde k elevaci kůže, podkoží, povrchové fascie aj., tím dosáhneme zvětšení prostoru mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto „meziprostoru“ se nalézají cévy krevní a lymfatické (mízní) a obrovské množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace apod. Zvětšením „meziprostoru“ dosáhneme dekomprese lymfatické a krevní cirkulace, snížení tlaku na receptory a řady elektrochemických změn, což klient pociťuje jako snížení bolesti a mnohdy i prohřátí lepené oblasti (v souvislosti se zlepšením prokrvení). Rozlišujeme dvě základní a šest korekčních technik. Základními technikami ovlivňujeme svalový tonus ve smyslu inhibice a facilitace svalu. V korekčních technikách pracujeme zejména s „kompresními“ a „dekompresními“ silami kinesio tapu korelujícími se stupněm natažení kinesio tapu. Každá technika vyžaduje její přesnou znalost, zejména směru lepení a stupně natažení, které vyjadřujeme v procentech. Proto doporučuji navštívit kurz „Terapeutické využití kinesio tapu“, kde se dozvíte o kinesio tapu a kinesiotapingu vše co potřebujete, abyste byli schopni rozlišit, jakou techniku je vhodné v konkrétním stádium onemocnění a na konkrétní tkáň použít a kinesio tape správně aplikovat.

Po získání znalostí všech technik budete schopni:

 1. snížit otok
 2. podpořit hojení
 3. zmírnit či zcela odstranit bolest
 4. eutonizovat svaly- hypotonické podpořit (facilitovat) v jejich funkci, hypertonická svalová vlákna naopak inhibovat
 5. centrovat a stabilizovat klouby
 6. mobilizovat fascie
 7. podpořit kolemkloubní struktury jako jsou vazy a šlachy aj.

 

A řešit klinické stavy jako:

 

 1. vertebrogenní algický syndrom
 2. parézy
 3. zmrzlé rameno
 4. impingement syndrom
 5. burzitidy
 6. entezopatie (tenisový loket, golfový loket …) a tendinitidy
 7. úžinové syndromy (syndrom karpálního tunelu apod.)
 8. spasticita
 9. deformity nohou (hallux valgus, kladívkovité prsty, pes equinovarus…)
 10. distorze kotníků, zápěstí…
 11. lymfedém
 12. akutní a aktivní jizvy
 13. DMO
 14. torticollis a mnoho a mnoho dalších

 

Při aplikaci kinesio tapu pamatujte, že:

22.  kinesio tape je již na podkladovém papíře nanesen s 10-15% předpětím.

23.  byste se měli vyhnout citlivým místům jako je axila, vlasová část zátylku, třísla apod.

24.  je nutné důkladné odebrání anamnézy! I kinesiotaping má své (relativní) kontraindikace, jako jsou např.: horečnaté stavy, melanom kůže, hnisavé kožní projevy, akutní trombóza, kardiopulmonární dekompenzace, otevřené rány, elefantiáza a a vzácně alergie na složky kinesio tapu.

25.  techniky kinesiotapingu jsou specifické, proto kinesio tape nikdy nepoužívejte v aplikacích fixačního tapování.

26.  je nutné si vždy uvědomit cíl, kterého v terapii chcete dosáhnout a techniky kinesiotapingu používat v souladu s tímto záměrem.

27.  respektujeme fyziologii hojení a anatomické poměry svalů, vazů, fascií, šlach a lymfatického systému!

28.  kinesio tape v terapii nemá jen mechanický účinek, který je snadno patrný a představitelný.

29.  v kinesiotapingu využíváme především oslovení nervové soustavy, kdy změnou poměrů na periferii, modulujeme aferenci a pak očekáváme na tuto změnu odpověď centrálního nervového systému.

30.  kinesio tape je důležité chápat jako součást komplexní léčby, sloužící k prodloužení či podpoře efektu vaší další terapie! zdroj: http://www.tejpovani.cz/o-tejpovani mám jako dobré vyzkoušeny tyto pásky BB, které jsou i speciální voděodolné: https://www.tejpy.cz/kineziologicky… a nejvíce jsem spokojena s KT tejpy, které je možné zakoupit již předsekané se zakulacenými konci a velice dobře drží https://www.toptejp.cz/14-syntetick… naopak pásky koupené z lékárny FOX-MUSCLE se mi neosvědčily, špatná přilnavost, hned druhý den se odlepují.

 

Zdroj: FB – Irča Veselá

 

Komentáře