AfirmaceSlovo „afirmace“ pochází z latinského slova, jež znamená – posílit, ujištění, přitakání, potvrzení a přisvědčení. Energií podpořená věta, může ovlivnit změnu negativního přesvědčení a postoje. Jestliže si někdo například říká, že je zbytečný, nešikovný… atd. a skutečně tomu věří, tak si ve svém životě vytvoří odpovídající negativní stav.

Pokud tuto negativní myšlenku nahradí upřímnou pozitivní afirmací, může si ve svém životě vytvořit pozitivní změnu. Afirmace se řídí duchovním stanoviskem, že život funguje směrem zevnitř ven. Tak pokud se zaměříte na své pozitivní vlastnosti, afirmace vám pomůže udržet vaše vědomí nasměrované k vašim cílům.

Afirmace je něco, co děláme všichni. Jsou to slova, myšlenky a věty, které neustále opakujeme (ať pozitivní nebo negativní) po celý den. Každá myšlenka, která nám proběhne hlavou, každé slovo které vyslovíme, je afirmací! Příliš často jsou to však afirmace negativní. A my si ani neuvědomujeme, jaký mají takové afirmace dopad na naše životy. A potom se už jen divíme – co se to s námi děje a jak ž
ijeme…. Proč si tedy nevytvořit lepší a naplňující život, tak, že začneme používat pouze pozitivní afirmace. Každý má moc a sílu řídit svou mysl, a tím pádem kormidlovat svůj život, tím správným směrem.

Afirmace je jako zasazené semínko do země. Trvá nějaký čas, než vyroste do celé své krásy, ale potom to stojí za to. Nastane očekávaná změna a vy ucítíte, že se váš život odvíjí jiným – novým- směrem.
Bude radostnější, šťastnější, plnější…. A to za péči o „afirmační semínko“ přeci stojí!!!

 

 

NIKDO TO NEMŮŽE UDĚLAT ZA VÁS!!!

Jen vy máte tu sílu, chuť a odhodlání se tady a teď rozhodnout, a jít „
novou“ cestou, která vás dovede k vašemu vysněnému cíli – k lásce, klidu a míru uvnitř vaší duše…. Tak nač ještě čekat – zamyslete se nad tím, co se zde píše a buďte tvůrci svého nového života….

– ať již věříte v cokoliv, je to buď ošklivé nebo krásné, užitečné nebo na překážku. Nosíte to jako kabát. Ovlivňuje to to, co jste. Vaše víry se ve vašem životě projevují jako krach nebo úspěch….
– abyste měli život plný síly, musíte postupně odstranit vnitřní slabost tím, že se soustředíte na své pozitivní síly. Pro začátek této změny jsou tu právě afirmace….
– při práci s myslí si své afirmace neustále opakujte, až je nakonec mysl přijme jako skutečnost a nová energie nahradí staré slabosti……
– mysl se chová jako vězeň. Má ráda zákazy a omezení, protože na to je zvyklá. Omezení umožňuje člověku nemuset čelit sobě samému……
– žádné „nemohu“ neexistuje. Neexistuje žádná hranice. Slova nestačí k tomu, aby popsala nezměrné možnosti, které před vámi leží. Svět, i celý vesmír je u vašich nohou. Musíte do něj však vykročit, jako by na něm závisel váš život. Musíte mít však jasno, co vlastně chcete…..
– univerzální zákon vám dá všechno, co chcete, ale nemůže vám to doručit jako pošta balík. Musíte být ve středu dění. A musíte být připraveni využít každé vzniklé situace. Vytrvalost vám umožní vydržet, zatímco o ostatní se postará Univerzální zákon…..
– myšlenka pomáhá tvořit a je základní součástí vaší reality. Myšlenka obohacená činem tvoří váš osud…..
– podobně jako při slovní afirmaci je klíčem k vašim myšlenkám to, čemu věříte a zda cítíte, že máte schopnost řídit svůj osud či nikoliv….
– když se něčeho bojíte, činíte to skutečným. Touha po přežití přivádí tedy paradoxně člověka k jeho vlastní záhubě…..
– podobně i ve vašem životě vám negativita pomáhá stát se více podobným Bohu, ale jedině tehdy, když proti ní nebojujete. O své pozitivní moci se ujistíte tak, že necháte slabost odejít a vzdáte hold své síle……..
– způsobit, aby myšlenkové afirmace fungovaly, k tomu si musíte v sobě vytvořit sílu naděje a pozitivního očekávání…….
– je důležité, aby vaše počínání nezasahovalo do práv ostatních……
– myšlenkové afirmace musí být silné, aby prolomily odpor kladený naprogramováním z minulosti. Dále musí být afirmace blízká realitě…..
– když své myšlenkové afirmace vytváříte, mělo by to být rozhodně to, o čem se ujišťujete, blízko toho, co skutečně máte, aby vaše přání mohl Univerzální zákon zhmotnit……
– nikdo vás nezkouší, Boží síla nás netestuje, ani po nás nechce, abychom se něčeho vzdávali nebo abychom bojovali či něco obětovali. To jen člověk spolu neustále zápasí a místo, aby vzal odpovědnost za své problémy na sebe, obviňuje Boží sílu nebo náhodu…..
– abyste dostali to, co opravdu chcete, musíte v tom mít jasno a musíte onu myšlenkovou formu podržet tak dlouho, dokud se vaše přání nesplní…..
– jestliže nevíte, co opravdu chcete, pak by bylo lepší, kdybyste začali od toho, o čem víte, že to rozhodně nechcete – vztahy, které vás oslabují, neužitečné zvyky, nedostatek aktivity, nevyváženost
jakéhokoliv druhu apod. A dříve nebo později se vám vyjasní, co chcete, a pak k tomu můžete směřovat……
– nejsilnějším činitelem, který k intenzitě vašich myšlenek přispívá, je touha nebo potřeba…….
– musíte začít tam, kde jste, s tím, co máte, a krok za krokem směřovat trpělivě k cíli. Vzrušení z toho, že jste na cestě a že si budujete svou samostatnost, vás naplní mocí. Všechno se vyřeší samo a vy se nakonec dostanete tam, kam jdete…….
– abyste udrželi svou afirmaci ve věčně přítomném okamžiku, musíte věřit, že je pravdivá, i když ještě nemáte svou potřebu uspokojenou. Tím, že se soustředíte na tento okamžik a oprostíte se od všeho
zbytečného rozptylování, pocítíte plnou sílu své moci, i to, jak vámi Univerzální zákon pohne a oživí vás……
– netrestejte se za to, když se přihodí něco neočekávaného……
– a konečně když vytváříte afirmace, dejte jim svobodu, aby mohly volně proudit. Pokoušíte-li se vložit nějakou afirmaci do příliš těsného časového úseku, naléhání, jež způsobíte, váš záměr zničí……
– afirmace myšlenkové formy je v mnohém otázkou praxe a důslednosti. Budete-li cvičit každý den, staré zvyky se postupně rozplynou a síla nového vás povznese ještě do větších výšek……

POZITIVNÍ AFIRMACE
– prožívám každý den s nadšením
– jsem zdráv
– jsem pánem svého času
– jsem finančně nezávislý
– vybírám si život v hojnosti
– měním sebe sama a tím svět kolem sebe
– znám svou cenu
– vždycky dávám to nejlepší
– vše otevřeně přijímám
– jsem plný pozitivní energie
– uznávám sebe sama
– vím, co mě baví a dělám to
– cením si svého času
– vážím si své tvořivosti a nápadů
– mám kolem sebe samé úžasné lidi
– mám plnohodnotný vztah
– jsem jedinečná bytost
– vesmír funguje dokonale
– žiji ve světě plném hojnosti
– vesmír je bezpečný
– lásku projevuji každý den
– svůj osud mám ve svých rukách
– důvěřuji svému vnitřnímu vedení
– odpouštím si
– myslím láskyplně a pozitivně
– všechno co vytvářím, mě naplňuje…………..

Toto je malé navedení, jak formulovat afirmace, které nám napomůžou ke změně našeho života. Každý z nás je formuluje podle svého cítění, a podle toho, čeho se týká naše přání – změna a jakým směrem se chceme posouvat dál…. 

Komentáře